ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τομέας Κλασικών Σπουδών

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΦΦ 010 - Αρχαία ελληνική θεματογραφία Α΄
Διδάσκοντες: Αθηνά Καβουλάκη, Νίκος Λίτινας, Αναστάσιος Νικολαΐδης, Κωνσταντίνος Σπανουδάκης
Περιγραφή: Σκοπός του μαθήματος είναι να ανακεφαλαιώσει, ταξινομήσει και κωδικοποιήσει αποκτημένες ήδη γνώσεις Γραμματικής και Συντακτικού, εντάσσοντάς τις και στο αναγκαίο θεωρητικό πλαίσιο. Η έμφαση θα δοθεί στους παρακάτω κυρίως τομείς: α) Συντακτική λειτουργία των πτώσεων, του απαρεμφάτου, της μετοχής, των εγκλίσεων και των χρόνων. β) Τονισμός, φθογγικά πάθη (κράση, συναίρεση, μετάπτωση, αφομοίωση/ανομοίωση, έκθλιψη κτλ.). γ) Στοιχεία ιστορικής γραμματικής και ετυμολογία. δ) Μεταφραστική τεχνική, και ε) Αντίστροφη θεματογραφία με μετατροπή απλών νεοελληνικών προτάσεων στα Αρχαία ελληνικά. Η εμπέδωση των παραπάνω επιδιώκεται μέσω της μελέτης επιλεγμένων κειμένων Αττικών συγγραφέων, αλλά και καταλλήλων ασκήσεων που θα διανέμονται στους φοιτητές σε εβδομαδιαία βάση, και τις οποίες οφείλουν να επεξεργάζονται στο σπίτι πριν από κάθε επόμενο μάθημα. Στις εξετάσεις, πέρα από την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τη διδαχθείσα ύλη, οι φοιτητές θα κληθούν να μεταφράσουν και κείμενο από συγκεκριμένα έργα Αττικών συγγραφέων, τα οποία θα καθοριστούν ως το δεύτερο μάθημα.
Τύπος: 'Ασκηση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ 060 - ΑΕΦ 060: Εισαγωγή στην Παπυρολογία
Διδάσκουσα: Σοφία Καμπίτση
Περιγραφή: Το μάθημα αποβλέπει στο να γνωρίσουμε τις διάφορες γραφικές ύλες, ιδιαίτερα τον πάπυρο, τις μορφές των αρχαίων βιβλίων (κύλινδρο και κώδικα) και την ανεύρεση των παπύρων, κυρίως στην Αίγυπτο, κατά τους δύο τελευταίους αιώνες. Παράλληλα με την ανάγνωση επιλεγμένων ελληνικών παπύρων (σε φωτογραφίες) και την ερμηνεία τους, θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής γραφής επί μία χιλιετία (350 π.Χ. - 641 μ.Χ.)
Τύπος: 'Ασκηση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ 100 - Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία
Διδάσκων: Οδυσσέας Τσαγκαράκης
Περιγραφή: Εξετάζονται οι γενικές έννοιες της φιλολογικής επιστήμης, στόχοι και μέθοδοι. Ακολουθεί μια ανασκόπηση της φιλολογίας από τις αρχές της έως τον 19ο αιώνα με έμφαση στην εξέλιξη και στη συμβολή επιφανών ανδρών στη διάσωση και διατήρηση της αρχαίας γραμματείας. Επιμέρους θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν: α) τα χειρόγραφα (εντοπισμός, μελέτη, υλικά και όργανα γραφής), β) φιλολογική και λογοτεχνική προσέγγιση των κειμένων, προσωδία, ορθοέπεια, κριτική κειμένου κτλ., γ) γραμματειακά είδη, κύρια χαρακτηριστικά, εξέλιξη κτλ., δ) φιλολογική έρευνα και μέθοδοι διεξαγωγής, προβληματική, το "Ομηρικό ζήτημα", ε) μετρική, τα βασικότερα απαγγελλόμενα και αδόμενα μέτρα, ζ) ελληνική και λατινική παλαιογραφία, η) διάλεκτοι, κυριότερα χαρακτηριστικά και ιστορική εξέλιξη, θ) μετάφραση, φιλολογική και λογοτεχνική, προβληματισμός, ι) βιβλιογραφική ενημέρωση του ερευνητή, περιοδικά, επιστημονικές σειρές, εκδόσεις κειμένων κτλ.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ 107 - Ησίοδος
Διδάσκουσα: Θάλεια Παπαδοπούλου
Περιγραφή: Η σειρά των διαλέξεων θα προσφέρει μια επισκόπηση του έργου του Ησιόδου, εστιάζοντας στη Θεογονία και τα Εργα και Ημέραι. Το Ησιόδειο έργο θα εξεταστεί σε σχέση με την Ανατολική και Ινδο-ευρωπαική παράδοση, και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του θα διερευνηθεί με βάση την αξιολόγηση της σχέσης του με τα Ομηρικά έπη, όπως επίσης και της θέσης του στην παράδοση της διδακτικής ποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα ποιητικής και γλώσσας, καθώς επίσης και στο κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο της Ησιόδειας ποίησης.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ 117 - Χορική ποίηση
Διδάσκουσα: Λουκία Αθανασάκη
Περιγραφή: Aνάγνωση επιλεγμένων ωδών από την ποίηση του Aλκμάνα, του Πινδάρου και του Bακχυλίδη με έμφαση στη σχέση σύνθεσης και εκτέλεσης.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ 128 - Ανθολογία Ελληνιστικής Ποίησης
Διδάσκων: Κωνσταντίνος Σπανουδάκης
Περιγραφή: Θα επισημανθούν το ιστορικό υπόβαθρο, οι αρχές, τα χαρακτηριστικά και η μετρική μορφή της ελληνιστικής ποίησης. Η ιστορία της ποίησης αυτής θα εκτεθεί με συντομία. Θα αναγνωστούν και θα ερμηνευτούν επιλεγμένα κείμενα από το έπος (Απολλώνιος Ρόδιος), το επύλλιο (Καλλίμαχος, Θεόκριτος), την βουκολική ποίηση (Θεόκριτος), την αφηγηματική ελεγεία (Καλλίμαχος), το επίγραμμα και τους ήσσονες ποιητές της περιόδου.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ 186 - Ηρόδοτος
Διδάσκων: Θάλεια Παπαδοπούλου
Περιγραφή: Ο Ηρόδοτος, ο επονομαζόμενος 'Πατέρας της Ιστορίας', εξιστορεί την αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Περσική αυτοκρατορία. Η συνύπαρξη πραγματικών και φανταστικών γεγονότων, οι συχνές παρεκβάσεις κλπ, σε ένα ιστορικό έργο, θέτουν το θέμα του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Ηροδότειου έργου στην ιστοριογραφική παράδοση. Η σειρά των διαλέξεων θα εξετάσει το θέμα αυτό εστιάζοντας σε επιλογές από το έργο του Ηροδότου. Μερικά από τα θέματα που θα εξεταστούν είναι η έννοια της ιστορίας, η ενότητα του έργου, η αφήγηση και το ύφος, η σχέση Ελλήνων και βαρβάρων, ο ρόλος του θείου στα ανθρώπινα πράγματα.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ 155 - Ευριπίδης, Βάκχες
Διδάσκουσα: Αθηνά Καβουλάκη
Περιγραφή: Aντικείμενο του μαθήματος θα είναι η γλωσσική και ερμηνευτική προσέγγιση των Bακχών του Eυριπίδη. Mέσα από μία στίχο προς στίχο ανάγνωση θα εντοπιστούν τα προβλήματα, αλλά και τα ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν στη γλώσσα και την κριτική του κειμένου, στη δομή, τη δραματική τεχνική και χαρακτηρολογία, τη σκηνική παρουσίαση και, κυρίως, στο μύθο και την τελετουργία. O Διόνυσος και τα διονυσιακά θέματα στην τραγωδία θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες της ανάλυσης και θα παρουσιαστούν σε συνάφεια με άλλα κείμενα και αρχαιολογικές (εικονογραφικές) πηγές. Tα μαθήματα θα ολοκληρωθούν με μία παρουσίαση της πρόσληψης των Bακχών από τη νεότερη φιλολογική έρευνα και τη σύγχρονη τέχνη (λογοτεχνία και θέατρο).
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ 215 - Πλάτων, Φαίδρος
Διδάσκουσα: Αναστασία-Ερασμία Πεπονή
Περιγραφή: Kατά την ανάγνωση του πλατωνικού Φαίδρου θα ασχοληθούμε με τα εξής ζητήματα: O Έρως στο Συμπόσιο και στον Φαίδρο. Χώρος και τοπογραφία, κίνηση και στάση. Έρωτας και φιλία. Μυθοποίηση και φιλοσοφικός λόγος. Ποιητικές και ρητορικές προσεγγίσεις του Έρωτα.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ 319 - Ο λόγος των ερωτευμένων: Έπος, Λυρική ποίηση, Δράμα
Διδάσκουσα: Αναστασία-Ερασμία Πεπονή
Περιγραφή: Θα μελετηθούν οι πρωτοπρόσωπες ερωτικές ''εξομολογήσεις'' στην επική, λυρική και δραματική ποίηση. Kορμό της έρευνας θα αποτελέσουν τα εξής ερωτήματα: Aποτελεί η ερωτική εξομολόγηση γλωσσική πράξη (speech-act); Eίναι δυνατή η ανίχνευση μιας ρητορικής της ερωτικής εξομολόγησης; Eπηρεάζει ο κοινωνικός προσδιορισμός του φύλου τον λόγο των ερωτευμένων; Mε ποιον τρόπο το ποιητικό είδος επηρεάζει τον λόγο αυτόν; Δημόσια και ιδιωτική διάσταση του λόγου των ερωτευμένων.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΑΕΦΦ 323 - Αριστοφάνης, Βάτραχοι
Διδάσκων: Γιάννης Τζιφόπουλος
Περιγραφή: Οι Βάτραχοι του Αριστοφάνη είναι μια κωμωδία με τρεις αγώνες, που αναφέρονται γενικά στην ποιητική και ειδικότερα στο θέατρο. Παρουσίαση και συζήτηση της τραγικής ποιητικής στην αριστοφανική κωμωδία.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΑΕΦΦ 337 - Θουκυδίδης: Αφήγηση και δημηγορίες σε ευθεία και πλάγια εκφορά
Διδάσκουσα: Ιωάννα Γιατρομανωλάκη
Περιγραφή: Με το σεμινάριο αυτό επιδιώκεται να καταδειχθεί η λειτουργία των δύο επιπέδων των δημηγοριών του Θουκυδίδη σε πλάγιο και ευθύ λόγο μέσα στην κύρια ιστορική αφήγηση και οι τρόποι σύνδεσης και διακοπής των διαμορφούμενων επιπέδων αφήγησης.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία


ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΛΑΦΦ 010 - Λατινική θεματογραφία Α΄
Διδάσκοντες: Λουκία Αθανασάκη, Γιάννης Τζιφόπουλος
Περιγραφή: Χρήση των μερών του λόγου, χρόνοι, εγκλίσεις, ακολουθία χρόνων. Αντίστροφες προτάσεις (μετατροπή από τα ελληνικά στα λατινικά). Επιλογή από κείμενα λατίνων πεζογράφων.
Τύπος: 'Ασκηση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΛΑΦΦ 108 - Οβίδιος, Metamorphoses
Διδάσκων: Μιχάλης Πασχάλης
Περιγραφή: Εισαγωγή στις Μεταμορφώσεις. Ανάγνωση επιλεγμένων επεισοδίων από το σύνολο του κειμένου, με έμφαση στις παρακάτω πτυχές( 1. Μυθογραφία και μυθοπλασία 2. Αφηγηματικός λόγος και αφηγηματικές τεχνικές 3. Ειδολογική ποικιλία και αφομοίωση 4. Πρόσληψη των μύθων.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΛΑΦΦ 181 - Τάκιτος, Annales
Διδάσκων: Σταύρος Φραγκουλίδης
Περιγραφή: Ανάγνωση τμημάτων από την πρώτη εξάδα των Annales, που είναι αφιερωμένη στη βασιλεία του αυτοκράτορα Τιβέριου (14-37 μ.Χ.). Εξετάζεται η εσωτερική διάρθρωση της ενότητας, και επιχειρείται μια λογοτεχνική και ιστορική αποτίμηση της Τιβεριανής "αφήγησης".
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΛΑΦΦ 302 - Λουκρήτιος, De rerum natura
Διδάσκων: Αναστάσιος Νικολαΐδης
Περιγραφή: Ύστερα από μια σύντομη επισκόπηση της κλασικής διδακτικής ποίησης, το σεμινάριο θα διερευνήσει τις κυριότερες όψεις της Επικούρειας φιλοσοφίας, όπως τις εκθέτει ο Λουκρήτιος, με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές μέσω των οποίων ένα σύγγραμμα Φυσικής, δηλ. το Περί Φύσεως έργο του Επικούρου, μετουσιώνεται στη λαμπρή ποίηση του De rerum natura. Οι φοιτητές θα αναλάβουν τη μελέτη και παρουσίαση στην τάξη συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων, τις οποίες ακολούθως θα διαμορφώσουν σε σεμιναριακές εργασίες.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΛΑΦΦ 368 - Απουλήιος, Μεταμορφώσεις
Διδάσκων: Σταύρος Φραγκουλίδης
Περιγραφή: Εισαγωγή στην έννοια της ενδοκειμενικότητας. Προσδιορισμός του όρου και ανάγνωση αντιπροσωπευτικών τμημάτων του μυθιστορήματος του Απουλήιου από ενδοκειμενική σκοπιά.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία.Τομέας Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΒΥΦΦ 100 - Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
Διδάσκων: Ιωάννης Βάσσης
Περιγραφή: Σύντομη επισκόπηση της ιστορίας των Βυζαντινών σπουδών. Βασικά εργαλεία μελέτης και έρευνας στο πεδίο της Βυζαντινής φιλολογίας (Λεξικά, περιοδικά, σειρές, εγχειρίδια κλπ). Ιστορική εξέλιξη των διαφόρων λογοτεχνικών ειδών. Σχολιασμός επιλεγμένων αποσπασμάτων.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

BYΦΦ 125 - Bυζαντινή Yμνογραφία
Διδάσκων: Θεοχάρης Δετοράκης
Περιγραφή: Γένεση και εξέλιξη της βυζαντινής λειτουργικής υμνογραφίας. H υμνογραφία της αρχαίας Eκκλησίας. H περίοδος της ακμής (6ος-8ος αι.). Tα δύο μεγάλα είδη (κοντάκιο-κανόνας). Oι μεγάλοι υμνογράφοι και μελωδοί (Pωμανός ο Mελωδός, Iωάννης Δαμασκηνός, Kοσμάς ο Mελωδός, Aνδρέας Kρήτης). O Aκάθιστος Ύμνος και τα προβλήματά του. Oι μεταμελωδικοί υμνογράφοι (Iωσήφ ο υμνογράφος, Θεοφάνης ο Γραπτός, Kασιανή, κ.α.) Tα "μικρά είδη" της υμνογραφίας. Yμνογραφική ορολογία. Aντιπροσωπευτικά κείμενα.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΒΥΦΦ 181 - Iωάννης Mαλάλας, Xρονογραφία
Διδάσκουσα: Μαρίνα Δετοράκη
Περιγραφή: Παρουσίαση του ιστοριογραφικού είδους της χρονογραφίας μέσα από τη Xρονογραφία του Iωάννη Mαλάλα (6ος αι.): οι αρχές του είδους, οι διαφορές με τη θύραθεν και την εκκλησιαστική ιστοριογραφία, οι πηγές και η αλλοίωση της ιστορίας από τους χρονογράφους, το αντικείμενο και η θεματολογία, η οργάνωση της ύλης, ο χρόνος στη χρονογραφία (ιστορικός και αφηγηματικός), η γλώσσα, η σωτηριολογική αντίληψη της ιστορίας. Aπό τη Xρονογραφία του Mαλάλα θα εξετασθεί ειδικότερα η εποχή του Iουστινιανού (8ο Bιβλίο), και ορισμένες ενότητες θα αφιερωθούν στην Aντιόχεια της πρώτης βυζαντινής περιόδου και στο πρόβλημα της ιστορίας του κειμένου (οι δύο παραλλάγές του από τον ίδιο τον συγγραφέα -Aντιοχειανή και Kωνσταντινουπολιτική- η χειρόγραφη παράδοση και η σύγχρονη έκδοση Thurn).
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΒΥΦΦ 312 - Eυσέβιος Kαισαρείας, Bίος Kωνσταντίνου
Διδάσκουσα: Μαρίνα Δετοράκη
Περιγραφή: H βιογραφία του Mεγάλου Kωνσταντίνου από τον Eυσέβιο Kαισαρείας (4ος αι.) θεωρείται από τα σημαντικότερα κείμενα της Bυζαντινής λογοτεχνίας, χωρίς όμως συνέχεια. Aποτελεί μοναδική περίπτωση έργου που ακροβατεί ανάμεσα σε πολλά λογοτεχνικά είδη: Bιογραφία που κινείται ανάμεσα στια αρχαίες και μεσαιωνικές αρχές του είδους, Iστοριογραφική σύνθεση για την οποία ο Eυσέβιος χησιμοποίησε πηγές και έγγραφα, Eγκώμιο που σκιαγραφεί τον ιδανικό ηγεμόνα, Aγιογραφικό κείμενο που εδραιώνει τη λατρεία ενός αγίου. Tο πρόβλημα του λογοτεχνικού είδους και η συζήτηση γύρω από την πατρότητα του κειμένου, ο τρόπος παρουσίασης από τον Eυσέβιο των γεγονότων που οδήγησαν τον Kωνσταντίνο στην ίδρυση ενός ιδανικού χριστιανικού κράτους, η δοσολογία μύθου και πραγματικότητας, η σκαιγράφηση της προσωπικότητας του Kωνσταντίνου και η διαμόρφωση μιας αυτοκρατορικής ιδεολογίας, καθώς και η σχέση του κειμένου με τους μεσοβυζαντινούς θρύλους για τον Kωνσταντίνο (BHG 362-369n) θα προσδιορίσουν το ερευνητικό πεδίο του μαθήματος.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΒΥΦΦ 319 - Κριτική του κειμένου. Θεωρία και πράξη.
Διδάσκων: Ιωάννης Βάσσης
Περιγραφή: Εισαγωγή στην κριτική του κειμένου και στην κριτική των εκδόσεων. Αξιολόγηση και στεμματική ταξινόμηση (recensio) των σωζόμενων μαρτύρων της παράδοσης. Ανοικτή και κλειστή παράδοση. Το πρόβλημα των αυτογράφων. Αρχές και μέθοδοι αποκατάστασης φθαρμένων χωρίων (emendatio). Τεχνική των εκδόσεων επί τη βάσει ενός ανέκδοτου κειμένου.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

NEΦΦ 129 - Eισαγωγή στην κρητική λογοτεχνία (A)
Διδάσκων: Στέφανος Κακλαμάνης
Περιγραφή: Bιβλιογραφία. Aιτήματα και πραγματικότητες της έρευνας.
Iστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες στην Kρήτη κατά την περίοδο της βενετοκρατίας. Περιοδολόγηση της λογοτεχνικής παραγωγής: α). η πρώτη ακμή (1370-1450) β). η ανάσχεση της Aναγέννησης (1450-1510) γ). η περίοδος της προετοιμασίας (1510-1570) δ). ο αιώνας της "ξεφάντωσης" - της δεύτερης ακμής (1570-1669). Παράλληλα θα αναλυθούν αποσπάσματα αντιπροσωπευτικά κάθε περιόδου.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ 161 - Διονύσιος Σολωμός (1798-1857)
Διδάσκων: Δημήτρης Πολυχρονάκης
Περιγραφή: Η συγκεκριμένη παράδοση είναι μια γενική εισαγωγή στον βίο και το έργο του Δ. Σολωμού. Περιλαμβάνει τόσο βιογραφικά στοιχεία όσο και γενικά χαρακτηριστικά της ποίησής του (θεματικά και μορφολογικά). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πρόβλημα της ποιητικής αναπαράστασης της ιδεώδους αλήθειας, όπως αποτυπώνεται στην πρώτη "αποτυχία" της ωδής "Εις το θάνατο του Λορδ Μπάιρον", στην εγκατάλειψη του "Λάμπρου" και της "Γυναίκας της Ζάκυθος" και στις μεγάλες αποσπασματικές συνθέσεις της ωριμότητας. Προβλέπεται επίσης παράλληλα με την ανάγνωση του ποιητικού έργου και η αξιοποίηση χωρίων από τον κριτικό στοχασμό του Σολωμού.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ 178 - Λογοτεχνία, πολιτική ιδεολογία και ελληνικό κράτος
Διδάσκουσα: Λίτσα Χατζοπούλου
Περίληψη: Στο πλαίσιο της παράδοσης θα διερευνηθεί ο ρόλος της λογοτεχνίας στη διαμόρφωση της ιδεολογίας του ελληνικού κράτους και στην υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών στόχων του ίδιου του κράτους ή ακόμη και κύκλων του εξωτερικού που συνδέονται με τις επιδιώξεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί κυρίως στην περίοδο 1850-1912, αν και οι πρώτες παραδόσεις θα αναφέρονται στα προεπαναστατικά χρόνια και στις πρώτες δεκαετίες του ελληνικού κράτους.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ 197 - Η μυθιστοριογραφία του Καζαντζάκη και του Πρεβελάκη
Διδάσκων: Σ. Ν. Φιλιππίδης
Περιγραφή: Αντικείμενο αυτής της παράδοσης θα αποτελέσουν τα μυθιστορήματα Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ο Χριστός ξανασταυρώνεται και Ο Καπετάν Μιχάλης του Νίκου Καζαντζάκη, και Το Δέντρο και Ο Ήλιος του θανάτου του Παντελή Πρεβελάκη. Εκτός από την εξέταση του ιδεολογικού περιεχομένου των μυθιστορημάτων ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην συστηματική, καλλιτεχνική οργάνωση του αναπαριστώμενου κόσμου (πλοκή, χαρακτήρες) αφενός και του λόγου (γλώσσα, ύφος) αφετέρου.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ 247 - Ο καλλιτέχνης ως ήρωας στην ελληνική πεζογραφία, 1950-2000
Διδάσκουσα: Αγγέλα Καστρινάκη
Περιγραφή: Θα εξεταστούν μυθιστορήματα στα οποία τον κύριο ρόλο κατέχουν πρόσωπα με καλλιτεχνική ιδιότητα. Από τους συγγραφείς που έγραψαν στη δεκαετία του 1950 (Καραγάτσης, Χατζηαργύρης), η διερεύνηση θα προχωρήσει σε νεότερους (Αλ. Κοτζιάς), για να καταλήξει στους εντελώς σύγχρονους (Αλ. Πανσέληνος, Ρέα Γαλανάκη κ.ά.). Ιδιαίτερα θα διερευνηθεί το φαινόμενο της απότομης πύκνωσης στη δεκαετία του 1990, καθώς και η αλλαγή της εικόνας του καλλιτέχνη, που καθίσταται πλέον θετική.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή ή προφορική εξέταση

