ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΦΦ010  -  Αρχαία ελληνική θεματογραφία Α΄
Διδάσκοντες:
Δήμος Σπαθάρας, Κώστας Αποστολάκης, Eύα Αστυρακάκη, Νίκος Λίτινας, Aθηνά Kαβουλάκη
Περιγραφή: Σκοπός του μαθήματος είναι να ανακεφαλαιώσει, ταξινομήσει και κωδικοποιήσει αποκτημένες ήδη γνώσεις Γραμματικής και Συντακτικού, εντάσσοντάς τις και στο αναγκαίο θεωρητικό πλαίσιο. Η έμφαση θα δοθεί στους παρακάτω κυρίως τομείς: α) Συντακτική λειτουργία των πτώσεων, του απαρεμφάτου, της μετοχής, των εγκλίσεων και των χρόνων. β) Τονισμός, φθογγικά πάθη (κράση, συναίρεση, μετάπτωση, αφομοίωση / ανομοίωση, έκθλιψη κτλ.). γ) Στοιχεία ιστορικής γραμματικής και ετυμολογία. δ) Μεταφραστική τεχνική, και ε) Αντίστροφη θεματογραφία με μετατροπή απλών νεοελληνικών προτάσεων στα Αρχαία ελληνικά. Η εμπέδωση των παραπάνω επιδιώκεται μέσω της μελέτης επιλεγμένων κειμένων Αττικών συγγραφέων, αλλά και καταλλήλων ασκήσεων που θα διανέμονται στους φοιτητές σε εβδομαδιαία βάση, και τις οποίες οφείλουν να επεξεργάζονται στο σπίτι πριν από κάθε επόμενο μάθημα. Στις εξετάσεις, πέρα από την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τη διδαχθείσα ύλη, οι φοιτητές θα κληθούν να μεταφράσουν και κείμενο από συγκεκριμένα έργα Αττικών συγγραφέων, τα οποία θα καθοριστούν ως το δεύτερο μάθημα.
Τύπος: 'Ασκηση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ100  -  Εισαγωγή στην κλασική Φιλολογία
Διδάσκουσα:
Λουκία Αθανασάκη
Περιγραφή: Εισαγωγή στα κύρια γραμματειακά είδη, στη μετρική και στις βοηθητικές επιστήμες της κλασικής φιλολογίας.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ103  -  Ησίοδος, Θεογονία
Διδάσκουσα:
Aθηνά Kαβουλάκη
Περιγραφή: Aντικείμενο του μαθήματος θα είναι η γλωσσική και ερμηνευτική προσέγγιση της Θεογονίας του Hσιόδου. Mέσα από μία στίχο προς στίχο ανάγνωση θα εντοπιστούν τα προβλήματα, αλλά και τα ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν στη γλώσσα, τη δομή, την επική τεχνική και τη μυθολογική παράδοση. H σημασία και ερμηνεία του ησιόδειου μύθου στο πλαίσιο των σύγχρονων τάσεων ανάλυσης της αρχαίας ελληνικής σκέψης και πολιτισμού θα αποτελέσει βασική πτυχή του μαθήματος.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ119  -  Βακχυλίδης
Διδάσκουσα:
Λουκία Αθανασάκη
Περιγραφή: Ανάγνωση και ερμηνεία των επινίκιων και διθυραμβικών ωδών με άξονες τις ειδολογικές συμβάσεις και το πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ176  -  Αριστοφάνης, Εκκλησιάζουσαι
Διδάσκων:
Νίκος Χαραλαμπόπουλος
Περιγραφή: Στις Εκκλησιάζουσες (391 π.Χ.) οι γυναίκες της Αθήνας υπό την καθοδήγηση της Πραξαγόρας καταλαμβάνουν την εξουσία και εφαρμόζουν ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα κοινοκτημοσύνης των αγαθών και ίσης κατανομής του πλούτου με σκοπό την κατάργηση της οικονομικής ανισότητας και τη σωτηρία της πόλης. Το έργο συνδυάζει το θέμα της ίδρυσης ουτοπικών κοινωνιών (Όρνιθες) με αυτό της γυναικοκρατίας (Λυσιστράτη), ενώ προαναγγέλλει το πέρασμα από την Αρχαία στη Μέση Κωμωδία (μειωμένος ρόλος του χορού, απουσία παράβασης, καθημερινοί χαρακτήρες). Eκτός από τα θέματα αυτά, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σκηνοθεσία και στην εν γένει ένταξη των Εκκλησιαζουσών στα θεατρικά και τα ιστορικά τους συμφραζόμενα.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ189  -  Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις
Διδάσκων:
Νίκος Χαραλαμπόπουλος
Περιγραφή: Στα επτά βιβλία του παρόντος έργου ο Ξενοφών καταγράφει τη συγκλονιστική ιστορία του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος των Μυρίων, από την ένταξή τους στο στρατό του Κύρου και τη μάχη στα Κούναξα (401 π.Χ.) μέχρι την πορεία τους μέσα από τα μικρασιατικά οροπέδια προς τις παραθαλάσσιες πόλεις του Πόντου και τη Θράκη. Μέσα από την ανάλυση του δεύτερου και του τρίτου βιβλίου εξετάζονται ζητήματα θεωρητικά, όπως η ειδολογική ταυτότητα του έργου και η αφηγηματική τεχνική, και διερευνάται η σημασία για τους συγχρόνους του Ξενοφώντος κεντρικών ιδεών του έργου, όπως ο πανελληνισμός και η υπεροχή της ενωμένης κοινότητας πολιτών-οπλιτών.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ261  -  Αντιφών, Κατά της Μητρυιάς
Διδάσκων:
Κώστας Αποστολάκης
Περιγραφή: Αυτός ο λόγος είναι ο συντομότερος από τους σωζόμενους λόγους του Αντιφώντα και έχει συνταχθεί ως κατηγορία για υπόθεση φαρμακείας (δηλητηρίασης). Οι κυριότερες αρετές του είναι το πάθος, που επιτείνεται σε ορισμένα χωρία τα οποία παραπέμπουν σε τραγωδία, και η εναργής διήγηση. Θα προηγηθεί μια σύντομη εισαγωγή στο Αρχαίο Φονικό Δίκαιο και στο έργο του λογογράφου Αντιφώντα και εν συνεχεία ολόκληρος ο λόγος θα αναγνωσθεί, θα μεταφραστεί και θα σχολιαστεί. Θα συζητηθούν προβλήματα κριτικής του κειμένου, ύφους και ερμηνείας. Θα αναδειχθεί επίσης η ρητορική στρατηγική και θα επιχειρηθεί κριτική ανάλυση των αποδεικτικών μέσων.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ332  -  Γλωσσικά-υφολογικά στον Πλούταρχο
Διδάσκων:
Αναστάσιος Νικολαΐδης
Περιγραφή: Παρότι ένας από τους σπουδαιότερους συγγραφείς της ύστερης αρχαιότητας, η γλώσσα και το ύφος του Πλουτάρχου (που δεν είναι ακραιφνής αττικιστής), δεν έχουν μελετηθεί ικανοποιητικά. Στο σεμινάριο αυτό θα επιχειρήσουμε μια εξαντλητική κατά το δυνατόν ανάλυση του πλουταρχικού λόγου (λεξιλόγιο, γραμματικές και συντακτικές ιδιομορφίες, ρητορικά σχήματα. κτλ.), ανιχνεύοντας και ταξινομώντας τα γλωσσικά και υφολογικά γνωρίσματα που του προσιδιάζουν.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΑΕΦΦ375  -  Όψεις του ιδιωτικού βίου στα κείμενα των αττικών ρητόρων
Διδάσκων:
Δήμος Σπαθάρας
Περιγραφή: Τα κείμενα που θα εξεταστούν στο σεμινάριο προέρχονται από διάφορους συγγραφείς (Ισοκράτης, Λυσίας, Δημοσθένης, Απολλόδωρος, Αισχίνης). Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι: (α) να αναλυθεί η ρητορική στρατηγική των λόγων και να εξεταστούν βασικές πτυχές του δικαίου της κλασικής Αθήνας και (β) να αναδειχθούν οι πληροφορίες που παρέχουν τα ρητορικά κείμενα σχετικά με τον ιδιωτικό βίο της κλασικής Αθήνας. Ειδικότερα, θα μας απασχολήσουν η έννοια του οίκου, οι σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και ο γάμος, η ομοφυλοφιλία, ο έλεγχος της βίας και η έννοια της ύβρεως.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΑEΦΦ381  -  Aνθολογία Ελληνικής Πεζογραφίας
Διδάσκων:
Κωνσταντίνος Σπανουδάκης
Περιγραφή: Θα προσεγγιστούν υφολογικά και ερμηνευτικά ένα ευρύτατο φάσμα κειμένων (θύραθεν και χριστιανικών) από την πρώτη εμφάνιση της ελληνικής πεζογραφίας μέχρι τον Σωκράτη τον Σχολαστικό τον 5ο αι. μ.Χ.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΛΑΦΦ010  -  Λατινική θεματογραφία Α΄
Διδάσκοντες:
Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, Εύα Αστυρακάκη
Περιγραφή: Χρήση των μερών του λόγου, χρόνοι, εγκλίσεις, ακολουθία χρόνων. Αντίστροφες προτάσεις (μετατροπή από τα ελληνικά στα λατινικά). Επιλογή από κείμενα λατίνων πεζογράφων.
Τύπος: 'Ασκηση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΛΑΦΦ139  -  Ανθολόγιο ποίησης της δημοκρατικής και της αυγούστειας περιόδου
Διδάσκων:
Μιχαήλ Πασχάλης
Περιγραφή: Γλωσσικός και ερμηνευτικός σχολιασμός αποσπασμάτων ρωμαϊκής κωμωδίας, έπους, λυρικής, ελεγειακής, βουκολικής, διδακτικής και σατιρικής ποίησης.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΛΑΦΦ182  -  Τάκιτος, Historiae
Διδάσκων:
Σταύρος Φραγκουλίδης
Περιγραφή: Ανάγνωση των Ιστοριών 1 του Τακίτου με έμφαση στη λογοτεχνική και ιστορική αποτίμηση.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΛΑΦΦ334  -  Οι Μεταμορφώσεις του Απουλήιου και τα ελληνικά ερωτικά μυθιστορήματα
Διδάσκων:
Σταύρος Φραγκουλίδης
Περιγραφή: Διερεύνηση της διάθρωσης των Μεταμορφώσεων του Απουλήιου σε συσχετισμό με τα ελληνικά ερωτικά μυθιστορήματα.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία


ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΥΦΦ100  -  Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
Διδάσκων:
Ιωάννης Βάσσης
Περιγραφή: Σύντομη επισκόπηση της ιστορίας των Βυζαντινών σπουδών. Βασικά εργαλεία μελέτης και έρευνας στο πεδίο της Βυζαντινής φιλολογίας (Λεξικά, περιοδικά, σειρές, εγχειρίδια κλπ). Ιστορική εξέλιξη των διαφόρων λογοτεχνικών ειδών. Ανάγνωση και σχολιασμός επιλεγμένων αποσπασμάτων.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΒΥΦΦ167  -  'Αννα Κομνηνή, Αλεξιάς
Διδάσκουσα:
Μαρίνα Λουκάκη
Περιγραφή: Στην παράδοση θα παρουσιαστεί η προσωπικότητα και η παιδεία της συγγραφέως 'Αννας Κομνηνής. Θα συζητηθούν το περιεχόμενο, η δομή και το λογοτεχνικό ύφος του ιστορικού της έργου. Θα μελετηθούν αποσπάσματα από την Αλεξιάδα, αντιπροσωπευτικά των απόψεων της Κομνηνής για το οικογενειακό της περιβάλλον, τους σταυροφόρους και γενικότερα τους ξένους, την παιδεία και τις αιρέσεις της εποχής της.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΒΥΦΦ211  -  Εισαγωγή στη βυζαντινή επιστολογραφία
Διδάσκων:
Εμμανουήλ Πατεδάκης
Περιγραφή: Η θεωρία, τα πρότυπα και η εξέλιξη της βυζαντινής επιστολής. Η συγγραφή επιστολών στον πολιτισμικό χώρο της Κων/πολης υπηρέτησε τόσο λογοτεχνικούς όσο και πρακτικούς σκοπούς. Από τον Θεόδωρο Στουδίτη ως τον Αθανάσιο Α΄, διασώζονται σημαντικές συλλογές επιστολών από προσωπικότητες όπως ο πατριάρχης Φώτιος, ο Ανώνυμος καθηγητής και ο Μάξιμος Πλανούδης.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΒΥΦΦ335  -  Η λογοτεχνικότητα της Βυζαντινής επιστολής
Διδάσκων:
Εμμανουήλ Πατεδάκης
Περιγραφή: Οι επιστολογράφοι σε κάθε εποχή φανερώνουν το επίπεδο παιδείας τους, αλλά και το κοινό στο οποίο απευθύνονται μέσα από τα γράμματά τους. Η βυζαντινή επιστολή έχει χαρακτηρισθεί "ότι δεν περιέχει καμμία πραγματική πληροφορία", όταν γράφεται για να αναγνωσθεί και να εκδοθεί ως λογοτεχνικό κείμενο. Ωστόσο παράλληλα υπάρχει ο πρακτικός χαρακτήρας ενός γράμματος, που εξίσου αποκαλύπτει το υπόβαθρο του κειμένου και του συγγραφέα του.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΒΥΦΦ370  -  Ελληνική παλαιογραφία και κωδικολογία
Διδάσκων:
Ιωάννης Βάσσης
Περιγραφή: Η εξέλιξη της ελληνικής γραφής (4ος-16ος αι.). Το αντικείμενο των κλάδων της παλαιογραφίας και της κωδικολογίας. Ανάγνωση και μεταγραφή αντιπροσωπευτικών τύπων της βιβλιακής γραφής με τη βοήθεια επιλεγμένων παραδειγμάτων από βυζαντινά χειρόγραφα.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΕΦΦ126  -  Έντυπη λογοτεχνία του 16ου αιώνα
Διδάσκων:
Στέφανος Κακλαμάνης
Περιγραφή: H συμβολή της τυπογραφίας στη διάδοση του γραπτού πολιτισμού και στη διαμόρφωση ενός αναγνωστικού κοινού της λογοτεχνίας. Tα λογοτεχνικά έντυπα και ο "κόσμος" τους: συγγραφείς, εκδότες-τυπογράφοι, επιμελητές, έμποροι, αναγνωστικό κοινό. H συγκρότηση του πρώτου έντυπου corpus έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Zητήματα πρόσληψης των λογοτεχνικών έντυπων βιβλίων. Aνάλυση αποσπασμάτων από τα έργα: Aπόκοπος, Διήγησις Aπολλωνίου, 'Ανθος Xαρίτων, Θησηίδα, Φυλλάδα του Γαδάρου, Iστορία του Pε της Σκότσιας, κ.ά.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ156  -  Προεπαναστατική ποίηση: Ρήγας, Βηλαράς, Χριστόπουλος
Διδάσκουσα:
Μαρία Μαθιουδάκη
Περιγραφή: Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει μία συνολική εικόνα των ποιητικών τάσεων που χαρακτηρίζουν την ελληνική προεπαναστατική περίοδο και τα χρόνια του Αγώνα. Η παράδοση θα επικεντρωθεί στο ποιητικό και, επιλεκτικά, στο ευρύτερο λογοτεχνικό έργο των τριών ποιητών.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ212  -  Το ποιητικό έργο του Κ. Π. Καβάφη
Διδάσκων:
Δημήτρης Πολυχρονάκης
Περιγραφή: Στόχος της παράδοσης είναι μια γενική εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη, η ερμηνευτική παρουσίαση και εξέταση ορισμένων από τα πιο χαρακτηριστικά ποιήματα αλλά και κριτικά κείμενά του, όπως επίσης και η ένταξή τους μέσα στα ευρύτερα (ευρωπαϊκά) συμφραζόμενα του μοντέρνου αισθητισμού από τον οποίο εκπορεύεται τόσο η ποιητική πράξη όσο και η ποιητική του θεωρία.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ234  -  Ποίηση της γενιάς του '30: Γ. Σεφέρης
Διδάσκουσα:
Χριστίνα Ντουνιά
Περιγραφή: Εισαγωγή στην ποίηση της γενιάς του τριάντα. Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων τάσεων και των εκπροσώπων της. Συστηματική εξέταση της ποιητικής του Γιώργου Σεφέρη, των σχέσεών του με τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό, αλλά και του δοκιμιακού του έργου.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ265  -  Προβλήματα ανάγνωσης του λογοτεχνικού κειμένου: Αναζητώντας την πρόθεση του κειμένου
Διδάσκων:
Σταμάτης Ν. Φιλιππίδης
Περιγραφή: Στην παράδοση αυτή θα εξετασθούν διηγήματα ή τμήματα μυθιστορημάτων από την πλευρά του αναγνώστη? συγκεκριμένα, θα εξετασθούν οι μέθοδοι, με τις οποίες το λογοτεχνικό κείμενο "καθοδηγεί" τον αναγνώστη στο πώς να το διαβάσει παρέχοντας σχετικές πληροφορίες. Η ανάγνωση βασίζεται στη θεωρία του Έκο για την "πρόθεση του κειμένου", η οποία ως μεθοδολογική έννοια αντιδιαστέλλεται και προς την "πρόθεση του συγγραφέα" και προς την "πρόθεση του αναγνώστη".
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ309  -  Ζητήματα ποιητικής στις έμμετρες ιστορικές αφηγήσεις
Διδάσκων:
Στέφανος Κακλαμάνης
Περιγραφή: Θα εξεταστούν οι έμμετρες ιστορικές αφηγήσεις της μεταβυζαντινής περιόδου (1453-1669) ως προς τις συμβάσεις του λογοτεχνικού είδους και τη χρήση του παραδοσιακού λογοτεχνικού υλικού (θέματα, μοτίβα, ποιητικές εικόνες κ.ά.).
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΝΕΦΦ313  -  Ζητήματα ιστορίας του ελληνικού βιβλίου: 19ος αιώνας
Διδάσκουσα:
Μαρία Μαθιουδάκη
Περιγραφή: Στόχος του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με ερευνητικά ζητήματα σχετικά με την ιστορία του ελληνικού βιβλίου. Να γνωρίσουν τα βιβλιογραφικά εγχειρίδια, να αντιμετωπίσουν τη βιβλιογραφική καταγραφή ως πηγή πληροφοριών για την ιστορία του βιβλίου, και να έρθουν σε επαφή με άλλες πηγές (αγγελίες εκδοτών, πίνακες συνδρομητών κτλ.)
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΝΕΦΦ365  -  Γυναικεία μυθιστοριογραφία και πατριαρχική κοινωνία
Διδάσκων:
Σταμάτης Ν. Φιλιππίδης
Περιγραφή: Στόχος του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση των δομών της πατριαρχικής κοινωνίας, όπως αυτές αναπαριστώνται, άμεσα ή μετασχηματισμένες, σε μυθιστορήματα γυναικών συγγραφέων με ηρωίδα παιδαγωγό (Έλλης Αλεξίου Γ΄ Χριστιανικόν Παρθεναγωγείον, 1934· Λιλίκας Νάκου Η κυρία Ντορεμί, 1955· Κατίνας Παππά Σ' ένα Γυμνάσιο Θηλέων, 1960) ή καλλιτέχνιδα (Αιμιλίας Δάφνη Το τάλαντο της Σμαρώς, 1924· Λ. Νάκου Παραστρατημένοι, 1935· κ.ά.).
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία


ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ


ΓΛΩΦ100  -  Eισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία
Διδάσκων:
Αλέξης Καλοκαιρινός
Περιγραφή: Το μάθημα αυτό είναι μια γενική εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία και προορίζεται κυρίως για τους φοιτητές που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την επιστημονική μελέτη της γλώσσας. Στις τρεις πρώτες συναντήσεις συζητάμε βασικά ζητήματα που έχουν γίνει αντικείμενο πολύ διαδεδομένων παρεξηγήσεων. Τα ζητήματα αυτά στρέφονται γύρω από το ερώτημα "Τι είναι η γλώσσα;". Τα επόμενα μαθήματα προσφέρουν μια εισαγωγική επισκόπηση των επί μέρους πεδίων που συνθέτουν τη θεωρητική γλωσσολογία: Της φωνητικής και φωνολογίας, της μορφολογίας, της σύνταξης (με έμφαση στη θεωρία της γενετικής - μετασχηματιστικής γραμματικής), της σημασιολογίας και της πραγματολογίας
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ109  -  Τυπολογία Γλωσσών
Διδάσκουσα:
Έλενα Αναγνωστοπούλου
Περιγραφή: Εισαγωγή στην Γλωσσική Τυπολογία που περιλαμβάνει τρία μέρη: (α) Γενικά ζητήματα τυπολογικής περιγραφής. (β) Μοντέλα περιγραφής και ανάλυσης στο χώρο της τυπολογίας. (γ) Γλωσσικά φαινόμενα και εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης στο χώρο της τυπολογίας. Στο πρώτο μέρος εισάγονται οι έννοιες Γλωσσικά Καθολικά και Γλωσσικές Διαφορές μέσα από τη σύγκριση φαινομένων από γλώσσες που δεν σχετίζονται γενετικά μεταξύ τους. Συζητούνται επίσης συστηματικές διαφορές των γλωσσών που δείχνουν ότι υπάρχουν αυστηρές κανονικότητες και στον τρόπο που οι γλώσσες διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά (μεθοδολογία, περιγραφή, ερμηνεία, στόχοι) αντιπροσωπευτικών σχολών τυπολογικής ανάλυσης, από τη σχολή της Πράγας μέχρι τη Γενετική Μετασχηματιστική Γραμματική. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει σύγκριση των μοντέλων ανάλυσης μέσα από την παρουσίαση συγκεκριμένων γλωσσικών φαινομένων, και του τρόπου με τον οποίον αυτά έχουν ερμηνευθεί σε κάθε θεωρητική σχολή.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ147  -  Φωνολογία I
Διδάσκουσα:
Ιωάννα Κάππα
Περιγραφή: Εισαγωγή στη γενετική φωνολογία. Θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν οι βασικές αρχές και έννοιες της φωνολογίας και πώς αυτές ερμηνεύουν βασικά γλωσσολογικά ερωτήματα, όπως: τα καθολικά χαρακτηριστικά των γλωσσών, η ποικιλία, οι μαρκαρισμένες δομές, τα διακριτικά χαρακτηριστικά, η συλλαβική δομή, οι φωνολογικές διαδικασίες, ο τονισμός.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ157  -  Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Διαλεκτολογία
Διδάσκουσα:
Δήμητρα Δελλή
Περιγραφή: Συστηματική ιστορική μελέτη των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων. Ειδικότερα, στόχος του μαθήματος είναι: 1. Περιγραφή κάθε διαλέκτου ή διαλεκτικής ομάδας (πηγές, προβλήματα περιγραφής και μέθοδοι ανάλυσης). 2. Σχέσεις συγγένειας μεταξύ διαλέκτων (μελέτη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών κάθε διαλέκτου και των ισογλώσσων που την συνδέουν με τις γειτονικές διαλέκτους, ταξινόμηση διαλέκτων). 3. Επανασύνθεση της ιστορίας της διαλεκτικής διαφοροποίησης κατά την 2η χιλιετία π.Χ. (η μυκηναϊκή διάλεκτος, οι μη δωρικές διάλεκτοι, οι δυτικές (δωρικές) διάλεκτοι, το πρόβλημα των δωρικών "επιδρομών").
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ175  -  Γραμματική της Νέας Ελληνικής
Διδάσκουσα:
Γεωργία Κατσιμαλή
Περιγραφή: Η διάκριση των εννοιών 'γραμματική' και γραμματική θεωρία, επιστημoνική και παιδαγωγική γραμματική καθώς επίσης και οι διαφορετικές προσεγγίσεις (περιγραφική, ερμηνευτική vs ρυθμιστική κτλ) για τη γραμματική ανάλυση της Νέας Ελληνικής θεμελιώνουν το μάθημα αυτό. Με τη σύγκριση διαφορετικών ως προς τη φιλοσοφία και μεθοδολογία γραμματικών (Τριανταφυλλίδη, Κλαίρη-Μπαμπινιώτη, Mackridge, και Holton-Mackridge-Φιλιππάκη) καθορίζονται τα χαρακτηριστικά της δομής της γλώσσας σε φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ310  -  Ζητήματα φωνολογικής ανάλυσης στη θεωρία του Βέλτιστου
Διδάσκουσα:
Ιωάννα Κάππα
Περιγραφή: Συστηματική ενασχόληση με τη φωνολογική θεωρία του Βέλτιστου. Μετά μία σύντομη εισαγωγή στο θεωρητικό πρότυπο, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην ανάλυση ζητημάτων από την φωνολογία της Ελληνικής.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΓΛΩΦ321  -  Ζητήματα Γραμματικής ανάλυσης στα Νέα ελληνικά
Διδάσκουσα:
Γεωργία Κατσιμαλή
Περιγραφή: Στο σεμινάριο θα εξεταστούν φαινόμενα της Νέας Ελληνικής τα οποία αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες της γλώσσας σε αντιπαραβολή με άλλες γλώσσες. Ενδεικτικά, αναφέρονται:
1. Διάταξη των κύριων όρων στα Νέα Ελληνικά
2. Εμφατικές δομές στα νέα Ελληνικά: θεματοποίηση και εστίαση
3. (Αν)αντιστοιχίες συντακτικών λειτουργιών και πτωτικών ενδείξεων
4. Μεταβατικότητα των ρημάτων και δομικά σχήματα
5. Μεταγλώσσα στην παραδοσιακή και σύγχρονη ανάλυση
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΓΛΩΦ357  -  Διαλεκτικά κείμενα και επιγραφές
Διδάσκουσα:
Δήμητρα Δελλή
Περιγραφή: Το σεμινάριο αυτό είναι η συνέχεια της παράδοσης ΓΛΩΦ-157 (Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Διαλεκτολογία). Περιλαμβάνει: 1. Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική επιγραφική (ρόλος και χρήση των επιγραφών στην αρχαιότητα, χρησιμότητα των επιγραφών στην μελέτη της ιστορίας της Ελληνικής, προέλευση και εξέλιξη του ελληνικού αλφαβήτου, χρονολόγηση των ελληνικών επιγραφών, επιγραφικά σύμβολα, σημαντικές εκδόσεις ελληνικών επιγραφών). 2. Επιλογή επιγραφικών κειμένων.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία


ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ


ΘΝΕΦ265  -  Το θέατρο του Ρομαντισμού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα (Π)
Διδάσκων:
Αντώνης Γλυτζουρής
Περιγραφή: Οι ιστορικές προϋποθέσεις της εμφάνισης του Ρομαντισμού στο θέατρο και τα βασικά χαρακτηριστικά του, το ρομαντικό θέατρο στη Γερμανία, Αγγλία, Ρωσία και Γαλλία. Η δεξίωση του Ρομαντισμού στο ελληνικό θέατρο, από την πρώτη γνωριμία έως το Νεορομαντισμό: οι ιδιαίτερες πτυχές του ρομαντικού κινήματος στην Ελλάδα, οι σχέσεις του με το Διαφωτισμό και τον Κλασικισμό κ.λπ. Θα εξεταστούν κείμενα των Σίλλερ, Κλάιστ, Γκριμπογέντοφ, Ουγκό, Π. Σούτσου, Α. Ρ. Ραγκαβή, Δ. Βερναρδάκη και Σπ. Βασιλειάδη.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΚΝΕΦ159  -  Η ιστορία στον κινηματογράφο
Διδάσκουσα:
Ελίζα-'Αννα Δελβερούδη
Περιγραφή: Ο κινηματογράφος, ως ιστορικό προϊόν, έχει ποικίλες και πυκνές σχέσεις με την Ιστορία. Στην παράδοση θα εξετασθούν τόσο η "άμεση" διάσταση (επίκαιρα, ντοκυμαντέρ) όσο και η έμμεση (αναπαραστάσεις της ιστορίας σε ταινίες μυθοπλασίας). Θα δοθεί έμφαση στο ελληνικό παράδειγμα.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΚΠΑΦ158  -  Καλλιτεχνικά ρεύματα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου Ι
Διδάσκουσα:
Παναγιώτα Μήνη
Περιγραφή: Το μάθημα θα εστιαστεί σε τρία καλλιτεχνικά ρεύματα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου: το γερμανικό εξπρεσιονισμό, τη σχολή του σοβιετικού μοντάζ, και το γαλλικό ποιητικό ρεαλισμό. Θα εξετάσουμε σε βάθος κάθε κινηματογραφικό κίνημα, θα το συσχετίσουμε με το ιστορικό πλαίσιο και τις άλλες τέχνες της εποχής και θα αναφερθούμε στους σημαντικότερους εκπροσώπους και τις ταινίες τους. Οι παραδόσεις θα ακολουθούνται από προβολή ταινίας.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΜΝΕΦ362  -  Το Ρεμπέτικο
Διδάσκων:
Αναστάσιος Χαψούλας
Περιγραφή: Το ιδιαίτερο μουσικολογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει το ρεμπέτικο, έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι αποτελεί σύζευξη διαφορετικών παραδόσεων και πολιτιστικών στοιχείων. Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι μέσω της έρευνας της προιστορίας του ρεμπέτικου, της παρουσίασης των δημιουργών του και των ιστορικοκοινωνικών συνθηκών διαμόρφωσης και εξέλιξής του, της φιλολογικής μουσικολογικής και οργανολογικής προσέγγισής του, να αναδειχθεί η καλλιτεχνική του αξία αλλά και η ιδιαιτερότητά του απέναντι σε άλλα είδη της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΜΠΑΦ182  -  Ιστορία της Ευρωπαΐκής μουσικής. Από τον ρομαντισμό στη μουσική του 20ου αιώνα
Διδάσκων:
Αναστάσιος Χαψούλας
Περιγραφή: Η παράδοση αυτή θα αναφέρεται στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής μουσικής στις περιόδους του ρομαντισμού, και του 20ου αιώνα. Θα εξετασθούν τα είδη μουσικής των δύο εποχών, θέματα οργανολογίας, η εξέλιξη της θεωρίας συνθετικών τρόπων, βιογραφίες σημαντικών συνθετών όπως επίσης και θέματα αισθητικής της μουσικής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιλαμβάνουν οι νεωτερισμοί της μουσικής του 20ου αιώνα ο οποίος χαρακτηρίζεται από έναν πλουραλισμό των μουσικό στυλ. Θα εξεταστούν διάφορες αισθητικές κατευθύνσεις όπως ο ιμπρεσιονισμός, εξπρεσιονισμός, φουτουρισμός, νεοκλασσικισμός όπως επίσης και η ηλεκτρονική μουσική.
Tύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση


ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΦΦ020  -  Αρχαία ελληνική θεματογραφία Β΄
Διδάσκοντες:
Νίκος Χαραλαμπόπουλος, Ελένη Καράμπελα, Εύα Αστυρακάκη, Κώστας Αποστολάκης
Περιγραφή: Tο μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια της "Aρχαίας Eλληνικής Θεματογραφίας A'" (AEΦΦ010). Tο ενδιαφέρον εδώ εστιάζεται: α) στις δευτερούουσες προτάσεις β) στον πλάγιο λόγο και γ) στην αντίστροφη θεματογραφία (με μετατροπή μικρών νεοελληνικών κειμένων στην αρχαία ελληνική). Συζητούνται ακόμη προβλήματα μεταφραστικής τεχνικής, αλλά και άλλα θέματα, όπως στοιχεία ιστορικής γραμματικής και ετυμολογία. H μελέτη επιλεγμένων κειμένων Aττικών συγγραφέων και οι ασκήσεις πάνω στα σχετικά γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα αποτελούν και πάλι (όπως και στο 010) τους άξονες της διδασκαλίας. Στις εξετάσεις, πέρα από την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τη διδαχθείσα ύλη, οι φοιτητές καλούνται να ορθογραφήσουν και να μεταφράσουν και κείμενο από συγκεκριμένα έργα Aττικών συγγραφέων, τα οποία καθορίζονται ως το δεύτερο μάθημα.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ060  -  Εισαγωγή στην Παπυρολογία
Διδάσκων:
Νίκος Λίτινας
Περιγραφή: Το μάθημα αποβλέπει στο να γνωρίσουμε τις διάφορες γραφικές ύλες, ιδιαίτερα τον πάπυρο, τις μορφές των αρχαίων βιβλίων (κύλινδρο και κώδικα) και την ανεύρεση των παπύρων, κυρίως στην Αίγυπτο, κατά τους δύο τελευταίους αιώνες. Παράλληλα με την ανάγνωση επιλεγμένων ελληνικών παπύρων (σε φωτογραφίες) και την ερμηνεία τους, θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής γραφής επί μία χιλιετία (350 π.Χ. - 641 μ.Χ.)
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ102  -  Όμηρος, Οδύσσεια
Διδάσκων:
Γιάννης Τζιφόπουλος
Περιγραφή: Εκτεταμένες αναγνώσεις από την Οδύσσεια του Ομήρου με έμφαση στη σύνθεση και την ποιητική της
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΑEΦΦ130  -  Βουκολική Ποίηση
Διδάσκων:
Κωνσταντίνος Σπανουδάκης
Περιγραφή: Θα εξεταστούν η γένεση και τα ειδολογικά χαρακτηριστικά του βουκολικού είδους, όπως αυτά δειγματογραφούνται στον Θεόκριτο, τον Μόσχο και των Βίωνα, με παραλληλισμό της επίδρασής τους κυρίως στον Βιργίλιο.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ149  -  Ευριπίδης, Ιππόλυτος
Διδάσκουσα:
Ελένη Καράμπελα
Περιγραφή: Ο Ιππόλυτος του Ευριπίδη, η τραγωδία που αναπτύσσεται σε ένα πεδίο ανάμεσα στον έρωτα και στην αγνότητα, διερευνώντας συγχρόνως τα όρια της τόλμης και της αιδούς, θα είναι αντικείμενο του μαθήματος για το εαρινό εξάμηνο. Παράλληλα με τη γλωσσική και νοηματική εξομάλυνση θα γίνει η ερμηνευτική προσέγγιση της τραγωδίας με την ανάδειξη των πολλαπλών σημείων που συμβάλλουν στη δημιουργία του δραματικού της νοήματος.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ186  -  Ηρόδοτος
Διδάσκων:
Γιάννης Τζιφόπουλος
Περιγραφή: Η ιστοριογραφική μέθοδος και το λογοτεχνικό αποτέλεσμα των Ιστοριών του Ηροδότου με αφορμή την ανάγνωση κεφαλαίων από τα βιβλία 1, 8 και 9.
Tύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ216  -  Πλάτων, Συμπόσιον
Διδάσκων:
Αναστάσιος Νικολαΐδης
Περιγραφή: Το Συμπόσιον ανήκει στους πλατωνικούς διαλόγους της ακμής και ίσως είναι ο λογοτεχνικότερος εξ όλων. Στο πλαίσιο ενός αριστοκρατικού (κυρίως) κοινωνικού θεσμού, του συμποσίου, ο Πλάτων εξετάζει έναν άλλο θεσμό της αθηναϊκής αριστοκρατίας, την παιδεραστία. Ξεκινώντας από μια κοινωνική πραγματικότητα στους αριστοκρατικούς, πρωτίστως, κύκλους, ανάγεται (διαμέσου των συνδαιτυμόνων ομιλητών) σε καθολικότερες θεωρήσεις του φαινομένου και της βαθύτερης φύσης του έρωτα, τον οποίο τελικά εντάσσει στο φιλοσοφικό του σύστημα συνδέοντάς τον με την ιδέα του Αγαθού (έρως = το μέσο, η κινητήρια δύναμη που μας οδηγεί στο Αγαθό).
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΑΕΦΦ302  -  Ευριπίδης, Ίων
Διδάσκουσα:
Λουκία Αθανασάκη
Περιγραφή: Ανάγνωση και ερμηνεία της τραγωδίας Ίων με έμφαση στην πολιτική διάσταση του έργου.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΑΕΦΦ306  -  Ψευδεπίγραφοι (;) δικανικοί λόγοι από το corpus Demosthenicum
Διδάσκων:
Κώστας Αποστολάκης
Περιγραφή: Σε αυτό το σεμινάριο έχουν επιλεγεί ορισμένοι -πιθανώς ψευδεπίγραφους -λόγους από το corpus Demosthenicum, που φωτίζουν πτυχές θεσμών και διαδικασιών οικονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα του τέταρτου αι. π.Χ., όπως οι λειτουργίες και η ενοικίαση δημόσιας περιουσίας. Ειδικότερα, ο τεσσαρακοστός δεύτερος λόγος (Προς Φαίνιππον) περιέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη διαδικασία της αντιδόσεως. Ο τεσσαρακοστός έβδομος (Κατά Ευέργου και Μνησιβούλου) και ο γραμμένος από τον Απολλόδωρο πεντηκοστός αφορούν σε τριηραρχία, ενώ ο τριακοστός έβδομος (Κατά Πανταινέτου) αναφέρεται σε ζητήματα έγγειας ιδιοκτησίας και ενοικίασης δημόσιων μεταλλείων. Αυτοί οι λόγοι θα αναλυθούν από ιστορική και ρητορική άποψη, προκειμένου να αναδειχθούν τα πραγματικά γεγονότα και η ρητορική στρατηγική.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

AEΦΦ308  -  Aττική κωμωδία: Aριστοφάνης, Θεσμοφοριάζουσαι
Διδάσκουσα:
Aθηνά Kαβουλάκη
Περιγραφή: O γενικός στόχος του σεμιναρίου είναι να διδάξει σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές βασικές ερευνητικές τεχνικές και να τους εξασκήσει στη γραπτή και προφορική παρουσίαση. Kάθε φοιτητής θα πρέπει να αναλάβει και να ερευνήσει ένα θέμα και τα αποτελέσματα θα πρέπει να τα παρουσιάσει προφορικά και γραπτά. Tα θέματα θα εμπίπτουν στην ευρύτερη περιοχή του τίτλου του σεμιναρίου, δηλαδή στη μελέτη του έργου και στην παρουσίαση και ανάλυση ζητημάτων σχετικών με την ερμηνεία του Aριστοφάνη.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

