Κωδικός  Τίτλος Υπεύθυνος
ΑΓΓΦ010 Αγγλικά 1 Γεναράκη Αμαλία
ΑΓΓΦ020 Αγγλικά 2 Γεναράκη Αμαλία
ΑΓΓΦ030 Αγγλικά 3 Γεναράκη Αμαλία
ΑΓΓΦ040 Αγγλικά 4 Γεναράκη Αμαλία
ΑΕΦΕ400 Επιλεγμένα Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Σπανουδάκης Κωνσταντίνος
ΑΕΦΦ010 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία A Περοδασκαλάκης Δημήτριος
ΑΕΦΦ100 Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία Νικολαΐδης Αναστάσιος
ΑΕΦΦ104 Ησιόδος, 'Έργα και Ημέραι' Καβουλάκη Αθηνά
ΑΕΦΦ119 Βακχυλίδης Αθανασάκη Λουκία
ΑΕΦΦ139 Σοφοκλής Αίας Περοδασκαλάκης Δημήτριος
ΑΕΦΦ187 Θουκυδίδης Ταμιωλάκη Μελίνα
ΑΕΦΦ248 Λυσίας (ανθολόγιο) Αποστολάκης Κωνσταντίνος
ΑΕΦΦ314 Ησσονες Ελληνιστικοί Ποιητές Σπανουδάκης Κωνσταντίνος
ΑΕΦΦ335 Πλουτάρχου Ηθικά Νικολαΐδης Αναστάσιος
ΑΕΦΦ341 Ο Αριστοτέλης, τα συναισθήματα και οι Αττικοί Ρήτορες Σπαθάρας Δήμος
ΒΥΦΦ100 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Δετοράκη Μαρίνα
ΒΥΦΦ178 Η Βυζαντινή ιστοριογραφία των Αλώσεων Πατεδάκης Εμμανουήλ
ΒΥΦΦ242 Θύραθεν βυζαντινή ποιήση Ζερβουδάκη Αλεξάνδρα
ΒΥΦΦ311 Το Λειμωνάριο του Ιωάννη Μόσχου Δετοράκη Μαρίνα
ΒΥΦΦ349 Βυζαντινά επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας Ζερβουδάκη Αλεξάνδρα
ΓΑΛΦ010 Γαλλικά 1 Θεοδωράκη Δέσποινα
ΓΑΛΦ030 Γαλλικά 3 Θεοδωράκη Δέσποινα
ΓΕΡΦ010 Γερμανικά 1 Παππά Ελευθερία
ΓΕΡΦ030 Γερμανικά 3 Παππά Ελευθερία
ΓΛΩΦ100 Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία Κατσιμαλή Γεωργία
ΓΛΩΦ102 Εισαγωγή στην Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας Κάππα Ιωάννα
ΓΛΩΦ111 Γενετική Μετασχηματιστική Γραμματική - Σύνταξη ΙΙ Αναγνωστοπούλου Έλενα
ΓΛΩΦ141 Εισαγωγή στην Ανάλυση και Επεξεργασία Φυσικού Λόγου με υπολογιστικά μέσα Τάντος Αλέξανδρος
ΓΛΩΦ153 Φωνολογία της Νέας Ελληνικής Κάππα Ιωάννα
ΓΛΩΦ302 Υπολογιστική Γλωσσολογία και οι εφαρμογές της στις γλώσσες προγραμματισμού Τάντος Αλέξανδρος
ΓΛΩΦ365 Προβλήματα Μορφοσυντακτικής Ανάλυσης της Ελληνικής Αναγνωστοπούλου Έλενα
ΘΝΕΦ297 Η Τέχνη του Θεάτρου στην Ελλάδα Ξεπαπαδάκου  Αύρα
ΘΝΕΦ367 Παραστάσεις-σταθμοί στην αναβίωση του αρχαίου δράματος Σειραγάκης Εμμανουήλ
ΘΝΕΦ370 Η νεοελληνική δραματουργία στο γύρισμα του αιώνα Γλυτζούρης Αντώνιος
ΘΠΑΦ151 Εισαγωγή στο Ρωσικό Θέατρο Γλυτζούρης Αντώνιος
ΘΠΑΦ340 Θέατρο και Εκπαίδευση Ξεπαπαδάκου  Αύρα
ΙΣΠΦ010 Ισπανικά 1 Μαδαριάγα Ελισάβετ
ΙΣΠΦ030 Ισπανικά 3 Μαδαριάγα Ελισάβετ
ΙΤΑΦ010 Ιταλικά 1 Γιαννακοδήμου Νέλα
ΙΤΑΦ030 Ιταλικά 3 Γιαννακοδήμου Νέλα
ΚΠΑΦ101 Ιστορία του Κινηματογράφου, Μέρος Ι Μήνη Παναγιώτα
ΛΑΦΕ400 Επιλεγμένα Κείμενα Λατινικής Φιλολογίας Παναγιωτάκης Στυλιανός
ΛΑΦΦ010 Λατινική Θεματογραφία Α Αποστολάκης Κωνσταντίνος
ΛΑΦΦ113 Ρωμαϊκό έπος: η εξέλιξη της μορφής του ήρωα Πασχάλης Μιχαήλ
ΛΑΦΦ209 Κικέρων Φιλιππικοί Παναγιωτάκης Στυλιανός
ΛΑΦΦ363 Το αίνιγμα στη ρωμαϊκή λογοτεχνία Παναγιωτάκης Στυλιανός
ΝΕΦΕ400 Επιλεγμένα Κείμενα Νεοελληνικής Φιλολογίας Καστρινάκη Αγγέλα
ΝΕΦΙ400 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Πολυχρονάκης Δημήτριος
ΝΕΦΦ124 Πρώιμη κρητική λογοτεχνία (14ος-16ος αι.) Κακλαμάνης Στέφανος
ΝΕΦΦ142 Κλέφτικο Τραγούδι Πολίτης Αλέξης
ΝΕΦΦ188 Η αφηγηματική τέχνη του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Πολυχρονάκης Δημήτριος
ΝΕΦΦ253 Πρώτη Μεταπολεμική γενιά: (Αναγνωστάκης, Αλεξάνδρου, Σινόπουλος, Πατρίκιος) Μπλαβάκη  Αικατερίνη
ΝΕΦΦ285 Μορφές του Ιησού στην ελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχία Καστρινάκη Αγγέλα
ΝΕΦΦ305 H λογοτεχνία για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453-17ος αιώνας) Κακλαμάνης Στέφανος
ΝΕΦΦ350 Φιλολογικά Περιοδικά 1890-1914 Δασκαλά Ευαγγελία
ΝΕΦΦ386 Δημιουργική Γραφή 2 Καστρινάκη Αγγέλα
ΝΕΦΦ393 Θεωρία λογοτεχνίας Νάτσινα Αναστασία
ΤΟΥΦ010 Τούρκικα 1 Άκσοϊ - Αϊβαλή Γκιουλσούν
ΤΟΥΦ030 Τούρκικα 3 Άκσοϊ - Αϊβαλή Γκιουλσούν