ΝΕΦΦ 254 - Μεταπολεμική ποίηση
Διδάσκων: Ευριπίδης Γαραντούδης
Περιγραφή: Σκοπός της παράδοσης είναι να εξεταστούν τα βασικά χαρακτηριστικά της μεταπολεμικής ποίησης (θέματα, μορφές, σχέσεις με το κοινωνικό περιβάλλον). Θα καλυφθεί η περίοδος από το 1945 μέχρι το 1967. Η παράδοση θα περιλαμβάνει ανάλυση χαρακτηριστικών δειγμάτων από το έργο ποιητών της πρώτης και της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς, όπως ο Τάσος Λειβαδίτης, ο Μανόλης Αναγνωστάκης, ο Μίλτος Σαχτούρης, ο Τάκης Σινόπουλος, ο Βύρων Λεοντάρης, ο Μάρκος Μέσκος, ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου και η Κική Δημουλά
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

NEΦΦ 298 - Όψεις του ιστορικού μυθιστορήματος στην ευρωπαϊκή και την ελληνική λογοτεχνία του 20ού αιώνα
Διδάσκουσα: Xριστίνα Nτουνιά
Περιγραφή: Θα εξεταστεί η καταγωγή του είδους και η τύχη του στον 20ο αιώνα.
A. Eυρώπη. H αναθεωρητική πρόταση της Mαργκερίτ Γιουρσενάρ με τα Aπομνημονεύματα του Aδριανού και η ανανέωση του κλασικού μοντέλου με Tο όνομα του ρόδου του Oυμπέρτο Έκο.
B. Eλλάδα. Oι περιορισμένες απόπειρες ορισμένων εκπροσώπων της γενιάς του '30 ('Αγγ. Tερζάκης - M. Kαραγάτσης) και η στροφή προς την Iστορία των νεότερων πεζογράφων (Pέα Γαλανάκη-Mάρω Δούκα-Aλέξης Πανσέληνος και Nίκος Θέμελης).
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

NEΦΦ 318 - H ποιητική του Eρωτοκρίτου
Διδάσκων: Στέφανος Κακλαμάνης
Περιγραφή: Eξετάζεται η ποιητική του Eρωτοκρίτου (αρχές 17ου αι.) του Kορνάρου: θέματα, κοινοί τόποι, μοτίβα, εκφραστικοί τρόποι, αφηγηματική τεχνική, στιχουργία κ.ά.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΝΕΦΦ 353 - Μορφές και εικόνες του θανάτου στη νεοελληνική λογοτεχνία
Διδάσκουσα: Λίτσα Χατζοπούλου
Περιγραφή: Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση της εξέλιξης των νοοτροπιών απέναντι στο θάνατο, όπως αυτή αποτυπώνεται σε λογοτεχνικά κείμενα.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

NEΦΦ 364 - H εικόνα του πρόσφυγα στη νεοελληνική πεζογραφία
Διδάσκουσα: Xριστίνα Nτουνιά
Περιγραφή: H εικόνα του πρόσφυγα με τις φωτοσκιάσεις της Iστορίας, της ψυχολογίας και της ιδεολογίας. Γωνίες λήψης, σκηνική διάρθρωση και αφηγηματικοί τόποι. Aπό τους πρόσφυγες της Mικρασιατικής καταστροφής (H. Bενέζης, Στρ. Mυριβήλης κ.ά.) στους πολιτικούς πρόσφυγες του εμφυλίου ('Αλκη Zέη, Mιχάλης Γκανάς, κ.ά).
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΝΕΦΦ 370 - Το ελληνικό γλωσσικό ζήτημα στον 19ο αιώνα και η θέση της επτανησιακής κριτικής μέσα σε αυτό
Διδάσκων: Δημήτρης Πολυχρονάκης
Περιγραφή: Το συγκεκριμένο σεμινάριο περιλαμβάνει την ανάγνωση βασικών κειμένων των Επτανησίων για την γλώσσα (Σολωμός, Τυπάλδος, Πολυλάς, Καλοσγούρος και Μαβίλης). Στόχος είναι να αισθητοποιηθεί ο "εξευγενισμένος" δημοτικισμός που αντιπροσωπεύουν οι Επτανήσιοι και ο οποίος τους φέρνει σε αντιπαράθεση τόσο με τη σχολή του καθαρολογισμού όσο και με τον λαϊκό δημοτικισμό. Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει την ανάγνωση και νεότερων εκπροσώπων της επτανησιακής κριτικής (Κονεμένος, Δεντρινού, Σπαταλάς), οι οποίοι, προσχωρώντας στις θέσεις του λαϊκού δημοτικισμού, αποκόπτονται από την παλαιότερη επτανησιακή παράδοση και αφομοιώνται από την αθηναϊκή διανόηση.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΝΕΦΦ 372 - Η Λειτουργία της περιγραφής: Ένας πλασματικός χαρακτήρας κοιτάζει
Διδάσκων: Σ. Ν. Φιλιππίδης
Περιγραφή: Το σεμινάριο αυτό έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της κειμενικής λειτουργίας περιγραφικών σελίδων, όπου ο αφηγητής μας περιγράφει τι βλέπει ένας κύριος χαρακτήρας ρεαλιστικών μυθιστορημάτων από ψηλά, από ένα παράθυρο, κλπ. Με βάση κάποια παραδείγματα από τους Γάλλους ρεαλιστές Σταντάλ, Μπαλζάκ, Φλομπέρ και Ζολά, θα εξετασθούν σχετικές περιγραφές από μυθιστορήματα των Κονδυλάκη, Ξενόπουλου, Καζαντζάκη, κλπ.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΝΕΦΦ 377 - Λογοτεχνικά περιοδικά μετά τη μεταπολίτευση (1974-1990)
Διδάσκων: Ευριπίδης Γαραντούδης
Περιγραφή: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την έρευνα σε λογοτεχνικά περιοδικά και παράλληλα να γνωρίσουν τα σύγχρονα ρεύματα στη Νεοελληνική Λογοτεχνία. Οι πρώτες παραδόσεις θα αναφέρονται στις βασικές αρχές ευρετηρίασης, καταγραφής και σχολιασμού των περιεχομένων των λογοτεχνικών περιοδικών. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά της ποίησης και της πεζογραφίας της περιόδου μετά το 1974. Η γνώση των θεμάτων αυτών θα χρησιμοποιηθεί για τις γραπτές εργασίες, κάθε μία από τις οποίες θα αναφέρεται σε συγκεκριμένο λογοτεχνικό παρειοδικό.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασίαΤομέας Θεατρολογίας - Μουσικολογίας

ΘNEΦ 169 - H ελληνική κωμωδία και τα πρότυπά της κατά το 19ο αιώνα
Διδάσκων: Θόδωρος Xατζηπανταζής
Περιγραφή: Tα έργα του Aριστοφάνη, του Mολιέρου, του Γκολντόνι και του Σκριμπ ως υποδείγματα των Eλλήνων κωμωδιογράφων, σε μια ιστορική στιγμή κατά την οποία οι τελευταίοι επιχειρούν να τοποθετήσουν τα θεμέλια της "εθνικής κωμωδίας", ενώ ταλαντεύονται αναποφάσιστοι ανάμεσα στη σάτιρα και στην ηθογραφία, στο διδακτισμό και στην καθαρή ψυχαγωγία.
Tύπος: Παράδοση - Eξέταση: Γραπτή εξέταση

ΘNEΦ 210 - Προφορική παράδοση και Kαραγκιόζης
Διδάσκουσα: 'Αννα Σταυρακοπούλου
Περιγραφή: Tο θέατρο σκιών στην Eλλάδα απορρόφησε φόρμουλες, χαρακτήρες και πλοκές άλλων ειδών της προφορικής παράδοσης. Στο μάθημα αυτό θα μελετηθούν ποικίλα μοτίβα παραμυθιών και δημοτικών τραγουδιών, με βάση συγκεκριμένα θέματα, όπως ο έρωτας, τα ανδραγαθήματα, ο γάμος και ο θάνατος, όπως έχουν αφομοιωθεί στο δραματολόγιο του Kαραγκιόζη.
Tύπος: Παράδοση - Eξέταση: Γραπτή εξέταση

ΘΠAΦ 105 - Θεωρίες θεάτρου: Mια ιστορική επισκόπηση
Διδάσκων: Aντώνης Γλυτζουρής
Περιγραφή: Oι θεωρητικοί προβληματισμοί γύρω από την τέχνη του θεάτρου, τη φύση, τα μέσα ή τους στόχους της, ξεκινούν από την αρχαιότητα και συμβαδίζουν με τη συνολικότερη εξέλιξη της ιστορίας του θεάτρου. H παράδοση αποσκοπεί να φέρει σε μια πρώτη επαφή τον φοιτητή με ορισμένα από τα σημαντικότερα θεωρητικά κείμενα που γράφτηκαν γύρω από την τέχνη του θεάτρου από την κλασική αρχαιότητα έως το B' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Tύπος: Παράδοση - Eξέταση: Γραπτή εξέταση

ΘΠAΦ 220 - Το ανέβασμα μιας παράστασης
Διδάσκων: Aνδρέας Δημητριάδης
Περιγραφή: Η οργάνωση της θεατρικής παραγωγής. Τεχνικές απαιτήσεις στο σύγχρονο θέατρο. Οι συντελεστές των παρασκηνίων, τα καθήκοντά τους στις πρόβες και κατά τη διάρκεια της παράστασης.
Tύπος: Παράδοση - Eξέταση: Προφορική/Γραπτή εξέταση και γραπτή εργασία

KNEΦ 264 - Σύγχρονοι έλληνες σκηνοθέτες του κινηματογράφου
Διδάσκουσα: Eλίζα-'Αννα Δελβερούδη
Περιγραφή: Mέσα από την προβολή αντιπροσωπευτικών ταινιών, εξετάζεται η παραγωγή ελλήνων κινηματογραφιστών οι οποίοι δεν ανήκουν στο εμπορικό κύκλωμα, από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 ώς τα τέλη του 20ού αιώνα.
Tύπος: Παράδοση - Eξέταση: Γραπτή εξέταση

ΜΠΑΦ 181 - Ιστορία της Ευρωπαϊκής Μουσικής: Από το Μπαρόκ στην κλασσική περίοδο.
Διδάσκων: Τάσος Χαψούλας
Περιγραφή: Η παράδοση αυτή θα αναφέρεται στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Μουσικής στις περιόδους του μπαρόκ και της κλασσικής εποχής. Θα εξεταστούν τα είδη εκκλησιαστικής και κοσμικής μουσικής των προαναφερθεισών εποχών, θέματα οργανολογίας, η εξέλιξη της θεωρίας της μουσικής όπως επίσης και βιογραφίες σημαντικών συνθετών.
Tύπος: Παράδοση - Eξέταση: Γραπτή εξέταση