AEΦΦ320  -  Αντίσταση στη Ρώμη: Ο επανακαθορισμός της ελληνικής ταυτότητας στη Ρωμαιοκρατία
Διδάσκων:
Νίκος Χαραλαμπόπουλος
Περιγραφή: Η συνεχής επιβεβαίωση και παγίωση της ελληνικής ταυτότητας ως μέσο αποτροπής της πολιτισμικής αφομοίωσης λόγω του σφετερισμού συστατικών του ελληνισμού στοιχείων εκ μέρους των Ρωμαίων αποτελούσε μόνιμο μέλημα των Ελλήνων λογίων επί Ρωμαιοκρατίας. Το κίνημα της Δεύτερης Σοφιστικής με την εξιδανίκευση της κλασσικής εποχής και το κίνημα του Αττικισμού εκφράζουν ακριβώς αυτή την ανάγκη των υποδούλων Ελλήνων για διεκδίκηση ενός προνομιακού χώρου διαλόγου (πολιτισμός, ένδοξο παρελθόν) έναντι των κατακτητών Ρωμαίων. Στόχος του παρόντος σεμιναρίου είναι να ανιχνεύσει στο έργο των συγγραφέων της περιόδου (π.χ. Πλούταρχος, Δίων ο Χρυσόστομος, Παυσανίας) τα ποικίλα επίπεδα στα οποία παίζεται αυτός ο αγώνας για αυτοπροσδιορισμό και επιβίωση.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΛΑΦΦ020  -  Λατινική θεματογραφία Β΄
Διδάσκοντες:
Εύα Αστυρακάκη, Σταύρος Φραγκουλίδης
Περιγραφή: Δευτερεύουσες προτάσεις και πλάγιος λόγος. Παραγωγή και σύνθεση. Διαφορές μεταξύ αρχαιοελληνικής και λατινικής σύνταξης. Αντίστροφη θεματογραφία. Επιλογή κειμένων από λατίνους πεζογράφους.
Τύπος: 'Ασκηση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΛΑΦΦ100  -  Επισκόπηση της λατινικής λογοτεχνίας
Διδάσκων:
Μιχαήλ Πασχάλης
Περιγραφή: Εισαγωγική επισκόπηση της λατινικής λογοτεχνίας, με σκοπό να εξοικειωθούν οι διδασκόμενοι με τα βασικά γραμματειακά είδη, την καταγωγή και την πρόσληψή τους. Την επισκόπηση συνοδεύει απαραίτητα η ανάγνωση και ερμηνεία αποσπασμάτων λογοτεχνικής κριτικής. Στις υποχρεώσεις των φοιτητών περιλαμβάνεται η μελέτη του κεφ. IV από τo εγχειρίδιο του Fritz Graf (μετ. Δ. Νικήτα), Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία, ΙΙ, Ρώμη (Αθήνα 2001).
Tύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΛΑΦΦ209  -  Κικέρων Φιλιππικοί
Διδάσκων:
Κωνσταντίνος Σπανουδάκης
Περιγραφή: Ο Μάρκος Αντώνιος, πρωτοπαλλήκαρο του δολοφονημένου πια Καίσαρα, διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην μετα-Καίσαρα εποχή. Ο Κικέρων στρέφεται εναντίον του με δημοσθενικό μένος προσδοκώντας να δρέψει δόξα εφάμιλη με εκείνη της υπόθεσης του Κατιλίνα. Μόνο που αυτή την φορά το δεξί του χέρι έχει υπολογίσει λάθος... Η παράδοση θα παρακολουθήσει το κείμενο παρέχοντας φιλολογικό και ιστορικό σχολιασμό.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΛΑΦΦ146  -  Πλαύτος, Mercator
Διδάσκων:
Σταύρος Φραγκουλίδης
Περιγραφή: Ανάγνωση της κωμωδίας του Πλαύτου Mercator από θεατρική και μεταθεατρική σκοπιά
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΛΑΦΦ333  -  Ο μύθος στον ελεγειακό λόγο του Προπερτίου
Διδάσκων:
Μιχαήλ Πασχάλης
Περιγραφή: Θα εξεταστούν οι τρόποι και οι τεχνικές με τις οποίες η μυθολογία διαπλέκεται με τον αστικό χώρο της ελεγείας του Προπερτίου και τον κωδικοποιημένο λόγο της ερωτικής ελεγείας.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία


ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΥΦΦ115  -  Εισαγωγή στη βυζαντινή υμνογραφία
Διδάσκουσα:
Μαρίνα Δετοράκη
Περιγραφή: Εισαγωγή στην ορολογία της λειτουργικής υμνογραφίας, στα χειρόγραφα και τις εκδόσεις των υμνογραφικών κειμένων. Οι πρώιμοι ύμνοι και η εξέλιξη της λειτουργικής υμνογραφίας: τα κοντάκια του Ρωμανού του Μελωδού και οι κανόνες του Κοσμά και Ιωάννου Δαμασκηνού και άλλων. Επιλογή κειμένων.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΒΥΦΦ248  -  Η βυζαντινή ποίηση του 11ου αιώνα
Διδάσκων:
Ιωάννης Βάσσης
Περιγραφή: Δομή και λειτουργία, πολιτική ιδεολογία, κοινωνική κριτική και γενικά χαρακτηριστικά της θύραθεν και θρησκευτικής ποίησης του 11ου αιώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο του Χριστόφορου Μυτιληναίου, του Ιωάννη Μαυρόποδος και του Μιχαήλ Ψελλού.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΒΥΦΦ265  -  Εγχειρίδια στρατηγικής θεωρίας
Διδάσκων:
Εμμανουήλ Πατεδάκης
Περιγραφή: Μία σειρά βασικών κειμένων με καθαρά στρατιωτικό χαρακτήρα κυρίως από τη Μέση Βυζαντινή Περίοδο (Τακτικά του Λέοντα του ΣΤ΄, Στρατηγικό του Κεκαυμένου), αλλά και κάποιες ελάσσονες συλλογές (Ναυμαχικά, Τακτικά Νικηφόρου Ουρανού) συναποτελούν έναν ιδιάζοντα και πολύ ενδιαφέροντα χώρο στην γραμματεία της αυτοκρατορίας της Κων/πολης. Έναν χώρο με τα δικά του πρότυπα, ύφος, ορολογία και περιεχόμενο.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΒΥΦΦ319  -  Το αγιολογικό μυθιστόρημα
Διδάσκων:
Μαρίνα Δετοράκη
Περιγραφή: Έρευνα σε επιλεγμένα αγιολογικά κείμενα περιορισμένης ιστορικότητας, όπως ηρωικά Μαρτύρια, περιπετειώδεις μοναστικούς Βίους, εκτενείς ψυχωφελείς Διηγήσεις, με σκοπό τον εντοπισμό της τεχνικής, των μοτίβων και των πιθανών σχέσεων με το ελληνιστικό μυθιστόρημα αλλά και με μεταγενέστερα διηγηματικά είδη.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΒΥΦΦ337  -  Το συγγραφικό έργο του Θεόδωρου Μετοχίτη
Διδάσκων:
Εμμανουήλ Πατεδάκης
Περιγραφή: Ο Θεόδωρος Μετοχίτης εκτός από εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα της Παλαιολόγειας περιόδου υπήρξε πολυγραφότατος συγγραφέας. Το πολυσχιδές έργο του (ποιητικό, ρητορικό, αγιολογικό, φιλοσοφικό, επιστημονικό) φανερώνει την ευρύτητα της παιδείας του και τις αναζητήσεις της εποχής του.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΕΦΦ100  -  Εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία και στην ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου
Διδάσκοντες:
Αλέξης Πολίτης (Α-Κ) και Σταμάτης Ν. Φιλιππίδης (Λ-Ω)
Περιγραφή: (Α. Πολίτης): Εξετάζονται αρχικά ορισμένες βασικές παράμετροι που καθορίζουν τον νεότερο ελληνισμό (έθνος, λαός ή πολιτισμός; γλώσσα, γλωσσικό ζήτημα, το πρόβλημα της απαρχής, η συνείδηση), έπειτα ορισμένες έννοιες της λογοτεχνίας (ορισμοί-της, η έννοια της λογοτεχνικότητας, τα λογοτεχνικά είδη, οι χρήσεις της λογοτεχνίας, η αισθητική αξιολόγησή-της) και τέλος βασικά ζητήματα της φιλολογίας, δηλαδή της μελέτης της λογοτεχνίας: η εκδοτική, η μορφολογία και οι προσεγγίσεις-της, τα εργαλεία του φιλολόγου. Παράλληλα αναλύονται ορισμένα κείμενα ως παραδείγματα.
(Σ. Ν. Φιλιππίδης): Ο στόχος των παραδόσεων είναι διττός: να εξοικειώσει τους νέους φοιτητές αφενός με τους βασικούς τομείς της νεοελληνικής φιλολογίας ως επιστήμης (βιβλιογραφία, κριτική έκδοση κειμένων, κλπ.), και αφετέρου με την εκ του σύνεγγυς ανάγνωση. Το δεύτερο αποβλέπει στο να μπορούν οι νέοι φοιτητές να αξιοποιούν επακριβώς τις κειμενικές πληροφορίες (και στο επίπεδο των σημασιών και στο επίπεδο της πρόσθετης σημασίας που απορρέει από την αισθητική μορφή του κειμένου), καθώς ως αναγνώστες αναζητούν το νόημα του λογοτεχνικού έργου.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ117  -  Διγενής Ακρίτης
Διδάσκων:
Ειρήνη Παπαδάκη
Περιγραφή: Θα εξεταστεί ο Διγενής Aκρίτης μέσα στο ιστορικό του πλαίσιο και θα μελετηθούν η θεματική του έργου, οι παραλλαγές του, οι πηγές και η πρωτοτυπία του, η δημώδης γλώσσα του και το λογοτεχνικό του είδος. Θα μας απασχολήσουν επίσης ζητήματα ποιητικής, όπως τα πρόσωπα, η οργάνωση του περιεχομένου, η αφηγηματική τεχνική, το μέτρο και η στιχουργία. Παράλληλα θα αναλυθούν αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα του κειμένου των παραλλαγών του Eσκοριάλ και της Grottaferrata.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ157  -  1821-1831: Η νεοελληνική ποίηση σε επαναστατική περίοδο
Διδάσκων:
Αλέξης Πολίτης
Περιγραφή: Στόχος του μαθήματος είναι να ανιχνεύσει τις επαναστατικές αλλαγές που συντελέστηκαν στη νεοελληνική ποίηση κατά τη διάρκεια της εθνικής επανάστασης στο επίπεδο του ιδεολογικού προσανατολισμού, στη μορφολογία, στην αντίληψη της ποιητικής καθώς και η απήχησή-της στον ευρωπαϊκό χώρο και η σημασία του φαινομένου. Θα γίνει λόγος για τους κυριότερους φορείς (Σολωμός, Κάλβος) και τις τάσεις? τέλος θα επισημανθεί ότι με τη δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους έκλεισαν απότομα όλοι οι καινούριοι δρόμοι εκτός από τον παθητικό ρομαντισμό. Το μάθημα θα στηριχθεί σε αναλύσεις κειμένων που θα μοιραστούν σε φωτοτυπίες.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ185  -  Ο ηθογραφικός ρεαλισμός στο έργο του Γ. Βιζυηνού, Α. Παπαδιαμάντη και Α. Καρκαβίτσα
Διδάσκων:
Δημήτρης Πολυχρονάκης
Περιγραφή: Αντικείμενο της παράδοσης είναι η αισθητική ιδεολογία της ηθογραφίας και κυρίως το αίτημα της ρεαλιστικής προσγείωσης της λογοτεχνίας στην κοινωνική πραγματικότητα έτσι όπως αποτυπώνεται στα διηγήματα του Γ. Βιζυηνού αλλά και στις νουβέλες Φόνισσα του Α. Παπαδιαμάντη και Ζητιάνος του Α. Καρκαβίτσα.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ210  -  Ο Συμβολισμός στην ποίηση του Μεσοπολέμου
Διδάσκουσα:
Μαρία Αθανασοπούλου
Περιγραφή: Το μάθημα αυτό διερευνά την παραγωγή των ποιητών (Xατζόπουλος, Mαλακάσης, Πορφύρας, Φιλύρας, 'Αγρας, Kαρυωτάκης, Λαπαθιώτης, Oυράνης, κ.α.) που εμφανίστηκαν ανάμεσα στην πρώτη συμβολιστική απόπειρα του Kωστή Παλαμά (Tα Mάτια της Ψυχής μου, 1892), και στην καταληκτική μετα-συμβολιστική ανατροπή των Eλεγείων και Σατιρών (1927) του K. Γ. Kαρυωτάκη. H παράδοση ενσωματώνει οργανικά εκτενείς αναφορές στον λίγο προγενέστερο ευρωπαϊκό Συμβολισμό (Moreas, Verlaine, Rimbaud, Mallarme) από τον οποίο εμπνέονται οι πιο πάνω ποιητές, ενώ δεν παραμελεί και τη μελέτη ελληνικών κειμένων αναφοράς για το ρεύμα, όταν αυτά προέρχονται από ποιητές-κριτικούς που το υπηρέτησαν οι ίδιοι και ποιητικά ('Αγρας, Γρυπάρης, Παλαμάς, Xατζόπουλος). Tελικός μεθοδικός στόχος του μαθήματος: η διεύρυνση του, μέχρι στιγμής, μορφολογικού κυρίως εργαλείου αποτίμησης της παραγωγής αυτής ("από τις έμμετρες μορφές στον ελεύθερο στίχο"), μες από τη μελέτη των γνωστών κειμένων του Benjamin για τον Baudelaire, και της εφαρμογής των διδαγμάτων τους στην ελληνική συμβολιστική και μετα-συμβολιστική ποίηση του Mεσοπολέμου.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ244  -  Σύγχρονη πεζογραφία: Κ. Ταχτσής, Α. Κοτζιάς, Α. Αλεξάνδρου
Διδάσκουσα:
Χριστίνα Ντουνιά
Περιγραφή: Θα δοθεί το διάγραμμα της μεταπολεμικής πεζογραφίας και θα μελετηθούν τα μυθιστορήματα τριών σημαντικών εκπροσώπων της: Το τρίτο στεφάνι του Κ. Ταχτσή, Το κιβώτιο του 'Αρη Αλεξάνδρου και Αντιποίηση αρχής του Α. Κοτζιά. Θα επιχειρηθεί επίσης η σύγκριση των αφηγηματικών τεχνικών που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς τους και θα εξεταστεί η στάση της κριτικής απέναντι στα έργα αυτά.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ254  -  Μεταπολεμική ποίηση: Αλεξάνδρου, Αναγνωστάκης, Λειβαδίτης, Πατρίκιος, Σαχτούρης, Σινόπουλος
Διδάσκουσα:
Μαρίνα Αρετάκη
Περιγραφή: Στόχος της παράδοσης αυτής είναι η εξέταση της πρώτης μεταπολεμικής ποιητικής γενιάς. Θα μελετηθούν αντιπροσωπευτικά ποιήματα των: 'Α. Αλεξάνδρου, Μ. Αναγνωστάκη, Τ. Λειβαδίτη, Τ. Πατρίκιου, Μ. Σαχτούρη και Τ. Σινόπουλου. Θα συζητηθούν οι θεματικές, υφολογικές και γλωσσικές επιλογές της γενιάς, οι ιδεολογικές της κατευθύνσεις, καθώς και η σχέση της με το ποιητικό παρελθόν και ειδικότερα με τη γενιά του 1930.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ290  -  Η Ωραία Ελένη στον 20ό αιώνα
Διδάσκων:
Αγγέλα Καστρινάκη
Περιγραφή: Στην παράδοση αυτή θα εξεταστούν μορφές της μυθικής βασίλισσας, όπως τις επεξεργάστηκαν συγγραφείς του 20ού αιώνα, Έλληνες και ξένοι. Η λαγνεία αλλά και η αγνότητα, ο έρωτας καθαυτός, η ομορφιά-τέχνη, η ελευθερία, η σεξουαλική απελευθέρωση, ακόμα και η μοναξιά, είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που αποδόθηκαν στην Ελένη, σε έναν αιώνα που έδειξε μια ιδιαίτερη κλίση στην κριτική πραγμάτευση των αρχαίων μύθων.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΝΕΦΦ302  -  Ειδήσεις για την ελληνική τυπογραφία (15ος-18ος αι.)
Διδάσκων:
Ειρήνη Παπαδάκη
Περιγραφή: Θα εξεταστούν οι πρόλογοι και το άλλο περικειμενικό υλικό των έντυπων ελληνικών βιβλίων (λειτουργικών, λόγιων, ιστορικών, λογοτεχνικών κ.ά.) από το 1481 έως το 1713 ως πηγές για την ιστορία της ελληνικής εκδοτικής παραγωγής και των ιδεολογικών προσανατολισμών των ανθρώπων του βιβλίου.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΝΕΦΦ323  -  Το κοινωνικό περιθώριο στη νεοελληνική λογοτεχνία
Διδάσκουσα:
Χριστίνα Ντουνιά
Περιγραφή: Στο σεμινάριο θα εξεταστεί η λογοτεχνία που έχει ως αντικείμενό της τις κοινωνικές ομάδες που θεωρούνται περιθωριακές, για λόγους που οφείλονται στην παραβατικότητά τους, στην οικονομική τους εξαθλίωση, ή στην αποκλίνουσα ερωτική τους έκφραση. Κυρίως θα εξεταστούν έργα του ελληνικού αισθητισμού και νατουραλισμού, αλλά και έργα επηρεασμένα από την παράδοση των καταραμένων ποιητών και των μπητ.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΝΕΦΦ371  -  Αναγνώσεις της Φόνισσας του Α. Παπαδιαμάντη
Διδάσκουσα:
Μαρίνα Αρετάκη
Περιγραφή: Οι ποικίλες, συχνά αντικρουόμενες, κριτικές απόψεις και ιδεολογικές προσεγγίσεις, καθώς και η χρήση διαφορετικών μεθοδολογικών εργαλείων, προσδιόρισαν την πρόσληψη του έργου του Αλ. Παπαδιαμάντη. Η Φόνισσα, ειδικότερα, είναι ένα κείμενο που προκάλεσε πολλαπλές αναγνώσεις. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναλυθεί το κείμενο αυτό υπό το πρίσμα όσο το δυνατόν περισσότερων μεθοδολογικών και ερμηνευτικών προσεγγίσεων, έτσι ώστε να αναδειχθεί η πολυπλοκότητα του λογοτεχνικού έργου και η πολυφωνία της κριτικής.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΝΕΦΦ379  -  Το ζήτημα της λογοτεχνίας στο πλαίσιο του γλωσσικού ζητήματος
Διδάσκων:
Δημήτρης Πολυχρονάκης
Περιγραφή: Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η γλωσσική αντιπαράθεση δημοτικιστών και καθαρευουσιάνων από τα τέλη του 18ου μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα και οι διαφορετικές θεωρητικές αντιλήψεις περί λογοτεχνίας που καλλιεργούν οι αντίπαλες γλωσσικά παρατάξεις. Εξετάζονται κείμενα των Βηλαρά, Κάλβου, Σολωμού, Πολυλά, Ασώπιου, Σούτσου, Ραγκαβή, Ροΐδη, Ψυχάρη, Καλοσγούρου, Παλαμά κ.ά.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΝΕΦΦ380  -  H Καβαφική κριτική (1903-1963)
Διδάσκουσα:
Μαρία Αθανασοπούλου
Περιγραφή: Το καβαφικό έργο έχει αποτελέσει, χάρη στο διανοητικό και τεχνοτροπιακό εύρος του, ένα ιδεώδες πεδίο για να εκδηλωθούν και να δοκιμάσουν την επάρκειά τους πλήθος τάσεις της νεοελληνικής λογοτεχνικής κριτικής. Το σεμινάριο αυτό στόχο έχει να "γραμματολογήσει" τις βασικές επιστημολογικές τάσεις της νεοελληνικής κριτικής, όπως αυτές αναδεικνύονται μες από το έργο του Kαβάφη, θέτοντας εκ παραλλήλου στο στόχαστρό του και τη βαθύτερη κατανόηση του καβαφικού έργου μες από τη συνειδητοποίηση των μεθοδικών παραμέτρων της ιστορικής του πρόσληψης. Ενδεικτικά θα εξεταστούν τα πεδία της ψυχαναλυτικής κριτικής (Δημαράς, Kάλας, Mαλάνος, Παλαμάς) και του μαρξισμού (Σπιέρος, Tσίρκας), της εκδοτικής (Σαββίδης, Lavagnini) και της μετρικολογίας (Παλαμάς, Pontani, Mackridge, κ.α.), της μεταφρασεολογίας (από τη R. Dalven στον Στρ. Xαβιαρά).
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία


ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ


ΓΛΩΦ101  -  Εισαγωγή στην Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας
Διδάσκουσα:
Δήμητρα Δελλή
Περιγραφή: Το μάθημα προσφέρει ένα διάγραμμα της εξελικτικής πορείας της ελληνικής γλώσσας, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιόδου. Περιλαμβάνει εισαγωγικά στοιχεία για την μεθοδολογία ιστορικοσυγκριτικής μελέτης των γλωσσών, για την προέλευση της Ελληνικής και την σχέση της με την Ινδοευρωπαϊκή, για τις γραφές και τα αλφάβητα, καθώς επίσης και για τις πηγές κάθε περιόδου. Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της διαλεκτικής διαφοροποίησης της αρχαίας ελληνικής, οι ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν την περίοδο της κοινής και της μεσαιωνικής Eλληνικής και οι οποίες οδηγούν στη διαμόρφωση της νέας Ελληνικής.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ148  -  Φωνολογική ανάπτυξη
Διδάσκουσα:
Ιωάννα Κάππα
Περιγραφή: Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο πρόβλημα της γλωσσική κατάκτησης και ειδικότερα της κατάκτησης του φωνολογικού συστήματος από το παιδί. Θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν οι θεωρητικές ερμηνείες/μοντέλα της φωνητικής/φωνολογικής ανάπτυξης, η αλληλεπίδραση πρόσληψης και φωνολογικής παραγωγής, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά και στάδια της οργάνωσης του φωνολογικού συστήματος.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ165  -  ΣΥΝΤΑΞΗ Ι
Διδάσκουσα:
Γεωργία Κατσιμαλή
Περιγραφή: Βασικές έννοιες στη θεωρία της Σύνταξης. Εισαγωγή στη δόμηση των συστατικών, στις σχέσεις μεταξύ κατηγορημάτων και των όρων τους και στην έννοια των συντακτικών εξαρτήσεων. Η τυποποίηση με τη μορφή κανόνων και γραφικών παραστάσεων γίνεται κατά τρόπο προσιτό σε φοιτητές χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον φορμαλισμό. Σύγκριση παραδοσιακής και θεωρητικής Σύνταξης στην περιγραφή της Νέας Ελληνικής.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ180  -  Eισαγωγή στη σημασιολογία και στη φιλοσοφία της γλώσσας
Διδάσκων:
Αλέξης Καλοκαιρινός
Περιγραφή: Το μάθημα αυτό δίνει μια πρώτη, μη τεχνική, προσέγγιση στη μελέτη του νοήματος που φέρεται μέσα από τη γλώσσα. Η προσέγγιση αυτή έχει μια φιλοσοφική προοπτική, που διαφαίνεται στη μελέτη των επί μέρους ζητημάτων. Τρεις κύριες ενότητες θεμάτων θα μας απασχολήσουν:
α) Ποιό είναι το σημασιακό περιεχόμενο των λέξεων και ποιά η σχέση τους με τον κόσμο;
β) Πώς συντίθενται οι σημασίες όταν οι λέξεις συναντιούνται και συναρμόζονται σε προτάσεις;
γ) Πόσο απέχει η προτασική σημασία από αυτό που "θέλουμε να πούμε" και απ' αυτό που καταλαβαίνουμε όταν μας μιλούν;
Στη συζήτηση αυτών των ερωτημάτων τίθενται 'κλασικά' θέματα φιλοσοφίας της γλώσσας όπως τα ζητήματα των εννοιών (concepts), της αναφοράς (reference) και της αλήθειας, μέσα στο σύγχρονο πλαίσιο των γνωσιακών επιστημών, δηλαδή των επιστημών που μελετούν την ανθρώπινη νόηση.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ181  -  Eισαγωγή στη λογική και στην τυπική σημασιολογία
Διδάσκων:
Αλέξης Καλοκαιρινός
Περιγραφή: Το μάθημα αυτό αποτελεί μια συνέχεια και μια εξειδίκευση της 'Εισαγωγής στη σημασιολογία και στη φιλοσοφία της γλώσσας'. Δεν προαπαιτεί άλλη ειδική γνώση και ξεκινά με μια επανάληψη στην προπαίδεια της θεωρίας συνόλων. Στη συνέχεια περνάμε σε μια εισαγωγή στην προτασική λογική, στη λογική των κατηγορημάτων, στη θεωρία των συλλογισμών, και στην εντατική λογική (intentional logic). Σε κάθε βήμα συζητάμε τις εφαρμογές της λογικής στη σημασιολογία και στην πραγματολογία. Προβλέπεται ειδικότερη αναφορά στη θεωρία των ποσοστωτών (quantifiers) της φυσικής γλώσσας, στη θεωρία των ορισμένων περιγραφών (definite descriptions) καθώς και στη σημασιολογία των γεγονότων (event semantics). To μάθημα κλείνει με μια ενημέρωση γύρω από ειδικότερες θεωρίες, όπως η γραμματική του Montague, η 'σημασιολογία των καταστάσεων' (Situation Semantics) και η 'θεωρία αναπαράστασης του συνεχούς λόγου' (Discourse Representation Theory).
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΦ336  -  Σχέση Λεξικού και Σύνταξης
Διδάσκουσα:
Γεωργία Κατσιμαλή
Περιγραφή: Σεμινάριο με θέμα τη σχέση Λεξικού και Σύνταξης. Θεωρίες προβολής των λεξικών παραστάσεων στη σύνταξη και θεωρίες για τη σχέση μορφολογίας-σύνταξης (ισχυρός λεξικαλισμός, ασθενής λεξικαλισμός, μη λεξικαλιστικά μοντέλα). Στο πλαίσιο των παραπάνω θεωριών θα εξετάσουμε τη μορφοσύνταξη ρηματικών εναλλαγών (παθητικοποίηση, αυτοπάθεια, αιτιακότητα / αναιτιατικότητα) και την μορφοσύνταξη διαδικασιών παραγωγής (ονοματοποιήσεις, γερούνδια, μετοχές) και σύνθεσης.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

