Εισαγωγή

Το 6ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (6th ICGL) διεξήχθη με επιτυχία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο, 18-21 Σεπτεμβρίου 2003). Κεντρικοί άξονες της θεματολογίας του συνεδρίου ήσαν η ανάλυση και περιγραφή της γλώσσας (συγχρονικά και διαχρονικά) σε φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό επίπεδο, η διδασκαλία της Ελληνικής (ως μητρικής και ως ξένης). Προσκεκλημένοι ομιλητές ήσαν η κ. Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton (Reading, UK) στην οποία επιδόθηκε τιμητικός τόμος («Σύγχρονες τάσεις της Ελληνικής Γλωσσολογίας», εκδόσεις Πατάκη, 2003) και η κ. Sabine Iatridou (MIT). Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έλαβε χώρα επίσης συνάντηση εργασίας για την υπολογιστική γλωσσολογία με κεντρικό ομιλητή τον Helmut Schmid (IMS/Stuttgart).

Από τις εργασίες του συνεδρίου αναδείχθηκε ότι τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των γλωσσολόγων στρέφονται στη σύγκριση και μελέτη δύο επιπέδων ανάλυσης της γλώσσας, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται οι ακόλουθες θεματικές:

 1. Φωνητική-Φωνολογία
 2. Σύνταξη-Διαχρονική Σύνταξη
 3. Σημασιολογία-Πραγματολογία
 4. Μορφολογία
 5. Κοινωνιογλωσσολογία-Ελληνικές Διάλεκτοι
 6. Διδασκαλία Ελληνικής
 7. Ιστορία της γλώσσας
 8. Ψυχογλωσσολογία- Παθολογία
 9. Κειμενογλωσσολογία
 10. Υπολογιστική ανάλυση της γλώσσας
Με βάση αυτές τις παραπάνω θεματικές, ταξινομούνται οι εμπρόθεσμες ανακοινώσεις οι οποίες εκδίδονται υπό μορφή e-book. Υπενθυμίζουμε ότι τα Πρακτικά των προηγούμενων συνεδρίων διατίθενται αντίστοιχα:

Ιστορικό των συνεδρίων - Έκδοση Πρακτικών:
 1. 1993: Πανεπιστήμιο του Reading (ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ)
  “Themes in Greek Linguistics: papers from the first international conference on Greek Linguistics”, εκδόσεις: John Benjamins, Amsterdam
 2. 1995: Πανεπιστήμιο του Salzburg (ΑΥΣΤΡΙΑ)
  “Greek Linguistics ’95: proceedings of the second international conference on Greek linguistics», vol. I, II, εκδόσεις: W. Neugebauer Verlag GmbH, Graz
 3. 1997: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΕΛΛΑΔΑ)
  «Ελληνική Γλωσσολογία ’97: πρακτικά του Γ΄ διεθνούς γλωσσολογικού συνεδρίου για την ελληνική γλώσσα», εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
 4. 1999: Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
  «Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας», εκδόσεις: University Studio Press, Θεσσαλονίκη
 5. 2001: Πανεπιστήμιο René Descartes-Paris V (ΓΑΛΛΙΑ)
  «Γλωσσολογικές Έρευνες για την Ελληνική: Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας», τομ. Ι και ΙΙ, εκδόσεις: L’Harmattan, Paris
To 7ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας θα γίνει το 2005 στο Πανεπιστήμιο York (ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ).

Οργανωτική Επιτροπή:
Γεωργία Κατσιμαλή, Αλέξης Καλοκαιρινός, Έλενα Αναγνωστοπούλου, Ιωάννα Κάππα


Θεματικές ενότητες
Ονομαστικός Κατάλογος

Costas Canakis
Πλήρωμα καμπίνας, θέσεις γι' απογείωση: On the language of airline announcements


Jim Davy, Anna Panayotou
Phonological constraint on the phonetics of Cypriot Greek: Does Cypriot Greek have geminate stops?