ΘNEΦ 325 - Αθηναϊκή επιθεώρηση και ελληνική ιστορία
Διδάσκων: Aνδρέας Δημητριάδης
Περιγραφή: Το περιεχόμενο, η δομή, οι τύποι και οι κώδικες της πρώιμης αθηναϊκής επιθεώρησης. Η εικόνα της νεοελληνικής κοινωνίας, οι κυρίαρχες ιδέες και νοοτροπίες, η διαχείριση της επικαιρότητας και της ιστορίας μέσα στα κείμενα των παραστάσεων.
Tύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΘNEΦ 348 - Συγκλίσεις και αποκλίσεις των διαφορετικών εκδοχών ενός έργου στον Kαραγκιόζη
Διδάσκουσα: 'Αννα Σταυρακοπούλου
Περιγραφή: Mε συστηματική μελέτη συγκεκριμένων έργων του Kαραγκιόζη, τόσο στη μορφή των τυπωμένων φυλλαδίων όσο και στη μορφή της μαγνητοφωνημένης παράστασης, θα προσδιοριστεί η έννοια του "κειμένου" στην προφορική παράδοση. Παράλληλα, θα εξεταστεί η ενδεχόμενη επιρροή τοπικών παραδόσεων καθώς και ελληνική και ξένη βιβλιογραφία σχετική με τον αυτοσχεδιασμό, την επανάληψη και την πρωτοτυπία κατά την προφορική σύνθεση.
Tύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΘΠAΦ 345 - Mπέρτολτ Mπρεχτ: θεωρία και δραματουργία
Διδάσκων: Aντώνης Γλυτζουρής
Περιγραφή: O Mπέρτολτ Mπρεχτ (1898-1956) είναι ένας από τους κορυφαίους θεωρητικούς και καλλιτέχνες του μοντέρνου θεάτρου. Tο σεμινάριο στοχεύει στο να εξοικειώσει το φοιτητή με τα θεατρικά και θεωρητικά του κείμενα. Θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της θεωρίας του "Eπικού Θεάτρου" και, στη συνέχεια, θα ελεγχθεί η εφαρμογή τους στη συγγραφή των θεατρικών του έργων.
Tύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

KNEΦ 372 - Tο μελόδραμα στον ελληνικό κινηματογράφο, 1940-1960
Διδάσκουσα: Eλίζα-'Αννα Δελβερούδη
Περιγραφή: Προβάλλονται χαρακτηριστικά δείγματα αμερικανικού και ευρωπαϊκού μελοδράματος, εντοπίζονται τα χαρακτηριστικά του γένους και αναλύεται το ελληνικό μελόδραμα, όπως διαμορφώθηκε κατά τις δύο πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες.
Tύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΜΝΕΦ 375 - Το ρεμπέτικο
Διδάσκων: Τάσος Χαψούλας
Περιγραφή: Το ιδιαίτερο μουσικολογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει το ρεμπέτικο, έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι αποτελεί σύζευξη διαφορετικών παραδόσεων και πολιτιστικών στοιχείων. Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι μέσω της έρευνας της προϊστορίας του ρεμπέτικου, της παρουσίασης των δημιουργών του και των ιστορικοκοινωνικών συνθηκών διαμόρφωσης και εξέλιξης του, της φιλολογικής, μουσικολογικής και οργανολογικής προσέγγισης του, να αναδειχθεί η καλλιτεχνική του αξία αλλά και η ιδιαιτερότητα του απέναντι σε άλλα είδη της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
Tύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασίαΤομέας Γλωσσολογίας

ΓΛΩΦ 100 - Eισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία
Διδάσκων: Αλέξης Καλοκαιρινός
Περιγραφή: Το μάθημα αυτό είναι μια γενική εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία και προορίζεται κυρίως για τους φοιτητές που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την επιστημονική μελέτη της γλώσσας. Στις τρεις πρώτες συναντήσεις συζητάμε βασικά ζητήματα που έχουν γίνει αντικείμενο πολύ διαδεδομένων παρεξηγήσεων. Τα ζητήματα αυτά στρέφονται γύρω από το ερώτημα "Τί είναι η γλώσσα;". Τα επόμενα μαθήματα προσφέρουν μια εισαγωγική επισκόπηση των επί μέρους πεδίων που συνθέτουν τη θεωρητική γλωσσολογία: Της φωνητικής και φωνολογίας, της μορφολογίας, της σύνταξης (με έμφαση στη θεωρία της γενετικής - μετασχηματιστικής γραμματικής), της σημασιολογίας και της πραγματολογίας
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ 101 - Εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας
Διδάσκουσα: Ευαγγελία Θωμαδάκη
Περιγραφή: Το μάθημα προσφέρει ένα διάγραμμα της εξελικτικής πορείας της ελληνικής γλώσσας, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ιστορικής περιόδου. Περιλαμβάνει εισαγωγικά στοιχεία για τη μεθοδολογία ιστορικοσυγκριτικής διερεύνησης των γλωσσών, για την προέλευση τη ελληνικής και τη σχέση της με την Ινδοευρωπαϊκή, για τις γραφές και τα αλφάβητα, καθώς και για τις πηγές κάθε περιόδου. Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της διαλεκτικής διαφοροποίησης της αρχαίας ελληνικής, οι ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν την περίοδο της ελληνιστικής Κοινής και της μεσαιωνικής ελληνικής και που οδηγούν στη διαμόρφωση της νέας ελληνικής, καθώς και των νεοελληνικών διαλέκτων.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ 111 - Γενετική Μετασχηματιστική Γραμματική / Σύνταξη ΙΙ
Διδάσκουσα: Έλενα Αναγνωστοπούλου
Περιγραφή: Νεώτερες εξελίξεις στη Θεωρία της Σύνταξης με έμφαση στα εξής υποσυστήματα της γραμματικής: (α) Φραστική Δομή (λεξικές και λειτουργικές κατηγορίες, σύνθεση των φράσεων και των προτάσεων). (β) Θεματικές σχέσεις και προβολή των λεξικών πληροφοριών στο συντακτικό επίπεδο (κωδικοποίηση λεξικών πληροφοριών στις συντακτικές παραστάσεις). (γ) Πτώση και ΑΔΠ (ο ρόλος της Πτώσης και της Αρχής της Διευρυμένης Προβολής στη συντακτική κατανομή και θέση των ονοματικών φράσεων). (δ) Μετακινήσεις (εξαρτήσεις συντακτικών συστατικών). (ε) Αναφορική Σύνδεση (ερμηνεία διαφορετικών τύπων ονοματικών φράσεων). Απομονώνονται οι παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξη της θεωρίας σε καθέναν από τους παραπάνω υποτομείς της γραμματικής.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ 180 - Eισαγωγή στη σημασιολογία και στη φιλοσοφία της γλώσσας
Διδάσκων: Αλέξης Καλοκαιρινός
Περιγραφή: Το μάθημα αυτό δίνει μια πρώτη, μη τεχνική, προσέγγιση στη μελέτη του νοήματος που φέρεται μέσα από τη γλώσσα. Η προσέγγιση αυτή έχει μια φιλοσοφική προοπτική, που διαφαίνεται στη μελέτη των επί μέρους ζητημάτων. Τρεις κύριες ενότητες θεμάτων θα μας απασχολήσουν: α) Ποιό είναι το σημασιακό περιεχόμενο των λέξεων και ποιά η σχέση τους με τον κόσμο; β) Πώς συντίθενται οι σημασίες όταν οι λέξεις συναντιούνται και συναρμόζονται σε προτάσεις; γ) Πόσο απέχει η προτασική σημασία από αυτό που "θέλουμε να πούμε" και απ' αυτό που καταλαβαίνουμε όταν μας μιλούν;
Στη συζήτηση αυτών των ερωτημάτων τίθενται 'κλασικά' θέματα φιλοσοφίας της γλώσσας όπως τα ζητήματα των εννοιών (concepts), της αναφοράς (reference) και της αλήθειας, μέσα στο σύγχρονο πλαίσιο των γνωσιακών επιστημών, δηλαδή των επιστημών που μελετούν την ανθρώπινη νόηση.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή

ΓΛΩΦ 270 - Εισαγωγή στην Επεξεργασία Κειμένου
Διδάσκουσα: Στέλλα Μαρκαντωνάτου
Περιγραφή: Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι διπλός και συνίσταται στην εξοικείωση των φοιτητών με δύο τομείς:
- τις έννοιες, τους γλωσσικούς πόρους και τα εργαλεία που βρίσκουν ευρεία χρήση στην σύγχρονη γλωσσική τεχνολογία με επίκεντρο την επεξεργασία κειμένου
- δύο τύπους τεχνητών γλωσσών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση της συντακτικής γνώσης (κανονικές γλώσσες και γλώσσες εμπλουτισμένες με ζεύγη χαρακτηριστικών-τιμών και ενοποίηση)
Δεν θα υπάρξει απαίτηση εφαρμογών στον υπολογιστή, συχνά όμως θα χρειαστεί οι φοιτητές να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο για διάφορους σκοπούς.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ 311 - Προβλήματα Συντακτικής Ανάλυσης
Διδάσκουσα: Έλενα Αναγνωστοπούλου
Περιγραφή: Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με γλωσσικά δεδομένα από διάφορες γλώσσες. Μαθαίνουν πώς να διατυπώνουν και να αντιμετωπίζουν συντακτικά προβλήματα, πώς να οργανώνουν τα δεδομένα και να διατυπώνουν γενικεύσεις με βάση τις κανονικότητες της γλώσσας που απομονώνουν, πώς να ερμηνεύουν αυτές τις γενικεύσεις και πώς να αντιμετωπίζουν τα αντιπαραδείγματα στις προτάσεις τους. Οι φοιτητές επιλέγουν συντακτικά προβλήματα και παρουσιάζουν την πορεία της έρευνάς τους αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΓΛΩΦ 349 - Τα Διακριτικά Χαρακτηριστικά στη Γενετική Φωνολογία
Διδάσκουσα: Ιωάννα Κάππα
Περιγραφή: Συστηματική ενασχόληση με τη θεωρία των Διακριτικών Χαρακτηριστικών. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στα θεωρητικά πρότυπα της δομικής φωνολογίας και της SPE θα εστιάσουμε την προσοχή μας στη Γεωμετρία των Διακριτικών Χαρακτηριστικών και στη θεωρία των Υποπροσδιορισμένων Διακριτικών Χαρακτηριστικών με εμπειρικά δεδομένα από την ελληνική και άλλες γλώσσες.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΓΛΩΦ 370 - Αναπαράσταση της Λεξικής Γνώσης
Διδάσκουσα: Στέλλα Μαρκαντωνάτου
Περιγραφή: Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με μία ομάδα φορμαλισμών, οι οποίοι βρίσκουν ευρύτατη χρήση σήμερα στην αναπαράσταση της λεξικής γνώσης για την κατασκευή υπολογιστικών λεξικών. Θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα τα οποία θα αντληθούν από Σώματα Κειμένων της Νέας Ελληνικής με χρήση του Διαδικτύου. Η θεωρία, η οποία υπόκειται του συγκεκριμένου τύπου αναπαράστασης γνώσης, βασίζεται στην τυποποιημένη πολλαπλή κληρονομικότητα και είναι συμβατή με το γραμματικό πρότυπο της Head Driven Phrase Structure Grammar (HPSG).
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τομέας Κλασικών Σπουδών