ΓΛΩΦ337  -  Το Λεξιλόγιο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
Διδάσκουσα:
Δήμητρα Δελλή
Περιγραφή: 1. Το λεξιλόγιο της αρχαίας Ελληνικής από τον 13ο αι. π.Χ. με τα κείμενα της Γραμμικής Β έως τα ελληνιστικά χρόνια όπου η Ελληνική με την μορφή της Ελληνιστικής Κοινής εξαπλώνεται στο μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου και καλείται να υπηρετήσει νέες επικοινωνιακές ανάγκες ενός συνεχώς αυξανόμενου ελληνόφωνου πληθυσμού ενώ παράλληλα έρχεται σε επαφή με γλώσσες όπως η Λατινική και η Εβραϊκή που αφήνουν έκδηλα τα σημάδια τους στο λεξιλόγιο. 2. Κατηγοριοποίηση του λεξιλογίου της κλασικής Ελληνικής (λεξιλόγιο κληρονομημένο από την ΙΕ, δάνειες λέξεις, λεξιλόγιο που δημιουργήθηκε με βάση τους εσωτερικούς κανόνες παραγωγής και σύνθεσης της ΑΕ). 3. Λεξιλόγιο των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων.
Τύπος: Σεμινάριο  -  Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία


ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ


ΘNEΦ280  -  Η τέχνη της σκηνοθεσίας στο ευρωπαϊκό και στο νεοελληνικό θέατρο (Π)
Διδάσκων:
Aντώνης Γλυτζουρής
Περιγραφή: Πριν από 150 χρόνια περίπου ο σκηνοθέτης ήταν ένα άγνωστο επάγγελμα. Στις μέρες μας θεωρείται από πολλούς ως ο κατεξοχήν καλλιτέχνης του θεάτρου. Η παράδοση προσφέρει τη δυνατότητα στο φοιτητή να αποκτήσει ένα συνοπτικό διάγραμμα της εμφάνισης του σκηνοθέτη, από τις καταβολές του στις αρχές του 19ου αι., έως την τελική του επικράτηση στην ευρωπαϊκή και νεοελληνική σκηνή την περίοδο του Mεσοπολέμου.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΘΝΕΦ298  -  Η γαλλική κωμωδία στο νεοελληνικό θέατρο
Διδάσκουσα:
Ελίζα-'Αννα Δελβερούδη
Περιγραφή: Η γαλλική κωμωδιογραφία, και ιδιαίτερα ο Μολιέρος και οι συγγραφείς του βουλεβάρτου, επηρεάζουν σημαντικά την ελληνική παραγωγή θεατρικών κειμένων κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Στην παράδοση θα παρουσιαστούν οι σχέσεις γαλλικής και ελληνικής κωμωδιογραφίας και οι φοιτητές θα έλθουν σε επαφή με βασικά σχετικά θεατρικά κείμενα.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση

ΚΠΑΦ157  -  Ιστορία του Κινηματογράφου. Μέρος ΙΙ
Διδάσκουσα:
Παναγιώτα Μήνη
Περιγραφή: Το μάθημα θα καλύψει την ιστορία του κινηματογράφου από το τέλος του Β' Παγκόσμιου Πόλεμου ως τις μέρες μας. Θα εξεταστούν η παγκόσμια κινηματογραφική αγορά μετά το τέλος του πολέμου και οι αλλαγές που σημειώθηκαν λόγω τεχνολογικών εξελίξεων. Θα μελετηθούν οι σημαντικοί δημιουργοί (π.χ. Μπουνιουέλ, Μπέργκμαν, Τατί, Κουροσάβα) και τα κινηματογραφικά κινήματα και οι εκπρόσωποί τους (ιταλικός νεορεαλισμός και "νέα κύματα και κινηματογράφοι" στη Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία, Ιαπωνία, Βραζιλία), καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις στον ασιατικό κινηματογράφο. Παράλληλα, θα αναφερθούμε στις εξελίξεις στον εμπορικό και ανεξάρτητο αμερικάνικο κινηματογράφο. Οι παραδόσεις θα ακολουθούνται από προβολή ταινίας.
Τύπος: Παράδοση  -  Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση


WINTER SEMESTER

CLASSICAL STUDIES


ANCIENT GREEK PHILOLOGY AND LITERATURE

ΑΕΦΦ010  -  Greek Reading and Prose Class: Part I
Instructor:
Demos Spatharas, Kostas Apostolakis, Nikos Litinas, Eva Astyrakaki, Athena Kavoulaki
Description: The course is intended primarily for first year undergraduates and presupposes (at least) intermediate knowledge of ancient Greek. It aims a) at extending the students' knowledge of the morphology and syntax of the Ancient Greek language (Attic dialect), b) at improving their reading skills, and c) at developing their skill in Greek prose composition. Every three-hour teaching session will include a. the reading and translation of an excerpt from a Greek prose text (of the fifth or fourth century BC. mainly), together with analytical discussion of important grammatical and syntactical features; b. the theoretical presentation of and Exercises in an important syntactical topic; c. an Exercise in Greek prose writing with features of the syntactical structure in discussion. The detailed theoretical analysis refers mainly to the syntax of the simple sentence. The topics to be covered are: a. the use of cases, and in particular genitive, dative and accusative; b. the use of moods in independent sentences; c. the use of tenses (of and outside of the indicative); d. the infinitive; e. the participle. Throughout the course particular emphasis will be also placed upon issues of accentuation, vowel and consonant change and declension of nouns and verbs. Handouts with the appropriate theoretical material and Exercises will be distributed at every meeting. A basic bibliography will be also available at the beginning of the course.
Type: Exercise Assessment: Written examination

ΑΕΦΦ100  -  Introduction to Classical Philology
Instructor:
Lucia Athanassaki
Description: Introduction to the major literary genres, to metre, and the ancillary disciplines of classical philology.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΑΕΦΦ103  -  Hesiod, Theogony
Instructor:
Athena Kavoulaki
Description: This is a text-based subject. The primary aim is to read and discuss the Hesiodic work from many different angles. We will read through the text and discuss the interesting questions that arise in the areas of language, structure, epic technique, mythological tradition etc. The importance of Hesiodic myth for modern analyses of ancient Greek thought and culture will also receive particular attention.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination.

ΑΕΦΦ119  -  Bacchylides
Instructor:
Lucia Athanassaki
Description: Reading and interpretation of epinician and dithyrambic odes in light of genre conventions and the sociocultural background.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΑΕΦΦ176  -  Aristophanes, Ecclesiazusae
Instructor:
Nikos Charalabopoulos
Description: In the Ecclesiazusae (391 BC) under the leadership of Praxagora the women of Athens seize power and put into practice a radical program of common ownership of goods and equal distribution of wealth so that any social inequality may be abolished and the city may be saved. The play combines the theme of the foundation of Utopias (Birds) and that of gynaecocracy (Lysistrata), while, at the same time, foreshadowing the transition from Old to Middle Comedy (marginalisation of the Chorus, absence of the parabasis, ordinary cast). In addition to those issues, special emphasis is placed on questions of staging and the overall integration of the play in its theatrical and historical context.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΑΕΦΦ189  -  Xenophon, Expeditio Cyri
Instructor:
Nikos Charalabopoulos
Description: In the seven books of the Anabasis Xenophon tells the astonishing story of the Ten Thousand, a Greek expeditionary force that was recruited in Cyrus' army, fought at the battle at Cunaxa (401 BC), and despite Cyrus' death, managed to march to safety crossing the Asia Minor plateaus and reaching the coastal cities of Pontos and Thrace. Through a close reading of Books 2 and 3 a couple of theoretical issues are raised, such as the generic identity of the Anabasis or the narrative technique. At the same time, due emphasis is given to the significance attributed by Xenophon's readership to some central notions of the work, namely Panhellenism and the ultimate superiority of a united community of citizens-soldiers.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΑΕΦΦ261  -  Antiphon, Against the Stepmother
Instructor:
Kostas Apostolakis
Description: This speech is the briefest among the survived speeches of Antiphon and it is composed as an accusation for poisoning. Ιts best qualities consist mainly in the emotion, which is intensified in passages with tragic colour, and the vivid narrative. After a brief introduction to Ancient Homicide Law and to logographer Antiphon, the speech will be read, translated and commented upon. Matters of text criticism, style and interpretation will be discussed, and the oratorical strategy will be set out with special emphasis on the critical examination of the means of persuasion.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΑΕΦΦ332  -  Plutarch's language and style
Instructor:
Anastasios Nikolaidis
Description: Although Plutarch is one of the most important authors of late antiquity, his language and style (only loosely following Atticism) have not been studied thoroughly. In this seminar we shall attempt a rather meticulous examination of Plutarch's written word (vocabulary, grammatical peculiarities, figures of speech, etc.) tracing and classifying the hallmarks of his language and style.
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

AΕΦΦ375  -  Aspects of private life in the speeches of the Attic orators
Instructor:
Dimos Spatharas
Description: In this seminar we shall examine speeches written by several orators (Isokrates, Lysias, Demosthenes, Apollodoros, Aiskhines). The aim of the seminar is twofold: (a) to look into the strategy of the speeches and introduce students to some basic aspects of Athenian law; (b) to examine the information that we derive from the speeches concerning the private life of classical Athens. Special emphasis will be given to the following issues: (i) the notion of oikos; (ii) the relationships between men and women; (iii) homosexuality; (iv) the control of violence and the concept of hybris.
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

ΑΕΦΦ381  -  Anthology of Greek Prose
Instructor:
Konstantinos Spanoudakis
Description: The seminar aims at approaching in terms of style and interpretation a wide range of texts, from the first appearance of Greek prose to Socrates Scholasticus in the 5th cent. A.D.
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

LATIN PHILOLOGY AND LITERATURE

ΛΑΦΦ010  -  Elementary Latin
Instructor:
Kostas Spanoudakis, Eva Astyrakaki
Description: Use of the cases, infinitive, participle, supine, gerund and gerundive; tenses, moods, consecutio temporum. Latin prose composition.
Type: Exercise Assessment: Written examination

ΛΑΦΦ139  -  An anthology of Republican and Augustan poetry
Instructor:
Michael Paschalis
Description: Reading and commenting on selected passages of Roman comedy, epic, lyric and elegiac poetry, bucolic and didactic poetry, and satire.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΛΑΦΦ182  -  Tacitus, Historiae
Instructor:
Stavros Frangoulidis
Description: reading of Tacitus' Histories 1 with an emphasis on the literary and historical aspects.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΛΑΦΦ334  -  Apuleius' Metamorphoses and the Greek idealistic novels
Instructor:
Stavros Frangoulidis
Description: Reading of Apuleius' Metamorphoses in relation to the Greek idealistic novels.
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper


BYZANTINE AND MODERN GREEK PHILOLOGY


SUBDIVISION OF BYZANTINE PHILOLOGY

ΒΥΦΦ100  -  Introduction to the Byzantine Philology
Instructor:
Ioannis Vassis
Description: The lecture course is intended for first-year students and includes: a short history of Byzantine studies; basic handbooks, dictionaries and journals; an account of the literary genres which were cultivated in Byzantium; reading of and commentary on selected extracts.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΒΥΦΦ167  -  Anna Comnena, Alexias
Instructor:
Marina Loukaki
Description: In our courses we are going to study the personality and the culture of the writer, Anna Comnena. We are going to discuss the content, the structure and the style of her historical work. Consequently, we are going to read and comment extracts of Alexias, representative of the writer's opinions about her family, the crusaders and generally the foreigners, the education and the heresies of her time.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΒΥΦΦ211  -  Introduction to the Byzantine Epistolography
Instructor:
Emmanuel Patedakis
Description: ---
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΒΥΦΦ335  -  The Literary Aspects of the Byzantine Epistolography
Instructor:
Emmanuel Patedakis
Description: ---
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

ΒΥΦΦ370  -  Greek Paleography and Codicology
Instructor:
Ioannis Vassis
Description: The evolution of Greek scribal handwriting (4th-16th cent.)
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

