ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
 


Γενικοί Κανόνες Ασφαλείας, Υγιεινής και Υγείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
  Σχετικοί Σύνδεσμοι:
 1. Κανόνες Ασφαλείας

Αντμετώπιση Σεισμού
  Σχετικοί Σύνδεσμοι:
 1. 5 βήματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό
 2. Άλλα ενημερωτικά έντυπα του Ο.Α.Σ.Π.
 3. Ιστοσελίδα Οργανισμού


Οδηγίες προστασίας σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων
  Σχετικοί Σύνδεσμοι:
 1. Οδηγίες
 2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Απαγόρευση Καπνίσματος
  Σχετικοί Σύνδεσμοι:
 1. Εφαρμογή μέτρων ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους και στους χώρους εργασίας
 2. Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016 (ΦΕΚ Α' 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών.


Αδέσποτα Ζώα
  Σχετικοί Σύνδεσμοι:
 1. Έναρξη Δημοτικού Κτηνιατρίου Δήμου Ρεθύμνου


Επιτροπές Ασφαλείας και Υγείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
  Σχετικοί Σύνδεσμοι:
 1. Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης  Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας του Τμήματος Φιλολογίας
 2. Νίκος Λίτινας
 3. Κώστας Σπανουδάκης
 4. Δήμητρα Αναργύρου