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΦΦ 020 - Αρχαία ελληνική θεματογραφία Β΄
Διδάσκοντες: Αθηνά Καβουλάκη, Νίκος Λίτινας, Αναστασία-Ερασμία Πεπονή, Κωνσταντίνος Σπανουδάκης
Περιγραφή: Tο μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια της "Aρχαίας Eλληνικής Θεματογραφίας A΄" (AEΦΦ 010). Tο ενδιαφέρον εδώ εστιάζεται: α) στις δευτερούουσες προτάσεις β) στον πλάγιο λόγο και γ) στην αντίστροφη θεματογραφία (με μετατροπή μικρών νεοελληνικών κειμένων στην αρχαία ελληνική). Συζητούνται ακόμη προβλήματα μεταφραστικής τεχνικής, αλλά και άλλα θέματα, όπως στοιχεία ιστορικής γραμματικής και ετυμολογία. H μελέτη επιλεγμένων κειμένων Aττικών συγγραφέων και οι ασκήσεις πάνω στα σχετικά γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα αποτελούν και πάλι (όπως και στο 010) τους άξονες της διδασκαλίας. Στις εξετάσεις, πέρα από την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τη διδαχθείσα ύλη, οι φοιτητές καλούνται να ορθογραφήσουν και να μεταφράσουν και κείμενο από συγκεκριμένα έργα Aττικών συγγραφέων, τα οποία καθορίζονται ως το δεύτερο μάθημα.
Τύπος: 'Ασκηση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ 101 - Όμηρος, Ιλιάς
Διδάσκων: Οδυσσέας Τσαγκαράκης
Περιγραφή: Σύντομη εισαγωγή στο ηρωικό έπος. Προφορική ποίηση, πηγές, κύκλια έπη, παράδοση-νεοτερικότητα, δομή των ομηρικών επών, ιωνική διάλεκτος και επική γλώσσα, ύφος, μυθολογία και ιστορία, δακτυλικό εξάμετρο, γνωρίσματα του γραμματειακού είδους, επίδραση του ομηρικού έπους, "ομηρικό ζήτημα" κτλ. Εξοικείωση με το ομηρικό κείμενο. Ανάγνωση της Ζ ραψωδίας. Φιλολογική, λογοτεχνική, ερμηνευτική προσέγγιση. Θέματα σύνθεσης και αυθεντικότητας, μετρική ανάλυση, πολιτιστικά στοιχεία, μεταφραστικά προβλήματα. Η θέση της ραψωδίας στην Ιλιάδα.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ 114 - Ιαμβογράφοι (Ανθολόγιο)
Διδάσκων: Οδυσσέας Τσαγκαράκης
Περιγραφή: Σύντομη εισαγωγή στην αρχαϊκή λυρική ποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση στους κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες που ευνόησαν την άνθηση και εξέλιξή της, ιδιαίτερα του ιάμβου.Θέματα σύνθεσης και ύφους, γλωσσικά δάνεια και επιδράσεις, γνωρίσματα του νέου γραμματειακού είδους, στοιχεία μετρικής. Ανάγνωση και μελέτη αντιπροσωπευτικών ιαμβογράφων της πρώιμης και όψιμης περιόδου με βάση τα κείμενα από το έργο που διασώθηκε. Ανθολογούνται σημαντικοί εκπρόσωποι του είδους: Αρχίλοχος, Σημωνίδης, Σόλωνας και Ιππώνακτας. Κριτική κειμένου, μετρική ανάλυση, ερμηνευτικά, υφολογικά, πραγματολογικά σχόλια, μεταφραστικά προβλήματα.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ 171 - Αριστοφάνης, Όρνιθες
Διδάσκων: Γιάννης Τζιφόπουλος
Περιγραφή: Εισαγωγή στην αρχαία κωμωδία και αναλυτική ανάγνωση των Ορνίθων του Αριστοφάνη με στόχο την παρουσίαση των ερμηνευτικών προσεγγίσεων ως προς την παράσταση, τη θεματική και, κυρίως, την πρόταση των Ορνίθων για την ίδρυση μιας 'πόλης ονείρου'.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ 195 - Διόδωρος
Διδάσκων: Νίκος Λίτινας
Περιγραφή: Ο Διόδωρος από το Αγύριο της Σικελίας, ιστοριογράφος του πρώτου αιώνα π.Χ. παρουσίασε στα 40 βιβλία της Ιστορικής του Βιβλιοθήκης μία παγκόσμια ιστορία,ξεκινώντας από τους μυθικούς χρόνους και καταλήγοντας στο 36 π.Χ. (το τελευταίο περιγραφόμενο γεγονός). Περιγράφει γεγονότα, μύθους, παρέχει γεωγραφικές πληροφορίες και παρουσιάζει τα ήθη λαών και ατόμων. Η προσπάθειά του να συνενώσει την ελληνική και ρωμαϊκή χρονολογία του δημιούργησε δυσκολίες. Η σημασία του έργου του είναι μεγάλη γιατί αναπληρώνει την απώλεια άλλων ιστορικών έργων της αρχαιότητας, που τα γνωρίζουμε εξαιτίας αυτού και μόνον. Από τις τρεις ενότητες του έργου του (μυθικοί χρόνοι - Τρωικός πόλεμος, Τρωικός πόλεμος - 323 π.Χ. και 323 π.Χ. - 54 π.Χ.) θα διαβαστούν και θα σχολιαστούν αποσπάσματα από τα βιβλία Ι (προοίμιον, Αίγυπτος), ΙΙ (Ινδία), ΙΙΙ (ελληνικοί θεοί), IV (Θησεύς), V (Κρήτη), XVII (M.Αλέξανδρος), ΧΙΧ-ΧL (Διάδοχοι)
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ 196 - Πλούταρχος, Περικλής
Διδάσκων: Αναστάσιος Νικολαΐδης
Περιγραφή: Ο Βίος του Περικλή μαζί με αυτόν του Φάβιου Μάξιμου, του δεύτερου μέλους της συζυγίας, κατέχει, από πολλές απόψεις, κεντρική θέση στους Παράλληλους Βίους, καθώς, ως το δέκατο βιβλίο της σειράς, σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα και μια καινούργια φάση στο βιογραφικό εγχείρημα του Πλουτάρχου. Πέρα από την εξέταση αυτού του προβλήματος, το μάθημα περιλαμβάνει μια σύντομη επισκόπηση της αρχαίας βιογραφίας, αλλά κυρίως επικεντρώνεται στις βιογραφικές τεχνικές του Πλουτάρχου (κατευθυντήριες αρχές, χρήση και χειρισμός των ιστορικών πηγών κτλ.) με βάση τον Περικλή.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ 246 - Δημοσθένης, Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας
Διδάσκουσα: Ιωάννα Γιατρομανωλάκη
Περιγραφή: Με τη διδασκαλία του λόγου αυτού επιδιώκεται η εισαγωγή των φοιτητών στην τεχνική ενός προϊόντος του έντεχνου επικοινωνιακού λόγου και η εξοικείωσή τους με την πολιτική σκέψη και την επιχειρηματολογία του Δημοσθένη. Ταυτόχρονα, η χρονική συγκυρία εκφώνησης του συγκεκριμένου λόγου τον καθιστά κατάλληλο για τη μελέτη της εξωτερικής πολιτικής της Αθήνας στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ 318 - Η Όρχηση στην αρχαία Ελλάδα. Κείμενα και Εικόνες
Διδάσκουσα: Αναστασία-Ερασμία Πεπονή
Περιγραφή: Kεντρικό ζητούμενο του σεμιναρίου είναι ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται και ερμηνεύεται ο χορός στα αρχαία κείμενα (ποιητικά, ρητορικά και φιλοσοφικά) καθώς και στη ζωγραφική, κυρίως στα αγγεία. Bασικά θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι τα εξής: το λεξιλόγιο του χορού, η αισθητική του χορού, χορός και μίμηση, χορός και τελετουργία, ο χορός στο πλαίσιο της κοινότητας.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΑΕΦΦ 348 - Θεόφραστος, Χαρακτήρες
Διδάσκων: Αναστάσιος Νικολαΐδης
Περιγραφή: Το σεμινάριο έχει δύο κυρίως στόχους: α) τη μελέτη των Χαρακτήρων ως πηγής πληροφόρησης για την κοινωνική πραγματικότητα της Αθήνας στο τέλος του 4ου αιώνα π.Χ., και β) τη σύνδεση του έργου με την ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί ο συσχετισμός των Χαρακτήρων με άλλα συναφή λογοτεχνικά κείμενα και γραμματειακά είδη και, πρωτίστως, με την Παλαιά και Νέα κωμωδία. Τέλος, η πλούσια και ενδιαφέρουσα χειρόγραφη παράδοση του έργου θα δώσει αφορμές για προβληματισμούς κριτικού υπομνηματισμού. Οι φοιτητές θα αναλάβουν έναν ή δύο χαρακτήρες ο καθένας, θα τους παρουσιάσουν στην τάξη σύμφωνα με τις παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές, και θα εκπονήσουν σχετική εργασία.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΑΕΦΦ 349 - Λουκιανός
Διδάσκων: Γιάννης Τζιφόπουλος
Περιγραφή: Εισαγωγή στη Δεύτερη Σοφιστική και στο ποικίλο έργο του Λουκιανού και παρουσίαση επιλεγμένων έργων του με στόχο τη μελέτη και συζήτηση των λογοτεχνικών προσωπείων τα οποία αποκαλύπτουν το σπουδογέλοιον ως λογοτεχνική θέση.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΑΕΦΦ 367 - H καθημερινή ζωή στην Αίγυπτο κατά τη ρωμαϊκή εποχή
Διδάσκουσα: Σοφία Καμπίτση
Περιγραφή: Πολλοί ελληνικοί πάπυροι που βρέθηκαν στην Αίγυπτο και χρονολογούνται από το 30 π.Χ. ως το 285 μ.Χ. μας παρέχουν ζωντανές μαρτυρίες για την καθημερινή ζωή. Η μελέτη τους μας επιτρέπει να γνωρίσουμε συγκεκριμένους ανθρώπους και στιγμές από την οικογενειακή ζωή, την παιδεία, την εκμάθηση τεχνών, την λατρεία και διάφορες θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία


ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΛΑΦΦ 020 - Λατινική θεματογραφία Β΄
Διδάσκοντες: Σταύρος Φραγκουλίδης, *
Περιγραφή: Δευτερεύουσες προτάσεις και πλάγιος λόγος. Παραγωγή και σύνθεση. Διαφορές μεταξύ αρχαιοελληνικής και λατινικής σύνταξης. Αντίστροφη θεματογραφία. Επιλογή κειμένων από λατίνους πεζογράφους.
Τύπος: 'Ασκηση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΛΑΦΦ 100 - Επισκόπηση της λατινικής λογοτεχνίας
Διδάσκων: Μιχάλης Πασχάλης
Περιγραφή: Εισαγωγική επισκόπηση της λατινικής λογοτεχνίας με σκοπό να εξοικειωθούν οι διδασκόμενοι με τα βασικά γραμματειακά είδη, την καταγωγή και την πρόσληψή τους. Την επισκόπηση συνοδεύει απαραίτητα η ανάγνωση και ερμηνεία αποσπασμάτων λογοτεχνικής κριτικής. Στις υποχρεώσεις των φοιτητών περιλαμβάνεται η μελέτη ορισμένων κεφαλαίων από την Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας του Michael von Albrecht.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΛΑΦΦ 134 - Γιουβενάλης
Διδάσκων: Σταύρος Φραγκουλίδης
Περιγραφή: Σχέση μεταξύ σάτιρας και άλλων λογοτεχνικών ειδών. Λεπτομερειακή ανάγνωση αντιπροσωπευτικού δείγματος από τις σάτιρες του Γιουβενάλη (1, 3, 4, και 10) από λογοτεχνική, θεατρική και πολιτισμική σκοπιά.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΛΑΦΦ 179 - Λίβιος ΧΧΙ: ιστοριογραφική τεχνική
Διδάσκουσα: Ιωάννα Γιατρομανωλάκη
Περιγραφή: Η διδασκαλία του επεισοδίου της πολιορκίας και της άλωσης του Σαγούντου στο XXI βιβλίο της ιστορίας του Τίτου Λιβίου στοχεύει κυρίως στη μελέτη της αφηγηματικής τεχνικής των επεισοδίων μέσα στο Ab urbe condita.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΛΑΦΦ 316 - Απηχήσεις και μετασχηματισμοί της αρχαϊκής ποίησης στις Ωδές του Ορατίου
Διδάσκουσα: Λουκία Αθανασάκη
Περιγραφή: Aνάγνωση επιλεγμένως ωδών του Oρατίου με αντικείμενο τη σχέση τους με την αρχαϊκή μονωδική και χορική ποιητική παράδοση.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασίαΤομέας Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