SUBDIVISION OF MODERN GREEK PHILOLOGY

NEΦΦ126  -  Printed literature of the 16th century
Instructor:
Stefanos Kaklamanis
Description: The contribution of printing to the diffusion of the written culture and to the formation of a literature reading public. The world of the popular literature books in the 16th century: authors, printers, editors, readers. The formation of the first printed corpus of the Modern Greek literature. The reception of chapbooks. Analysis of the works Apokopos, Apollonius, Anthos Chariton, Theseis, Chapbook of Donkey, King of Scotland, etc.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΝΕΦΦ156  -  Poetry before the Greek Revolution: Rigas Pheraios, Vilaras, Christopoulos
Instructor:
Maria Mathioudaki
Description: ---
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΝΕΦΦ212  -  The poetic work of C. P. Cavafy
Instructor:
Dimitris Polychronakis
Description: The subject-matter of this class is the poetry of C. P. Cavafy in the wider context of European aestheticism.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΝΕΦΦ234  -  The Poetry of the 1930 generation: G. Seferis
Instructor:
Christina Dounia
Description: ---
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΝΕΦΦ265  -  Questions concerning the reading of a literary text: Searching for the intention of the text
Instructor:
Stamatis N. Philippides
Description: In the lectures either short stories or sequences from novels will be used as an illustration of how the literary text provides the reader with information concerning its own reading and understanding. The readings are based on Eco's notion of the "intention of the text", a methodological concept which is formed in opposition to both the "writer's intention" and the "reader's intention".
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

NEΦΦ309  -  Poetics of the Greek historical poems
Instructor:
Stefanos Kaklamanis
Description: The intertextual dialogue among the works of the Greek historical poems (1453-1669) according to the conventions of the literary genre and the use of the traditional material (themes, motifs, imagery, etc.).
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

ΝΕΦΦ313  -  History of the Greek book: 19th century
Instructor:
Maria Mathioudaki
Description: ---
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

NEΦΦ365  -  Women's novels and patriarchal society
Instructor:
Stamatis N. Philippides
Description: Objective of this seminar is the direct and/or transformed reflection of patriarchal structures in women's novels in which the heroine is either a school teacher (Elli Alexiou 3rd Christian Girls' School, 1934; Lilika Nakou Misses Doremi, 1955; Katina Pappa In A Girls' High School, 1960) or an artist (Emily Daphne Smaro's Talent, 1924; L. Nakou Gone Astray, 1935; etc).
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper


LINGUISTICS


ΓΛΩΦ100  -  Introduction to Theoretical Linguistics
Instructor:
Alexis Kalokerinos
Description: This course serves as a general introduction to Theoretical Linguistics and is mainly aimed at students encountering the scientific study of language for the first time. The first three lectures cover basic issues which have given rise to widespread misunderstandings, all of are concerned with the nature of language. The following lectures provide an introductory overview of the main fields of Theoretical Linguistics, i.e. Phonetics and Phonology, Morphology, Syntax (with an emphasis on Generative Grammar), Semantics and Pragmatics.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΓΛΩΦ109  -  Language Typology
Instructor:
Elena Anagnostopoulou
Description: An introductory level course on language typology organized in three parts: (i) general issues, (ii) theoretical frameworks, (iii) approaches to specific problems. In the first part, the students are introduced to the notions of Language Universals and Language-specific properties. A number of phenomena from a variety of genetically unrelated languages are presented to show that there are properties all languages have in common, and there are systematic constraints on cross-linguistic variation. The second part introduces the students to the main fields of typological research, from the Prague School to the Generative Grammar tradition. The objective of this part is to help students understand the diversity of theoretical orientations and practical methodologies underlying the research on typology. The third part compares the various approaches by presenting specific linguistic problems and outlining how these have been dealt with in the frameworks in question.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΓΛΩΦ147  -  Phonology I
Instructor:
Ioanna Kappa
Description: This course provides an introduction to the basic concepts of Generative Phonology and central phonological issues will be discussed: universals, variation, markedness, distinctive features, syllabic structure, phonological rules, stress.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΓΛΩΦ157  -  Introduction to ancient Greek dialectology
Instructor:
Dimitra Delli
Description: A systematic historical survey of ancient Greek dialects. In particular, the main aim of this presentation will be: 1. The description of Greek dialects or dialectic groups (sources, description problems and methods of analysis). 2. The dialectic affinity (presentation of dialectic characteristics and isoglottic lines, which reveal associations between adjacent dialects; classification of dialects). 3. Historical synthesis of dialectic diversity during 2nd millennium B.C. (Mycenaean dialect, non-Doric dialects, western Doric dialects, Doric "descents" issue).
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination.

ΓΛΩΦ175  -  Structure of Modern Greek Language
Instructor:
Georgia Katsimali
Description: The course explores the notion of "grammar" vs. grammatical theory, the use of reference grammar, vs. pedagogical grammar and the different perspectives of grammatical analysis (descriptive, prescriptive, explanatory, etc.). By comparing different studies of Modern Greek grammar (Triadafyllides, Mackridge, Clairis-Babiniotis, Holton-Mackridge---Philippaki), we dwell in main characteristics of Modern Greek in terms of phonology, morphology, syntax and semantics.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination.

ΓΛΩΦ310  -  Issues of phonological analysis within the Optimality Theory
Instructor:
Ioanna Kappa
Description: In-depth study of the theoretical framework of Optimality Theory. After an introduction, a tentative list of topics and readings will be given and the students have to develop their projects and report on their progress several times during the semester.
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

ΓΛΩΦ321  -  Topics in the Grammar of Modern Greek
Instructor:
Georgia Katsimali
Description: A series of topics which highlight the structure of Modern Greek are contrasted with their equivalent phenomena in other languages.
1. Word order in Modern Greek
2. Topicalisation and focalisation in Modern Greek
3. Correspondences of grammatical relations and Case
4. Verb transitivity and structural patterns
5. Linguistic terminology in traditional grammar and linguistic analysis
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

ΓΛΩΦ357  -  Introduction to ancient Greek epigraphy
Instructor:
Dimitra Delli
Description: This seminar is related to the Lecture ΓΛΩΦ-157 (Introduction to ancient Greek dialectology). It deals with: 1. The introduction to Ancient Greek epigraphy (inscriptions' role and usage in antiquity; how inscriptions attribute to the study of Greek language history, origins and evolution of Greek writing system, inscriptions' dating, epigraphic symbols, important publications of Greek inscriptions). 2. A selection of epigraphic texts.
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper


THEATRE-CINEMA STUDIES AND MUSICOLOGY


ΘΝΕΦ265  -  The Romantic Movement in European and Modern Greek Theatre
Instructor:
Antonis Glytzouris
Description: The emergence of Romanticism and the European theatre, the main features and an outline of the Romantic Movement in German, English, Russian and French theatre. The reception of Romanticism in Modern Greek Theatre from 1830s up to Neo-Romanticism, its relations with Classicism etc. The course will put emphasis on top European and Greek romantic dramas of Schiller, Kleist, Griboyedov, Hugo, P. Soutsos, A. R. Rangabes, D. Vernardakis, Sp. Vasileiadis.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΚΝΕΦ159  -  History in Cinema
Instructor:
Eliza-Anna Delveroudi
Description: ---
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΚΠΑΦ158  -  Artistic Movements of the European Cinema I
Instructor:
Panayiota Mini
Description: European Film Movements I. The course will focus on three European film movements: German expressionism, Soviet montage, and French Poetic Realism. We will examine each movement in depth, will situate it in its historical and artistic contexts, and will discuss the movements' major directors and films. A film screening will follow each lecture. Type: Lecture. Assessment: Final Examination.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΜΝΕΦ362  -  Rempetiko
Instructor:
Anastasios Hapsoulas
Description: Rempetiko is particularly interesting mainly due to the fact that it combines different traditions and cultural elements. The aim of this seminar is to expose the artistic value of Rempetiko and its individuality, compared to other types of Greek traditional music. This aim will be achieved through the investigation of its roots, the presentation of its creators, the study of historical and social conditions at the time of its appearance and evaluation and the approach of its musicological, philological and organological characteristic.
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

ΜΠΑΦ182  -  History of European music : from romanticism to the 20th century
Instructor:
Anastasios Hapsoulas
Description: This lecture refers the evolution of European music in the romantic period and the 20th century. The musical forms of these two periods will be studied as well as, organological issues, the evolution of the theory of composition, biographies of the most important composers and topics of music aesthetics. Special attention will be paid to the mondernization of 20th century music which is characterizes of the pluralism expressionism, futurism, neoclassic as well as electronically synthesized music, will be studied.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination


SPRING SEMESTER

CLASSICAL STUDIES


ANCIENT GREEK PHILOLOGY AND LITERATURE

ΑΕΦΦ020  -  Greek Reading and Prose Class: Part II
Instructor:
Nikos Charalambopoulos, Eleni Karambela, Eva Astyrakaki, Kostas Apostolakis
Description: This is the continuation of 'Greek Reading and Prose Class: Part I' (ΑΕΦΦ010) which is also a prerequisite for the attendance of this class. The aims and format are the same as in Part I but this time the syntax of the complex sentence will be the primary object of study. More particularly, the syntactical topics to be covered are: 1. coordination and subordination; 2. subordinate clauses: a. object, b. purpose, c. causal, d. result, e. conditional, f. concessive, g. temporal, h. relative and comparative, i. clauses after verbs of fearing and precaution; 3. interrogative and exclamatory sentences; 4. direct and indirect speech; simple and complex sentences in indirect discourse. Apart from syntax, accentuation, etymology and aspects of historical grammar will also receive particular attention during the course. Practice in Greek prose composition will include larger and more complicated texts. As in Part I, four texts (different from those of Part I) will be prescribed for individual reading. An extract of about ten lines will be dictated during exams for correct spelling and translation. Other 'seen' texts and Exercises will also be included in the exam paper.
Type: Exercise Assessment: Written examination

ΑΕΦΦ060  -  Introduction to Papyrology
Instructor:
Nikos Litinas
Description: The aim of this Exercise is to provide general background information on the writing materials (especially the papyrus), the forms of the ancient books (roll and codex) and the discovery of the papyri, mainly in Egypt, during the last two centuries. Moreover, the reading (from photographs) and the interpretation of selected texts written on papyri or ostraca etc. will allow students to understand the changes and evolution of the Greek language and the letterforms for a period of almost 1000 years (350 B.C. - A.D. 641).
Type: Exercise Assessment: Written examination

ΑΕΦΦ102  -  Homer, Odyssey
Instructor:
Yannis Tzifopoulos
Description: Extensive readings from Homer's Odyssey with emphasis on its composition and poetics
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΑΕΦΦ130  -  Bucolic Poetry
Instructor:
Konstantinos Spanoudakis
Description: Lectures will discuss the genesis and features of the bucolic genre, as sampled from the texts of Theocritus, Moschus and Bion. Occasional reference to their influence mainly on Virgil will be made.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΑΕΦΦ149  -  Euripides, Hippolytus
Instructor:
Eleni Karambela
Description: Euripides' Hippolytus, the tragedy that develops in the the field between love and chastity and investigates the borders of audacity and of "aid(s", will be our subject of lectures for the spring semester. Especially we will be concerned with issues related to the creation of the dramatic meaning of the play such as the following: dramatic organization and use characters; use of the Chorus; mythological pretext, themes and motifs; fuction of language, of imagery and of props; scenic and dramatic space and time; modern perception and productions of the play.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΑΕΦΦ186  -  Herodotus
Instructor:
Yannis Tzifopoulos
Description: Readings from Herodotus' Histories Books 1, 8 and 9 with emphasis on the author's historiographical method and his literary aim.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΑΕΦΦ216  -  Plato, Banquet
Instructor:
Anastasios Nikolaidis
Description: The Banquet belongs to the dialogues of Plato's maturity and, perhaps, is the most literary of all. In the context of an aristocratic (mainly) social institution, the symposium, Plato discusses another institution of the Athenian elite, pederasty. Departing from a concrete practice among the circles of the Athenian aristocracy and elsewhere, Plato proceeds (through the views of the fellow-drinkers) to a comprehensive consideration of the nature of love (eros), which he incorporates in his philosophical system and ultimately connects it with the Idea of Good (eros is the means, the emotional force that propels us on the road to the Good).
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΑΕΦΦ302  -  Euripides, Ion
Instructor:
Lucia Athanassaki
Description: Reading and interpretation of Euripides' Ion with emphasis on the political significance of the play.
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

ΑΕΦΦ306  -  Spurious (?) forensic speeches from the Corpus Demosthenicum
Instructor:
Kostas Apostolakis
Description: In this seminar we have selected some -probably spurious- speeches from the corpus Demosthenicum, which reveal aspects of Fourth - Century Athenian institutions and procedures with economical dimension, like leitourgiai and lease of public property. Specifically, the forty-second speech ( Against Phainippus) contains valuable information for the antidosis (exchange of properties) ; the forty-seventh (Against Euergus and Mnesibulus) and the- written by Apollodoros- fiftieth (Against Polycles) concern trierarhia (naval administration) ; and the thirty- seventh (Against Pantainetus) is about ownership of property and lease of state-mines in Attica. These speeches will be analyzed from historical and rhetorical point of view, in order to be shown both the real facts and the oratorical strategy.
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