J. E. Dawson
An acoustic analysis of obstruents and vowel durations in the interlanguage English of native speakers of Modern Greek


M. Dimitrakopoulou, M. Kalaintzidou, A. Roussou, I.M. Tsimpli
Clitics and determiners in the Greek L2 grammar


Gaberell Drachman
Approaches to Null-Comp


Alexandra Galani
So, word formation: Syntax or morphology? Formation of non-suppletive stems in Modern Greek


Michalis Georgiafentis
On the intonation contours of the VOS order in Greek


Athanassia - Lida Dimou, Jean-Yves Dommergues
The role of natural suprasegmental language identification cues: a comparative study of perceptual abilities of French and Greek adult native speakers


Sabine Iatridou
Two constructions in Greek and what we can learn from them


Nikos Ioannou
METIS: Statistical machine translation using monolingual corpora


Brian D. Joseph
On the existence of [+SELF/+R] anaphoric expressions. Further supporting evidence from Modern Greek


Katia Kermanidis, Manolis Maragoudakis, Nikos Fakotakis
Exploiting minimal Resources for subcategorization frame acquisition


Maxim Kissilier
Κλιτικές προσωπικές αντωνυμίες στο "Λειμωνάριον" του Ιωάννου Μόσχου


Valia Kordoni
Locative Alternation in Modern Greek


Andromahi Koufogiorgou
Linguistic practices and gender dynamics in bilingual Metsovo (Greece)


Stavroula - Thaleia Kousta
The interaction of multiple constraints for the interpretation of clitics


Maria Lekakou
Greek passives on the middle interpretation


Manolis Maragoudakis, Katia Kermanidis, Nikos Fakotakis
A Bayesian Part-Of-Speech and Case Tagger for Modern Greek


Marina Mattheoudakis
The developmental model for the mental lexicon: evidence from Greek learners of English


Emmi Mikedakis
Moving the Greek language online


Katerina Nicolaidis, Jan Edwards, Mary Beckman, Georgios Tserdanelis
Acquisition of lingual obstuents in Greek


Dimitris Ntelitheos
The syntax of Emphasis: Ellipsis and Discontinuity in the DP


Despina Papadopoulou, Thedore Marinis
Lexical effects in sentence processing: Evidence from modifier attachment in Greek


Andreas Papapavlou
Implementing language policies: The standardization and transliteration of toponyms in Cyprus


Evangelos Petrounias
The pronunciation of "Greek" words in English


Renate Portz
Vocal sound production and speech activity expressions in German and Greek


Apostolos Poulios
The construction of elderly identity through troubles-telling in Greek conversations


Anthi Revithiadou
Prosodic phrasing and focus in Greek declaratives


C. Anton Rytting
The listener's view of style and the Lexicon: Attitudes to /I/ and /J/ in lexical and social contexts


Angeliki Salamoura
Syntactic priming in Greek and English: On the representation of syntactic information in the bilingual mental lexicon


Irene Sanoudaki
Αλληλεπίδραση κατά τη δίγλωσση κατάκτηση μητρικής γλώσσας: Η περίπτωση των αντωνυμικών συστημάτων Ελληνικής - Αγγλικής


Stathis Selimis, Demetra Katis
Reference to physical and abstract motion in child language: A cross-linguistic comparison between English and Greek


Christina Sevdali
On the properties of the Ancient Greek infinitive


Efthymios Sipetzis
An instance of reanalysis in the history of Greek


Elisaveta Sivas
Γλωσσικές ιδεολογίες και κοινωνιογλωσσική κατάσταση στη σημερινή κοινότητα της Κύπρου


G. Tambouratzis, S. Markantonatou, M. Vassiliou, D. Tambouratzis
Employing statistical methods for obtaining discriminant style markers within a specific register


Niki Tantalou
Accentuation of Modern Greek and the nature of faithfulness constraints


Marina Terkourafi
The Cypriot Koine: A recent development?


Chrystalla A. Thoma
The grammatical metaphor of "Process and Range" in Modern Greek


Nina Topintzi
Prosodic patterns and the minimal word in the domain of Greek truncated nickname


Vina Tsakali
A different type of clitic doubling construction


Marina Tzakosta
The Enclisis-Proclisis asymmetry in the acquisition of clitics in Greek


Dragomira Valtcheva
Η δήλωση της περιοχής του τόπου στα βυζαντινά δημώδη μυθιστορήματα


Alexandra Vasilopoulou
Teachers' slightly variant repetitions of pupils' utterances: a study of conversational sequence and intonation in Greek nursery classrooms


Evangelia Vlachou
Greek universal concessive conditionals


Gerasimos Xydas, Dimitris Spiliotopoulos, Georgios Kouroupetroglou
Prosody prediction from linguistically enriched documents based on a machine learning approach


Panagiotis Zervas, Nikos Fakotakis, Irini Geourga, George Kokkinakis
Greek emotional database: Construction and Linguistic Analysis


Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Καπουρκατσίδου, Κώστα Σπηλιώτης, Εύα Τζένου
Το ρηματικό σύστημα της Νέας Ελληνικής στα διδακτικά εγχειρίδια της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας: κριτική παρουσίαση και μια (ακόμη) νέα διδακτική πρόταση


Χριστίνα Αλεξάκη
Γενικές παρατηρήσεις πάνω στην κατάκτηση του ρήματος στη Νέα Ελληνική ως μητρική γλώσσα


Άννα Αναστασιάδη - Συμεωνίδη, Ασημάκης Φλιάτουρας
Η διάκριση [ΛΟΓΙΟ] και [ΛΑΪΚΟ] στην Ελληνική γλώσσα. Ορισμός και ταξινόμηση


Γιάννης Ανδρουτσόπουλος
"Ο ραψωδός που θέλεις να φτάσεις": Γλωσσικές στρατηγικές πολιτισμικής οικειοποίησης στο ελληνόφωνο rap


Μαρία Αντωνίου
Ο ιστορικός ενεστώτας της Νέας Ελληνικής


Μαρία Αντωνίου - Ιωαννίδη
Πολυσημία: Συχνότητα ανάκλησης και γνωστική υπεροχή των σημασιών


Νιόβη Αντωνοπούλου, Φρειδερίκος Βαλετόπουλος
Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας


Αργύρης Αρχάκης, Βίλλυ Τσάκωνα
Το γλωσσικό χιούμορ ως μέσο έκφρασης ταυτότητας: Ανάλυση δεδομένων από ανδρικές και γυναικείες νεανικές συνομιλίες


Ελένη Βαλμά
Η αιτιότητα και οι συλλογιστικές διαδικασίες


Ευγενία Βασιλάκη
Συνοπτικές/μη-συνοπτικές διαδικασίες και ρηματική άποψη στην προστακτική στα Νέα Ελληνικά


Γιάννης Βελούδης
Η ισορροπία της διάζευξης


Νίκος Βερβίτης, Μαρία Καπουρκατσίδου
Οι χρήσεις της τσιγγάνικης και οι γλωσσικές στάσεις των ομιλητών της απέναντι στην Τσιγγάνικη και την Ελληνική


Ράνια Βοσκάκη, Δήμητρα Καζαντζή
Εξάλειψη αμφισημιών σε ουσιαστικοποιημένα επίθετα και επιρρήματα


Ζωή Γαβριηλίδου
Χρήση στρατηγικών εκμάθησης της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας: Πιλοτική μελέτη


Μαριάνθη Γεωργαλίδου
Η αφήγηση: Η συνομιλιακή διαπραγμάτευση ζητημάτων ταυτότητας στο πλαίσιο της δίγλωσσης γλωσσικής κοινότητας των Μουσουλμάνων της Ρόδου


Μιχάλης Γεωργιαφέντης, Χρυσούλα Λασκαράτου
Η ασυμμετρία άμεσου και έμμεσου αντικειμένου στις δίπτωτες δομές της Ελληνικής


Ελευθερία Γιακουμάκη, Χρυσούλα Καραντζή, Ιώ Μανωλέσσου
ΙΛΝΕ και Ηλεκτρονική Λεξικογραφία


Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου
Μορφήματα στα όρια ανάμεσα στην παραγωγή και τη σύνθεση. Η περίπτωση των Θεο-, Ψιλο- και -φέρνω


Διονύσης Γούτσος
Σώμα Ελληνικών Κειμένων: Σχεδιασμός και Υλοποίηση


Σοφία Δεληδάκη
Η κατάκτηση του χρόνου και του ποιού ενεργείας στα Νέα Ελληνικά


Ευαγγελία Θωμαδάκη
Παρατηρήσεις για τη μετακίνηση του τόνου στην κλίση και την παραγωγή


Παρασκευή Θώμου
Κριτήρια διάκρισης των λεξι(λογι)κών συνάψεων (lexical collocations) από τις στερεότυπες φράσεις (idioms0 στις ρηματο-ονοματικές δομές


Μαρία Ιακώβου, Γιώργος Μαρκόπουλος, Γιώργος Μικρός
Θεματοποιημένο Βασικό Λεξιλόγιο μέσω ΗΣΚ: Πρακτική εφαρμογή στη Διδασκαλία της ΝΕ ως ΞΓ


Άννα Ιορδανίδου, Έλενα Μάντζαρη
Προτάσεις σχεδιασμού παιδαγωγικών λεξικών


Γραμματική Κάρλα, Νικόλαος Λαβίδας
Το απαρέμφατο στον άξονα της διαχρονίας της Ελληνικής γλώσσας