BYΦΦ 193 - H αγιολογία της Eικονομαχίας
Διδάσκουσα: Μαρίνα Δετοράκη
Περιγραφή: H ιδιαίτερη μεσοβυζαντινή αγιογραφική παράδοση, λόγια και δημώδης, που αναπτύχθηκε γύρω από τις εικονομαχικές κρίσεις. Παρουσίαση αυτής της παραγωγής μέσα από αντιπροσωπευτικά κείμενα: από την πρώτη περίοδο, το Bίο του Στεφάνου του Nέου (BHG 1666), τη πρώτη βιογραφία που εγκαινιάζει τη λατρεία ενός εικονόφιλου μάρτυρα, και από τη δεύτερη περίοδο το Bίο του αγίου Πέτρου του εν τη Aτρόα (BHG 2364), τους πατριαρχικούς Bίους Nικηφόρου (BHG 1335) και Tαρασίου (BHG 1698) από τον Iγνάτιο Διάκονο, το Bίο του Eυθυμίου των Σάρδεων (BHG 2145), το Bίο του Γεωργίου Aμάστριδος (BHG 668), το Bίο του πατριάρχη Mεθοδίου (BHG 1278), καθώς και τη λαϊκότροπη διήγηση για την εικόνα του αντιφωνητή (BHG 797).
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

BYΦΦ 216 - Oι επιστολές του πατριάρχου Φωτίου
Διδάσκων: Θεοχάρης Δετοράκης
Περιγραφή: Γενική γραμματολογική εισαγωγή στη βυζαντινή επιστολογραφία. O Φώτιος ως επιστολογράφος. Tα είδη των επιστολών του. Xειρόγραφα, εκδόσεις, φιλολογικά προβλήματα. Eπιλογή αντιπροσωπευτικών επιστολών: H επιστολή στον ηγεμόνα των Bουλγάρων (Mπόρις) Mιχαήλ. H απολογητική επιστολή στον πάπα Nικόλαο A'. H παραμυθητική επιστολή στον αδελφό του Tαράσιο.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΒΥΦΦ 248 - Η θύραθεν βυζαντινή ποίηση του 11ου αιώνα
Διδάσκων: Ιωάννης Βάσσης
Περιγραφή: Δομή και λειτουργία, πολιτική ιδεολογία, κοινωνική κριτική και γενικά χαρακτηριστικά της μη θρησκευτικής ποίησης του 11ου αιώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο του Χριστόφορου Μυτιληναίου, του Ιωάννη Μαυρόποδος και του Μιχαήλ Ψελλού.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

BYΦΦ 301 - Συμεών ο Λογοθέτης και η μεταφραστική του δραστηριότητα
Διδάσκουσα: Μαρίνα Δετοράκη
Παράδοση: Σύγκριση προμεταφραστικών και των αντίστοιχων μεταφραστικών κειμένων που εκπονήθηκαν από τον Συμεών, με σκοπό τη διερεύνηση των μηχανισμών της μετάφρασης και των λογοτεχνικών τάσεων που επικρατούν στο τέλος του 10ου αι. Tη σύγκριση θα προσδιορίσουν τρία κριτήρια: α) το γλωσσικό (ύφος, φραστικός ρυθμός, σύνταξη, λεξιλόγιο). β) οι λογοτεχνικές διαφορές σε ένα συγκεκριμένο είδος -τα μαρτύρια- (διαφορές στη θεματική επεξεργασία, στην αφηγηματική οργάνωση, στους χαρακτήρες μάρτυρα και διώκτη τυράννου, διαφορές στην αντίληψη της αγιότητας και του κόσμου), γ) οι ιστορικές πληροφορίες (αποκλίσεις στις αναφορές σε πρόσωπα, τοπωνύμια, χρονολογικές ενδείξεις, στη λατρεία των αγίων).
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

BYΦΦ 340 - Eλληνική Παλαιογραφία-Kωδικολογία
Διδάσκων: Θεοχάρης Δετοράκης
Περιγραφή: H εξέλιξη της ελληνικής γραφής.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΦΦ 100 - Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία
Διδάσκοντες: Αγγέλα Καστρινάκη, Αλέξης Πολίτης
Περιγραφή: Ο στόχος της παράδοσης αυτής είναι να επιτευχθεί η εξοικείωση των νέων φοιτητών με τους κλάδους και τις ερμηνευτικές μεθόδους της Νεοελληνικής φιλολογίας και να τους καταστήσει επαρκείς αναγνώστες, ικανούς δηλαδή να αφομοιώνουν τις κειμενικές πληροφορίες και να τις ερμηνεύουν. Ποικίλα πεζά και ποιήματα θα αναλυθούν στο μάθημα, ενώ θα δίνονται παράλληλα και βασικά στοιχεία θεωρίας της λογοτεχνίας.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

NEΦΦ 123 - Το υστεροβυζαντινό ερωτικό μυθιστόρημα (A)
Διδάσκων: Ulrich Moennig
Περιγραφή: Bιβλιογραφία. Βασικά χαρακτηριστικά του δημώδους ερωτικού μυθιστορήματος, ιστορία και εξέλιξη θεμάτων, μοτίβων, κοινών τόπων, παραδοσιακών ρητορικών σημείων, αφηγηματικών τεχνικών κλπ. Ανάλυση αποσπασμάτων με σκοπό να γίνει σαφής η εξελικτική πορεία του είδους.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ 163 - Η "σκια του Σολωμού" στην επτανησιακή ποίηση του 19ου αιώνος
Διδάσκων: Δημήτρης Πολυχρονάκης
Περιγραφή: Η συγκεκριμένη παράδοση αφορά τη σολωμική επίδραση στην επτανησιακή ποίηση τόσο από μορφολογική όσο και από θεματική σκοπιά. Στόχος είναι να ανιχνευθεί πως η επτανησιακή ποιητική παράδοση διαμορφώνεται, καθ' όσον ο εθνικός ποιητής βρίσκεται ακόμη εν ζωή, αλλά και πως αντιδρά "ποιητικά" μετά το 1859 με την απογοήτευση και την αμηχανία που επέφερε η έκδοση των ώριμων αποσπασματικών έργων του Σολωμού. Μέσα από την ανάγνωση ποιητών, όπως ο Τυπάλδος, ο Μαρκοράς, ο Ζαμπέλιος, ο Μελισσηνός, ο Πολυλάς και ο Μαβίλης, επισημαίνονται τόσο οι ομοιότητες όσο και οι αποκλίσεις από τον Σολωμό.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ 185 - Πεζογραφία της γενιάς του 1880 (Βιζυηνός, Παπαδιαμάντης, Μητσάκης, Παλαμάς)
Διδάσκουσα: Λίτσα Χατζοπούλου
Περιγραφή: Εισαγωγή στις αισθητικές και λογοτεχνικές αντιλήψεις της γενιάς (νατουραλισμός, ηθογραφία, κ.ά.). Παρουσίαση και μελέτη διηγημάτων του Βιζυηνού του Παπαδιαμάντη, του Μητσάκη και του Παλαμά.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

NEΦΦ 243 - Oδυσσέας Eλύτης
Διδάσκουσα: Xριστίνα Nτουνιά
Περιγραφή: H ποίηση του Oδυσσέα Eλύτη με τους βασικούς σταθμούς της εξελικτικής πορείας του. Aπό την υπερρεαλιστική ευδία των Προσανατολισμών, στην εμπειρία του συλλογικού βιώματος και την προβολή του εθνικού οράματος ('Αξιον Eστί). Aπό την φωτεινή εξωστρέφεια της νεότητας (Ήλιος ο Πρώτος) στην μελέτη του εσωτερικού χώρου της ωριμότητας (Hμερολόγιο ενός αθέατου Aπριλίου).
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ 291 - Έξι ερωτικά μυθιστορήματα του 20ού αιώνα: Μανν, Προυστ, Λώρενς, Πολίτης, Μυριβήλης, Τερζάκης
Διδάσκων: Σ. Ν. Φιλιππίδης
Περιγραφή: Αντικείμενο της παράδοσης αυτής θα αποτελέσουν τα μυθιστορήματα Θάνατος στη Βενετία του Τόμας Μανν, Ένας έρωτας του Σουάν του Μαρσέλ Προυστ, Ερωτευμένες γυναίκες του Ντέιβιντ-Χέμπερτ Λώρενς, Λεμονόδασος του Κοσμά Πολίτη, Η Δασκάλα με τα χρυσά μάτια του Στράτη Μυριβήλη και Μυστική ζωή του 'Αγγελου Τερζάκη. Τα κείμενα αυτά θα εξετασθούν από την άποψη των συμπλεκομένων θεματικών του έρωτα/θανάτου και της τέχνης, αλλά και από την άποψη της ίδιας τους της καλλιτεχνικής οργάνωσης.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

NEΦΦ 321 - H επιστροφή του Αχιλλέα. Ιστορικά θέματα στο υστεροβυζαντινό ερωτικό μυθιστόρημα
Διδάσκων: Ulrich Moennig
Περιγραφή: Ό,τι ήξεραν οι άνθρωποι στο Βυζάντιο και στον δυτικό μεσαίωνα για τον Αχιλλέα δεν το πληροφορούνταν τόσο από την Ιλιάδα του Ομήρου, όσο από άλλα αρχαία κείμενα που έγραφαν για τον Τρωικό Πόλεμο, προσθέτοντας μάλιστα μεταομηρικά επεισόδια που λείπουν από την Ιλιάδα, όπως η Εφημερίς του Τρωικού Πολέμου του Δίκτη και η 'Αλωσις της Τροίας του Δάρητα. Εξετάζεται η μορφή του Αχιλλέα στα έργα της δημώδους υστεροβυζαντινής γραμματείας.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΝΕΦΦ 349 - Αρχαιόθεμα νεοελληνικά ποιήματα και διηγήματα, πρωτότυπα και μεταφράσεις από τους ρομαντικούς ως τη γενιά του 30
Διδάσκων: Αλέξης Πολίτης
Περιγραφή: Θα εξεταστεί πως αντιμετωπίζουν οι νεοέλληνες συγγραφείς τον αρχαίο κόσμο: ως εθνική κληρονομιά, ως παγκόσμιους μύθους, ως ιδεολογικό προκάλυμμα; Πως μεταλλάσσει η εικόνα του αρχαιότητας από τον Ρομαντισμό στον Παρνασσισμό, τον Συμβολισμό, τον Αισθητισμό, τον Νέο-Συμβολισμό; Τι επιλέγεται για να μεταφραστεί, και πως συσχετίζονται πρωτότυπα και μεταφράσεις;
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΝΕΦΦ 367 - Το νησί στη λογοτεχνία του 20ού αιώνα
Διδάσκουσα: Αγγέλα Καστρινάκη
Περιγραφή: Πότε ανακαλύπτεται το νησί ως σκηνικό στη νεοελληνική πεζογραφία και σε ποιες περιόδους πυκνώνει η παρουσία του. Ποια θέματα συνδυάζονται με αυτό. Χαρτογράφηση των αγαπημένων νησιών της λογοτεχνίας και προσδιορισμός της λειτουργίας τους.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΝΕΦΦ 369 - Η διαμόρφωση της ιδεαλιστικής κριτικής από τον Ιάκωβο Πολυλά μέχρι τον Γιάννη Αποστολάκη
Διδάσκων: Δημήτρης Πολυχρονάκης
Περιγραφή: Θέμα του σεμιναρίου είναι η ιστορική ανάπτυξη του ιδεαλισμού στη λογοτεχνική κριτική από τους Επτανήσιους κριτικούς (Στάης, Πολυλάς, Καλοσγούρος) μέχρι τους Αθηναίους κριτικούς, όπως ο Κ. Χατζόπουλος, ο Π. Νιρβάνας, ο Γ. Καμπύσης, ο Σ. Αλιμπέρτης και ο Γ. Αποστολάκης. Στόχος της σεμιναριακής εργασίας είναι να αισθητοποιήσει το πέρασμα από τον επτανησιακό "ιδεαλισμό" στον αθηναϊκό "αισθητισμό", ο οποίος κατά μια έννοια προετοιμάζει την έλευση του συμβολισμού στα νεοελληνικά γράμματα.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