AEΦΦ308  -  Aristophanes' Thesmophoriazusae.
Instructor:
Athena Kavoulaki
Description: The general aim is to teach third- and fourth-year students major research techniques as well as oral and written argumentation and presentation. Every student will have to prepare a paper which he/ she must present orally and in a written form. The topics of the assignments will fall within the larger area of the title of the seminar, i.e. issues relating to the interpretation of Aristophanic plays and particularly the Thesmophoriazusae.
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

ΑΕΦΦ320  -  Resisting Rome: The reconstruction of Greek identity in the Roman period
Instructor:
Nikos Charalabopoulos
Description: The Greek intellectuals living under Roman rule promoted the reaffirmation and consolidation of the Hellenic identity as a means against the imminent cultural assimilation owing to Rome's usurpation of constitutive elements of Hellenism. The Second Sophistic movement, the idealisation of the classical period, and the emergence of Atticism exhibit the need of the conquered Greeks to claim for themselves a space of their own (culture, glorious past) so that they may compete successfully with the conquering Romans. On the evidence from the authors of the period (e.g. Plutarch, Dio Chrysostom, Pausanias) the present seminar aims at mapping out the various levels in which this struggle for self-determination and survival takes place.
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

LATIN PHILOLOGY AND LITERATURE

ΛΑΦΦ020  -  Intermediate Latin
Instructor:
Eva Astyrakaki, Stavros Frangoulidis
Description: Dependent clauses and reported speech. Latin prose composition. Extensive reading of prose or poetry with emphasis on syntax, translation and interpretation.
Type: Excersise Assessment: Written examination


ΛΑΦΦ100  -  A Survey of Latin Literature
Instructor:
Michael Paschalis
Description: The course is an introductory survey of Latin Literature designed to familiarize students with the basic genres, their Greek origins and their reception. The reading and discussion of passages of ancient literary criticism constitutes an integral and vital part of the course. The textbook recommended for basic reading is Ch. IV of Fritz Graf's Eileitung in die Lateinische Philologie.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΛΑΦΦ146  -  Plautus, Mercator
Instructor:
Stavros Frangoulidis
Description: Metatheatrical reading of Plautus' Mercator.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΛΑΦΦ209  -  Cicero, Philippics
Instructor:
Konstantinos Spanoudakis
Description: Marcus Antonius, henchman of murdered Caesar, claims for himself the role of protagonist in the meta-Caesar era. Cicero turns against him with Demosthenic fierceness expecting to gain glory similar to the one from Catilina's conjuration. But this time his right hand badly miscalculated... The lectures will follow the text providing philological and historical commentary.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΛΑΦΦ333  -  Myth in Propertius
Instructor:
Michael Paschalis
Description: The seminar will examine the ways in which myth in Propertius functions in relation to the urban space and codified language of Roman elegy.
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper


BYZANTINE AND MODERN GREEK PHILOLOGY


SUBDIVISION OF BYZANTINE PHILOLOGY

BYΦΦ115  -  Introduction to the Byzantine hymnography
Instructor:
Marina Detoraki
Description: An introduction to the terminology of the liturgical hymnography, to the hymnographical manuscripts and to their editions. The ancient hymns and the evolution of the hymnography : the kontakia of Romanos and the canons of Kosmas and John Damascene and others. A study upon selected texts.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΒΥΦΦ248  -  Byzantine poetry of the eleventh century
Instructor:
Ioannis Vassis
Description: Various changes can be observed in the mentality and society of the eleventh century. The aim of this lecture is to examine structure, basic features, political function and ideology of the secular and religious poetry of this century, with particular emphasis on the work of Christophoros Mytilenaios, Ioannes Mauropus and Michael Psellos.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΒΥΦΦ265  -  Handbooks of Military Theory
Instructor:
Emmanuel Patedakis
Description: ---
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΒΥΦΦ319  -  The hagiographical novel
Instructor:
Marina Detoraki
Description: A research on selected hagiographical texts of low historicity, such as heroic Passions, adventurous monastic Lives and long edifying Tales, in order to find out possible techniques, motifs and relations with the Hellenistic novel as well as with other narrative kinds.
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

ΒΥΦΦ337  -  The Work of Theodoros Metohites
Instructor:
Emmanuel Patedakis
Description: ---
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

SUBDIVISION OF MODERN GREEK PHILOLOGY

ΝΕΦΦ100  -  Introduction to Modern Greek philology and to the reading of literary texts
Instructor:
Alexis Politis (Α-Κ), Stamatis N. Philippides (Λ-Ω)
Description: (St. N. Philippides) The goal of the lectures is twofold: to initiate new undergraduates, first, to the basic fields of Modern Greek philology as a discipline (bibliography, text editing, etc.), and, secondly, to the close reading of the literary texts. The second goal intends to make the students able to evaluate exactly the textual information (on both levels, the semantic chain and the additional meaning produced by the artistic form of the text) in their seeking, as readers, the total meaning of a literary text.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΝΕΦΦ117  -  Digenis Akritis
Instructor:
Eirini Papadaki
Description: ---
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΝΕΦΦ157  -  1821-1831: Modern Greek Poetry in a Revolutionary period
Instructor:
Alexis Politis
Description: The aim of the course is to trace the radical changes which occurred to Modern Greek poetry during the war of Independence; changes concerning its form, ideological orientation, poetics, impact on European philhelenic circles. Most representative poets (Solomos, Kalvos) and general orientations will be examined. Finally, emphasis will be given to the fact that, after the foundation of the Greek Independent State all fresh and reviving ideas and movements, except that of the sentimental romanticism were debarred. The course will be based on analyses of pertinent texts which will be distributed.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΝΕΦΦ185  -  The 'ethographic' realism in the work of G. Vizyinos, A. Papadiamantis and A. Karkavitsas
Instructor:
Dimitris Polychronakis
Description: The subject-matter of this class is the aesthetic ideology and practice of 'ethnographic' realism in the narratives of G. Vizyinos, A. Papadiamantis and A. Karkavitsas.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΝΕΦΦ210  -  The Symbolism in the Poetry between the two Wars
Instructor:
Maria Athanasopoulou
Description: ---
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΝΕΦΦ244  -  Contemporary Prose: K. Tachtsis, A. Cotzias, A. Alexandrou
Instructor:
Christina Dounia
Description: ---
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΝΕΦΦ290  -  Helen of Troy in the 20th century
Instructor:
Angela Kastrinaki
Description: During this lecture we will examine versions of the mythical queen, as they have been elaborated by authors of the 20th century, in Greece and abroad. Lust and chastity, love per se, beauty-art, freedom, sexual emancipation, even loneliness, are some of the features that were ascribed to Helen during a century that was particularly inclined to a critical approach of the ancient myths.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΝΕΦΦ302  -  Evidence for the Greek Typography
Instructor:
Eirini Papadaki
Description: ---
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

ΝΕΦΦ323  -  The Social outcasts in Modern Greek Literature
Instructor:
Christina Dounia
Description: ---
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

ΝΕΦΦ371  -  Reading Papadiamantis' The Murderess
Instructor:
Marina Aretaki
Description: The reception of Al. Papadiamantis' writings has been marked by various, and quite often contradictory, critical and ideological approaches and by the use of diverse methodological tools. This seminar proposes the study of The Murderess, one of Papadiamantis' most important writings, through as many hermeneutic attempts as possible and it aims to reveal both the complexity of the text and the polyphony of criticism as such.
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

ΝΕΦΦ379  -  The Question of Literature in the context of Greek linguistic controversy
Instructor:
Dimitris Polychronakis
Description: The subject-matter of this seminar is the Greek linguistic controversy from 18th till 20th century and its influence in the concept of literature.
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper


LINGUISTICS


ΓΛΩΦ101  -  Introduction to history of Greek language
Instructor:
Dimitra Delli
Description: This introductory course surveys the main stages through which Greek has evolved as a member of the Indo-European family. The main changes in phonology, morphology, vocabulary, writing system, dialect diversification marking the transition from one stage to the next in the history of Greek will be presented and explained. The presentation will also be preceded by a brief account of the principles of comparative- historical methodology.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination.

ΓΛΩΦ148  -  Phonological Development
Instructor:
Ioanna Kappa
Description: This course provides an introduction to the problem of language acquisition from the phonological point of view, investigating aspects of the infant speech perception and vocal production through the acquisition of phonology. A range of theoretical models and approaches will be presented and discussed and four aspects of phonological development will be central to our account: the interaction of perception and production, the prosodic and segmental approaches, the cross-linguistic perspectives and the signifiance of individual differences.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΓΛΩΦ165  -  SYNTAX I
Instructor:
Georgia Katsimali
Description: This is a general introduction which covers those notions that are fundamental to syntactic theory. The course treats basic constituent structure, basic argument structure and introduces the concept of syntactic dependencies. Technical machinery is explained in a way accessible to students with no previous training in formalisms. Comparison between traditional and theoretical syntax in the description of Modern Greek.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΓΛΩΦ180  -  Introduction to Semantics and Philosophy of Language
Instructor:
Alexis Kalokerinos
Description: This course offers an initial, non-technical approach to the study of meaning as borne by language. The philosophical perspective inherent in such an approach will become apparent through study of the issues at hand. Students will be concerned with three thematic units, covering the following questions:
1. What is the semantic content of words and in what way do they relate to the world?
2. How are meanings composed when words meet up and are linked to form sentences?
3. How far is sentential meaning from what we want to say and what we understand when others talk to us?
Through discussion of these questions, standard topics in philosophy of language will be addressed, such as the issues of concept, meaning, reference and truth as understood within the framework of modern cognitive science.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΓΛΩΦ181  -  Introduction to Logic and Formal Semantics
Instructor:
Alexis Kalokerinos
Description: This course follows on from the Introduction to Semantics and Philosophy of Language. No other specialist knowledge is required; we will begin with a revision of set theory. From there we will move on to an introduction to propositional logic, predicate logic, natural deduction theory and finally to intentional logic. At every stage we will discuss the applications of logic to semantics and pragmatics. Further attention will be devoted to the theory of quantifiers in natural language, definite descriptions and event semantics. The course concludes with a look at more specialist theories, such as Montague grammar, Situation Semantics and Discourse Representation Theory.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΓΛΩΦ326  -  Lexicon-Syntax Interface
Instructor:
Georgia Katsimali
Description: Seminar on the Lexicon-Syntax interface. The mapping between argument structure and syntactic structure. Models of the relation between morphology and syntax (strong lexicalism, weak lexicalism, non-lexicalist architectures). The empirical phenomena that will be examined include verb alternations (passivization, reflexivization, causativization, anticausativization), derivational morphology (nominalizations, gerunds, participles) and compounding.
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper

ΓΛΩΦ337  -  The Ancient Greek Vocabulary
Instructor:
Dimitra Delli
Description: This seminar deals with: 1. The ancient Greek vocabulary from 13th century BC (Linear B texts) up to the Hellenistic times, when Greek language altered to Hellenistic Koine spreads through the greatest part of eastern Mediterranean satisfying the contemporary communicative requirements of a constantly increasing Greek-speaking population. At the same time Hellenistic Koine gets in touch with other languages as Latin and Hebrew, which have an obvious influence on it. 2. The classical Greek vocabulary categorization (vocabulary inherited by Indo-European language, loan words and vocabulary created on the basis of classical Greek derivation and synthesis rules). 3. The ancient Greek dialects' vocabulary.
Type: Seminar  -  Assessment: Oral presentation and written paper


THEATRE-CINEMA STUDIES AND MUSICOLOGY


ΘNEΦ280  -  Stage-Direction in Europe and Greece
Instructor:
Antonis Glytzouris
Description: Less than 150 years ago the stage-director was an unknown artist; nowadays he is considered as the chief artist of the theatre. This lecture provides an opportunity for the student to acquire an outline of the rise of the director from his shadowy origins in the middle of the 19th century up to his triumph in European and Modern Greek stage during the Inter-War years.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΘΝΕΦ298  -  The French Comedy in Modern Greek Theatre
Instructor:
Eliza-Anna Delveroudi
Description: ---
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination

ΚΠΑΦ157  -  Film History II
Instructor:
Panayiota Mini
Description: The course will cover the history of cinema from the end of WWII to the present. We will discuss the international film market after the war and the significant technological changes throughout the period. We will discuss major film directors and film movements (e.g. Italian neorealism and "new waves" or "new cinemas" in France, Germany, Russia, Japan, Brazil), as well as the recent developments in Asian cinema. We will also examine the developments in mainstream and independent American cinema. A film screening will follow each lecture.
Type: Lecture  -  Assessment: Written examination