Γεώργιος Καρμπέρης, Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Γεράσιμος Ξύδας
Ένα υβριδικό μοντέλο για τη δυναμική κανονικοποίηση Ελληνικών κειμένων


Ειρήνη Κασσωτάκη
Αυτό-/ αλληλοπάθεια Vs. Παθητική σύνταξη: Αντιλήψεις σημασίας και σύνταξης από φυσικούς και μη φυσικούς ομιλητές των Νέων Ελληνικών


Δήμητρα Κατή, Κική Νικηφορίδου
Η πολυσημία του δείκτη "που": Συμβολή αναπτυξιακών δεδομένων στην εξήγησή της


Γεωργία Κατσιμαλή
Ως/σαν δομές στα Νέα Ελληνικά


Ναπολέων Κάτσος
Γενικευμένα συνομιλιακά υπονοήματα: Μια ψυχογλωσσολογική προσέγγιση


Γεωργία Κατσούδα
Η λειτουργία της αποσαφήνισης και του αποπλεονασμού στη μεταδόμηση του ενεστωτικού θέματος: Παραδείγματα από το Νεοελληνικό ρήμα


Γιώργος Κοτζόγλου
Ερωτηματική αντιστροφή στην Ελληνική: Συμπεράσματα για την μετακίνηση κεφαλής


Ευάγγελος Κουρδής
Αξιολογικές αντιδράσεις Θεσσαλών πληροφορητών στο τοπικό τους ιδίωμα


Δώρης Κ. Κυριαζής
Η Ελληνική ως μεταγλώσσα (Η περίπτωση της Γραμματικής της Αλβανικής Γλώσσης και του Λεξικού της Αλβανικής Γλώσσης του Κ. Χριστοφορίδη)


Δώρης Κυριαζής, Ασπασία Χατζηδάκη
Στάσεις Αλβανών μεταναστών απέναντι στη διγλωσσία των παιδιών τους


Γεωργία Κωστοπούλου, Ιωάννης Ε. Σαριδάκης
Κειμενογλωσσολογία και μετάφραση: Ο παράγοντας της προθετικότητας και η συμβολή του στη μεταφραστική διαδικασία


Νικόλαος Λαβίδας
Μεταβιβαστικές εναλλαγές της Ελληνικής και μεταβολές στη μεταβατικότητα


Ιώ Μανωλέσσου
Οι αναφορικές προτάσεις της Ελληνικής: Διαχρονική προσέγγιση


Θεόδωρος Μαρκόπουλος
Γραμματικοποίηση, γνωστικά σχήματα και μινιμαλισμός: ΕΧΩ+ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ στην Ελληνιστική Κοινή


Γιώργος Ματσαρίδης
Ένα Συντακτικό για τη Δόμηση και Παράσταση Οντολογιών σε Συστήματα Θησαυρών Όρων: κανονικότητες και προβλήματα


Γεώργιος Κ. Μικρός
Στατιστικές Προσεγγίσεις στην Αυτόματη Κατηγοριοποίηση Κειμένων της Νέας Ελληνικής: Μια Πιλοτική Αξιολόγηση Μεταβλητών και Στατιστικών Μεθόδων


Γεώργιος Μικρός, Νίκος Χατζηγεωργίου, Γεώργιος Καραγιάννης
Βασικά ποσοτικά μεγέθη στη γραπτή Νέα Ελληνική γλώσσα: Η αξιοποίηση τοθ ΕΘΕΓ στην Ελληνική Ποσοτική Γλωσσολογία


Αμαλία Μόζερ, Σπυριδούλα Μπέλλα
Παρελθόν, παρόν, οριστικότητα και παρακείμενος


Αικατερίνη Μπακάκου - Ορφανού, Ελένη Παναρέτου
Η λειτουργία της ερώτησης στο μη διαλογικό κείμενο


Μπέση Σπυριδούλα - Ίριδα
Μοντέρνοι Καιροί… για τη Μορφολογία της Ελληνικής. Το παράδειγμα του ονόματος, έτσι όπως μόνο ο Η/Υ το καταλαβαίνει


Αντώνης Μποτίνης, Robert Bannert, Δημήτριος Τζιμώκας
Διαγλωσσική προσωδία της έμφασης ανδρών και γυναικών