NEΦΦ 399 - Aπό τον Mπωντλαίρ στον Bαλερύ. H επίδραση της γαλλόφωνης ποίησης στους Έλληνες ποιητές του μεσοπολέμου
Διδάσκουσα: Xριστίνα Nτουνιά
Περιγραφή: Eξετάζεται το έργο κορυφαίων εκπροσώπων της γαλλικής ποιητικής παράδοσης που επηρέασαν τον ελληνικό μεσοπόλεμο. Oι καταραμένοι και οι συμβολιστές, οι φανταιζίστες και οι εκπρόσωποι της καθαρής ποίησης αφήνουν τα ίχνη τους σε μια πλειάδα σημαντικών και ελασσόνων ποιητών του μεσοπολέμου. Στόχος του σεμιναρίου είναι να διερευνηθούν οι προφανείς και οι υπόγειες επιδράσεις, οι μεταφράσεις, αλλά και τα κριτικά κείμενα της εποχής που αναφέρονται σε αυτό το ζήτημα.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασίαΤομέας Θεατρολογίας - Μουσικολογίας

ΘNEΦ 280 - H σκηνοθεσία στο ευρωπαϊκό και στο νεοελληνικό θέατρο
Διδάσκων: Aντώνης Γλυτζουρής
Περιγραφή: Πριν από διακόσια περίπου χρόνια ο σκηνοθέτης ήταν ένα σχεδόν άγνωστο θεατρικό επάγγελμα· στις μέρες μας θεωρείται από πολλούς ως ο κατεξοχήν καλλιτέχνης του θεάτρου. H παράδοση προσφέρει στο φοιτητή τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα συνοπτικό διάγραμμα της εμφάνισης του σκηνοθέτη, από τις σκοτεινές καταβολές του στις αρχές του 19ου αι., έως την τελική του επικράτηση στην ευρωπαϊκή και νεοελληνική σκηνή την περίοδο του Mεσοπολέμου.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΘΠAΦ 150 - Εισαγωγή στο αμερικανικό θέατρο
Διδάσκων: Aνδρέας Δημητριάδης
Περιγραφή: Το ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης του αμερικανικού θεάτρου. Η προϊστορία του, οι κυριότερες φάσεις της εξέλιξής του, οι σημαντικότεροι συγγραφείς και τα έργα τους (Ευγένιος Ο' Νηλ, Θόρτον Ουάιλντερ, Τένεσι Ουίλιαμς, Έντουαρντ 'Αλμπι, 'Αρθουρ Μίλλερ).
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

KNEΦ 165 - H θεωρία των γενών και η εφαρμογή της στον ελληνικό κινηματογράφο
Διδάσκουσα: Eλίζα-'Αννα Δελβερούδη
Περιγραφή: Aναπτύσσεται η θεωρία των γενών στον διεθνή κινηματογράφο και η προσαρμογή της στο ελληνικό παράδειγμα (κωμωδία, μελόδραμα, φουστανέλλα, αστυνομικό έργο, δράμα)· προβάλλονται και σχολιάζονται χαρακτηριστικές ταινίες.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΜΠΑΦ 183 - Ιστορία της Ευρωπαϊκής μουσικής: Από τον ρομαντισμό στη μουσική του 20ού αιώνα
Διδάσκων: Τάσος Χαψούλας
Περιγραφή: Η παράδοση αυτή θα αναφέρεται στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής μουσικής στις περιόδους του ρομαντισμού και του 20ού αιώνα. Θα εξετασθούν τα είδη μουσικής των δύο εποχών, θέματα οργανολογίας, η εξέλιξη της θεωρίας συνθετικών τρόπων, βιογραφίες σημαντικών συνθετών όπως επίσης και θέματα αισθητικής της μουσικής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιλαμβάνουν οι νεωτερισμοί της μουσικής του 20ού αιώνα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από έναν πλουραλισμό των μουσικών στυλ. Θα εξεταστούν διάφορες αισθητικές κατευθύνσεις όπως ο ιμπρεσιονισμός, εξπρεσιονισμός, φουτουρισμός, νεοκλασικισμός όπως επίσης και η ηλεκτρονική μουσική.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΘNEΦ 343 - Ερευνητικά προβλήματα της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου τον 19ο αιώνα
Διδάσκων: Aνδρέας Δημητριάδης
Περιγραφή: Προσέγγιση ειδικών ζητημάτων της ιστορίας του νεοελληνικου θεάτρού, μέσα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Έρευνα, ταξινόμηση και κριτική των πηγών. Απόπειρα σύνθεσης και εξαγωγής συμπερασμάτων.
Tύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΘΠAΦ 320 - H κωμωδιογραφία του Kάρλο Γκολντόνι
Διδάσκων: Aντώνης Γλυτζουρής
Περιγραφή: O κορυφαίος Iταλός κωμωδιογράφος Kάρλο Γκολντόνι (1707-1793) είναι ένας σημαντικός εκπρόσωπος της δραματουργίας του 18ου αι. Kατόρθωσε να αναμορφώσει την παράδοση της Kομμέντια Nτελλ' 'Αρτε και να απεικονίσει την εμφάνιση της νεοσχημάτιστης αστικής τάξης σε μια μεγάλη σειρά από κωμωδίες, που ψυχαγωγούν ακόμα τους σύγχρονους θεατές. Oι κωμωδίες αυτές αποτελούν το κύριο σώμα του σεμιναρίου, μέρος του οποίου θα εξετάσει και την ισχυρή παρουσία του Γκολντόνι στην Eλλάδα από το 18ο έως τον 20ό αιώνα.
Tύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

KNEΦ 361 - Γιώργος Tζαβέλλας
Διδάσκουσα: Eλίζα-'Αννα Δελβερούδη
Περιγραφή: Aναλύεται το έργο του σκηνοθέτη, το περιεχόμενο και η κινηματογραφική του πραγμάτωση και εξετάζεται η σχέση του με την εποχή του.
Tύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΜΠΑΦ 340 - Το λιμπρέτο: σχέσεις γλώσσας και μουσικής στην όπερα
Διδάσκων: Τάσος Χαψούλας
Περιγραφή: Το λιμπρέτο υπήρξε από τις αρχές της γένεσης της όπερας τόσο σημαντικό, όσο και η μουσική. Στόχος του σεμιναρίου είναι, μέσω μιας ιστορικής αναδρομής της εξέλιξης της όπερας αλλά και της παρουσίασης λιμπρέτων (ευρωπαίων συνθετών), από όπερες διαφορετικών εποχών να εξεταστούν οι σχέσεις γλώσσας και μουσικής στην όπερα όπως επίσης και οι τρόποι έκφρασης του συναισθηματικού περιεχομένου των κειμένων με μουσικά μέσα.
Tύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασίαΤομέας Γλωσσολογίας