Θανάσης Νάκας
Σημασιοσυντακτικά της άκλιτης μετοχής σε -οντας/-ωντας


Μυρτώ Νεράντζη
Η γλωσσική συμπεριφορά και ο συσχετισμός διγλωσσίας και εθνότητας μεταξύ των μελών της Ελληνικής γλωσσικής μειονότητας στο Λονδίνο


Φοίβος Παναγιωτίδης, Σταυρούλα Τσιπλάκου
What I said this time?' Οι ερωτήσεις μερικής άγνοιας κατά την κατάκτηση της Αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας


Νικόλαος Παντελίδης
Το ιδιωματικό στοιχείο στη γλώσσα των απομνημονευμάτων του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη


Χάρης Παπαγεωργίου, Προκόπης Προκοπίδης, Βούλα Γιούλη, Ιάσων Δεμοίρος, Αλέξης Κωνσταντινίδης, Στέλιος Πιπερίδης
Η χρήση της γλωσσικής τεχνολογίας στην επεξεργασία της Ελληνικής


Δημήτρης Παπαζαχαρίου
Οι πραγματώσεις της φωνολογικής μονάδας /L/ της Πατρινής διαλέκτου


Πηνελόπη Παπαϊωάννου
Η σύνθεση κειμένου από την πολυθρόνα του σκηνοθέτη: Η προβολή των πληροφοριών στο κείμενο και τα γλωσσικά μέσα της


Γιώργος Παπαναστασίου
Η πρόθεση εν στη σύνθεση: Ελληνική, Λατινική και Τευτονικές γλώσσες


Αικατερίνη Πάππου - Ζουραβλιόβα
Κλειστά φωνήεντα και η προφορά τους στα νεοελληνικά και στα ρωσικά (στα πλαίσια της διδασκαλίας της Ρωσικής γλώσσας σε Έλληνες)


Παύλος Παύλου, Νίκη Χριστοδούλου
Η χρήση στρατηγικών επικοινωνίας από μαθητές της Ελληνικής ως Ξένης γλώσσας


Περικλής Πολίτης
Θεματοποίηση, θεματική ανάπτυξη και ρητορική δομή των σύντομων ειδήσεων


Σταύρος Γ. Ρίτσος
Προθήματα της Ελληνικής και αναγνωστικές δυσκολίες Ελλήνων δυσλεξικών μαθητών


Ειρήνη Σεχίδου
Μορφολογικός δανεισμός της Ρομανί από την Ελληνική: Το επίθημα -imo(s)/-ima


Σταύρος Σκοπετέας, Ελισάβετ Φερχούβεν
Συντακτική κυριαρχία των έμψυχων στην ιστορία της Ελληνικής


Θάλεια Στεφανίδου, Άννα Χατζηπαναγιωτίδη
Η οικουμενική συνείδηση και η ετερότητα ως καθοριστικές παράμετροι στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού για την Ελληνική γλώσσα ως Ξένη


Αναστάσιος Τσαγγαλίδης, Ελίζα Κουτούπη - Κητή
Ρηματική όψη και επιτελεστικότητα


Σταυρούλα Τσιπλάκου
Στάσεις απέναντι στη γλώσσα και γλωσσική αλλαγή: Μια αμφίδρομη σχέση;


Συμεών Τσολακίδης
Παρατηρήσεις για την κατανομή και τη λειτουργία των ρηματικών τύπων στη Βοιωτική


Ειρήνη Φιλιππάκη - Warburton
Παρεμφατικότητα και υποτακτική: Αναζητώντας το χαμένο απαρέμφατο σε δομές ελέγχου


Μάριος Φουράκης, Αντώνης Μποτίνης, Ελευθερία Νιργιανάκη
Χρονικά χαρακτηριστικά των συμφωνικών ακολουθιών [ps], [ts] και [ks] στην Ελληνική


Χριστόφορος Χαραλαμπάκης
Προβλήματα ισοδυναμίας στη νεοελληνική επιστημονική ορολογία


Ουρανία Χατζηδάκη
"Απίστευτο κι όμως ελληνικό": Η μη συμβατική πολυτυπία των ιδιωτισμών στον Ελληνικό τύπο


Νίκη Μ. Χριστοδούλου
Τα βυζαντινά στοιχεία της Κατωιταλικής Ελληνικής διαλέκτου


Αναστασία Χριστοφίδου
Προβλήματα κατάκτησης της ονοματικής κλίσης και αποτελέσματα μιας έρευνας περίπτωσης


Αγγελική Ψάλτου - Joycey
Η λειτουργία της ρηματικής όψης κατά την αναφορά στο παρελθόν