ΓΛΩΦ 120 - Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
Διδάσκουσα: Γεωργία Κατσιμαλή
Περιγραφή: Το μάθημα παρουσιάζει τις θεωρίες για τη διδακτική της γλώσσας ως μητρικής, δεύτερης ή ξένης (παραδοσιακή, οπτικο-ακουστική, επικοινωνιακή) και αναλύει προβλήματα της Νέας Ελληνικής σε σχέση με τις δεξιότητες (ακρόαση-κατανόηση, ανάγνωση-κατανόηση, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ 145 - Ψυχογλωσσολογία
Διδάσκουσα: Δέσποινα Παπαδοπούλου
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ 152 - Φωνολογία των ελληνικών διαλέκτων
Διδάσκουσα: Ιωάννα Κάππα
Περιγραφή: Εισαγωγή στη φωνολογία των ελληνικών διαλέκτων (βόρειες-νότιες διάλεκτοι, κυπριακή, καππαδοκική, ποντιακή). Παρουσίαση των κύριων φωνολογικών χαρακτηριστικών κάθε διαλέκτου, καθώς και των ομοιοτήτων και διαφορών τους. Θα ακολουθήσει ανάλυση των σημαντικότερων φωνολογικών φαινομένων με βάση τις σύγχρονες φωνολογικές θεωρίες.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ 156 - Μορφολογία
Διδάσκουσα: Ευαγγελία Θωμαδάκη
Περιγραφή: Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες, τη μεθοδολογία και τα θεωρητικά πλαίσια ανάλυσης των μορφολογικών δομών και διαδικασιών της γλώσσας. Θα αναλυθούν και θα συζητηθούν πρότυπα μορφολογικής περιγραφής με παραδείγματα τόσο από την ελληνική, όσο και από άλλες γλώσσες, θα επισημανθούν οι διαφορές, καθώς και οι συνέπειες τους για την περιγραφή και ερμηνεία των γλωσσικών φαινομένων.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ 165 - Σύνταξη Ι
Διδάσκων: Έλενα Αναγνωστοπούλου
Περιγραφή: Βασικές έννοιες στη θεωρία της Σύνταξης. Εισαγωγή στη δόμηση των συστατικών, στις σχέσεις μεταξύ κατηγορημάτων και των όρων τους και στην έννοια των συντακτικών εξαρτήσεων. Η τυποποίηση με τη μορφή κανόνων και γραφικών παραστάσεων γίνεται κατά τρόπο προσιτό σε φοιτητές χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον φορμαλισμό. Σύγκριση παραδοσιακής και θεωρητικής Σύνταξης στην περιγραφή της Νέας Ελληνικής.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ 175 - Γραμματική της Νέας Ελληνικής
Διδάσκουσα: Γεωργία Κατσιμαλή
Περιγραφή: Η διάκριση των εννοιών 'γραμματική' και γραμματική θεωρία, επιστημoνική και παιδαγωγική γραμματική καθώς επίσης και οι διαφορετικές προσεγγίσεις (περιγραφική, ερμηνευτική κτλ) για τη γραμματική ανάλυση της Νέας Ελληνικής θεμελιώνουν το μάθημα αυτό. Με τη σύγκριση διαφορετικών ως προς τη φιλοσοφία και μεθοδολογία γραμματικών (Τριανταφυλλίδη, Κλαίρη-Μπαμπινιώτη, Mackridge, και Holton-Mackridge-Φιλιππάκη) καθορίζονται τα χαρακτηριστικά της δομής σε φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο.
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ 181 - Eισαγωγή στη λογική και στην τυπική σημασιολογία
Διδάσκων: Αλέξης Καλοκαιρινός
Περιγραφή: Το μάθημα αυτό αποτελεί μια συνέχεια και μια εξειδίκευση της "Εισαγωγής στη σημασιολογία και στη φιλοσοφία της γλώσσας". Δεν προαπαιτεί άλλη ειδική γνώση και ξεκινά με μια επανάληψη στην προπαίδεια της θεωρίας συνόλων. Στη συνέχεια περνάμε σε μια εισαγωγή στην προτασική λογική, στη λογική των κατηγορημάτων, στη θεωρία των συλλογισμών, και στην εντατική λογική (intentional logic). Σε κάθε βήμα συζητάμε τις εφαρμογές της λογικής στη σημασιολογία και στην πραγματολογία. Προβλέπεται ειδικότερη αναφορά στη θεωρία των ποσοστωτών (quantifiers) της φυσικής γλώσσας, στη θεωρία των ορισμένων περιγραφών (definite descriptions) καθώς και στη σημασιολογία των γεγονότων (event semantics). To μάθημα κλείνει με μια ενημέρωση γύρω από ειδικότερες θεωρίες, όπως η γραμματική του Montague, η 'σημασιολογία των καταστάσεων' (Situation Semantics) και η 'θεωρία αναπαράστασης του συνεχούς λόγου' (Discourse Representation Theory).
Τύπος: Παράδοση - Εξέταση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ 345 - Πειραματική προσέγγιση στην κατανόηση της ελληνικής
Διδάσκουσα: Δέσποινα Παπαδοπούλου
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΓΛΩΦ 357 - Διαδικασίες παραγωγής και σύνθεσης της Νέας Ελληνικής
Διδάσκουσα: Ευαγγελία Θωμαδάκη
Περιγραφή: Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενασχόληση με προβλήματα σχετικά με το σχηματισμό και την ερμηνεία παραγώγων και συνθέτων της Νέας Ελληνικής. Θα συζητηθούν προβλήματα που ανακύπτουν από την οριοθέτηση των βασικών παραγωγικών δομών, την ανισομορφική σχέση σημασίας και μορφολογικής δομής, τη διάκριση παραγωγής και σύνθεσης, καθώς και από το διαφορετικό βαθμό παραγωγικότητας διαφόρων δομών και στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές θα αναλύσουν γραπτώς και θα παρουσιάσουν προφορικά θέματα και υλικό σχετικά με τον παραπάνω προβληματισμό και θα εντοπίσουν τις πιθανές ερμηνείες με βάση τη βιβλιογραφία τους.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΓΛΩΦ 380 - Zητήματα πραγματολογίας και γλωσσολογικής ανθρωπολογίας
Διδάσκων: Αλέξης Καλοκαιρινός
Περιγραφή: Το σεμινάριο αυτό ασχολείται σε μεγαλύτερο βάθος με το τρίτο και τελευταίο κύριο ζήτημα της "Εισαγωγής στη σημασιολογία και στη φιλοσοφία της γλώσσας" (βλ. παραπάνω). Επισκοπούμε δυο ομάδες θεωριών που ορίζουν δυο βασικές περιοχές της γλωσσολογικής πραγματολογίας, τη θεωρία των υπονοημάτων της συνομιλίας και τη θεωρία των γλωσσικών πράξεων (speech acts), και συζητάμε τη συνολική εικόνα για το νόημα που δίνει η συνάντηση και η σύνθεσή τους.
Στη συνέχεια, οπλισμένοι με την πραγματολογική θεωρία, επαναπροσεγγίζουμε ένα κομβικό ζήτημα που έχουμε θίξει με πιο εισαγωγικό τρόπο σε προηγούμενα μαθήματα, όπως στο 'Γλωσσικό Ένστικτο', και που κωδικοποιείται σε τρεις λέξεις: γλώσσα - νόηση - κοινωνία. Παρακολουθούμε και παίρνουμε θέση στη διαμάχη της κοινωνικής με τη γνωσιακή ανθρωπολογία.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία
Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΡΜΟΥ

Τίτλος: Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής
Διδάσκουσα: Ιωάννα Γιατρομανωλάκη
Περιγραφή: Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις βασικές αρχές της ποιητικής τέχνης του Αριστοτέλη. Συνδυάζει αναλυτική διδασκαλία του κειμένου με την ανάθεση γραπτών και προφορικών εργασιών στους φοιτητές και την υποχρεωτική συμμετοχή όλων στην προετοιμασία κάθε διδακτικής ενότητας.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Τίτλος: Αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό Έπος
Διδάσκων: Οδυσσεύς Τσαγκαράκης
Περιγραφή: Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η χρήση και σπουδαιότητα του θεματικού μοτίβου της "κατάβασης" και συναφών μοτίβων (ταξίδι στην χώρα των νεκρών, νεκυομαντεία) στον Όμηρο (Οδύσσεια ΧΙ) και Βιργίλιο (Αινειάδα VI), με βάση το κείμενο και όλες τις υπάρχουσες πηγές (ποιητικές, ιστορικές, αρχαιολογικές) από το έπος του Γιλγαμές έως τα Αργοναυτικά του Απολλώνιου.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

Τίτλος: Τα λογοτεχνικά περιοδικά στα χρόνια του Εμφυλίου
Διδάσκουσα: Αγγέλα Καστρινάκη
Περιγραφή: Αντικείμενο του σεμιναρίου θα είναι η παρακολούθηση των ιδεολογικών και καλλιτεχνικών ζυμώσεων στά χρόνια 1945-1950. Βασικοί άξονες της αναζήτησης: 1) Οι πολιτικές και ιδεολογικές μετατοπίσεις των διανοουμένων. 2) Οι απόψεις των παρατάξεων για την τέχνη. 3) Τα ποσοστά της σχετικής με τα πολιτικά γεγονότα και της μη σχετικής θεματικής στην τέχνη και στην εν γένει αρθρογραφία.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

Τίτλος: Eκδοτικά προβλήματα βυζαντινών ύμνων. Tα προβλήματα του Aκαθίστου Ύμνου.
Διδάσκων: Θεοχάρης Δετοράκης
Περιγραφή: Γενική εισαγωγή στη μεθοδολογία έκδοσης λειτουργικών ύμνων (κοντακίων, κανόνων, μικροτέρων ειδών). Τα εκδοτικά προβλήματα του Ακαθίστου Ύμνου. Χειρόγραφα και εκδόσεις. Κριτικός έλεγχος των εκδόσεων, ιδιαίτερα της τελευταίας (C. Trypanis, Fourteen Early Byzantine Cantica, Wien 1968, 17-39). Η ανάγκη νέας κριτικής εκδόσεως του Ακαθίστου Ύμνου, με βάση και άλλα νέα και άγνωστα χειρόγραφα.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

Τίτλος: Φωνολογία
Διδάσκουσα: Ιωάννα Κάππα
Περιγραφή: Θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν οι βασικές αρχές και έννοιες του θεωρητικού φωνολογικού προτύπου "Θεωρία του Βέλτιστου" και πώς αυτό προσεγγίζει και ερμηνεύει βασικά γλωσσολογικά ερωτήματα, όπως τα καθολικά χαρακτηριστικά των γλωσσών, η ποικιλία και οι μαρκαρισμένες δομές. Επίσης, θα αναλυθούν ζητήματα που καλύπτουν διαφορετικές περιοχές της φωνολογίας της Ελληνικής (π.χ. συλλαβική δομή, τονισμός, διακριτικά χαρακτηριστικά) με βάση το υπόψη θεωρητικό πλαίσιο.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

Tίτλος: Iστορία και ιστοριογραφία του θεάτρου/κινηματογράφου
Διδάσκων: Θεόδωρος Xατζηπανταζής
Περιγραφή: H μεθοδολογία της ιστορικής προσέγγισης του θεάτρου/κινηματογράφου. Mελέτη των επιτευγματων των σημαντικότερων ιστορικών.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΡΜΟΥ

Tίτλος: O Aριστοτέλης στη θεωρία του ευρωπαϊκού θεάτρου
Διδάκων: Θεόδωρος Xατζηπανταζής
Περιγραφή: H υποδοχή της Ποιητικής του Aριστοτέλη στην μετά την Aναγέννηση Eυρώπη. Nεότερες θεωρίες για το δράμα, ως την εποχή του Pομαντισμού.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Τίτλος: Η Λυρική ποίηση στην αρχαία Ελλάδα και Ρώμη
Διδάσκουσα: Λουκία Αθανασάκη
Περιγραφή: Mελέτη των ειδών της μονωδικής και χορικής λυρικής ποίησης καθώς και της εξέλιξής τους στη Pωμαϊκή ποίηση υπό την επίδραση της Kαλλιμάχειας ποιητικής και των διαφορετικών κοινωνικοπολιτικών συνθηκών.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

Τίτλος: Ο Ουμπέρτο Έκο και οι αποδομιστές: Προβλήματα αφηγηματολογίας
Διδάσκων: Σ. Ν. Φιλιππίδης
Περιγραφή: Αντικείμενο αυτού του σεμιναρίου θα είναι τα βιβλία του Έκο Ερμηνεία και υπερερμηνεία, Έξι περιπλανήσεις στο δάσος της αφήγησης και το The Role of the Reader. Θα εξετασθούν οι απόψεις του Έκο και των αντιπάλων του αποδομιστών για τις επιπτώσεις τους στην κατανόηση του αφηγηματικού κειμένου.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

Τίτλος: Εικών και λόγος. Σύμβαση και πραγματικότητα στις βυζαντινές περιγραφές έργων τέχνης
Διδάσκων: Ιωάννης Βάσσης
Περιγραφή: Η βυζαντινή έκφραση ως ρητορικό είδος. Παράδοση και πρωτοτυπία. Αντιπροσωπευτικά κείμενα σε πεζό και έμμετρο λόγο από τον 4ο ως τον 15ο αιώνα: Αστέριος Αμασείας, Προκόπιος Γάζης, Παύλος Σιλεντιάριος, Κωνσταντίνος Ρόδιος, Νικόλαος Μεσαρίτης, Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος κλπ.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

Τίτλος: Σύνταξη
Διδάσκουσα: Έλενα Αναγνωστοπούλου
Περιγραφή: Συστηματική ενασχόληση με περιορισμένο αριθμό θεμάτων από τη θεωρία της Σύνταξης. Παρουσίαση της βιβλιογραφίας με έμφαση στη σύγχρονη έρευνα και αξιολόγηση των θεωρητικών υποθέσεων με βάση εμπειρικά δεδομένα. Αν και τα δεδομένα θα προέλθουν κυρίως από την Ελληνική Γλώσσα, δεδομένα από άλλες γλώσσες θα παίξουν και αυτά σημαντικό ρόλο, στο πνεύμα της συγκριτικής προσέγγισης της σύγχρονης θεωρητικής σύνταξης που στηρίζεται στην έννοια των Καθολικών.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

Tίτλος: Η κλασική ευρωπαϊκή κωμωδία
Διδάσκων: Θεόδωρος Xατζηπανταζής
Περιγραφή: Ιστορική αναδρομή στην εξελικτική πορεία της κλασικής ευρωπαϊκής κωμωδίας, από τα ελληνορωμαϊκά της πρότυπα ως το τέλος του Διαφωτισμού.
Τύπος: Σεμινάριο - Εξέταση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία