Εισαγωγή

Το 6ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (6th ICGL) διεξήχθη με επιτυχία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο, 18-21 Σεπτεμβρίου 2003). Κεντρικοί άξονες της θεματολογίας του συνεδρίου ήσαν η ανάλυση και περιγραφή της γλώσσας (συγχρονικά και διαχρονικά) σε φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό επίπεδο, η διδασκαλία της Ελληνικής (ως μητρικής και ως ξένης). Προσκεκλημένοι ομιλητές ήσαν η κ. Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton (Reading, UK) στην οποία επιδόθηκε τιμητικός τόμος («Σύγχρονες τάσεις της Ελληνικής Γλωσσολογίας», εκδόσεις Πατάκη, 2003) και η κ. Sabine Iatridou (MIT). Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έλαβε χώρα επίσης συνάντηση εργασίας για την υπολογιστική γλωσσολογία με κεντρικό ομιλητή τον Helmut Schmid (IMS/Stuttgart).

Από τις εργασίες του συνεδρίου αναδείχθηκε ότι τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των γλωσσολόγων στρέφονται στη σύγκριση και μελέτη δύο επιπέδων ανάλυσης της γλώσσας, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται οι ακόλουθες θεματικές:

 1. Φωνητική-Φωνολογία
 2. Σύνταξη-Διαχρονική Σύνταξη
 3. Σημασιολογία-Πραγματολογία
 4. Μορφολογία
 5. Κοινωνιογλωσσολογία-Ελληνικές Διάλεκτοι
 6. Διδασκαλία Ελληνικής
 7. Ιστορία της γλώσσας
 8. Ψυχογλωσσολογία- Παθολογία
 9. Κειμενογλωσσολογία
 10. Υπολογιστική ανάλυση της γλώσσας
Με βάση αυτές τις παραπάνω θεματικές, ταξινομούνται οι εμπρόθεσμες ανακοινώσεις οι οποίες εκδίδονται υπό μορφή e-book. Υπενθυμίζουμε ότι τα Πρακτικά των προηγούμενων συνεδρίων διατίθενται αντίστοιχα:

Ιστορικό των συνεδρίων - Έκδοση Πρακτικών:
 1. 1993: Πανεπιστήμιο του Reading (ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ)
  “Themes in Greek Linguistics: papers from the first international conference on Greek Linguistics”, εκδόσεις: John Benjamins, Amsterdam
 2. 1995: Πανεπιστήμιο του Salzburg (ΑΥΣΤΡΙΑ)
  “Greek Linguistics ’95: proceedings of the second international conference on Greek linguistics», vol. I, II, εκδόσεις: W. Neugebauer Verlag GmbH, Graz
 3. 1997: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΕΛΛΑΔΑ)
  «Ελληνική Γλωσσολογία ’97: πρακτικά του Γ΄ διεθνούς γλωσσολογικού συνεδρίου για την ελληνική γλώσσα», εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
 4. 1999: Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
  «Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας», εκδόσεις: University Studio Press, Θεσσαλονίκη
 5. 2001: Πανεπιστήμιο René Descartes-Paris V (ΓΑΛΛΙΑ)
  «Γλωσσολογικές Έρευνες για την Ελληνική: Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας», τομ. Ι και ΙΙ, εκδόσεις: L’Harmattan, Paris
To 7ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας θα γίνει το 2005 στο Πανεπιστήμιο York (ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ).

Οργανωτική Επιτροπή:
Γεωργία Κατσιμαλή, Αλέξης Καλοκαιρινός, Έλενα Αναγνωστοπούλου, Ιωάννα Κάππα


Θεματικές ενότητες
Ονομαστικός Κατάλογος

  COMPUTATIONAL LINGUISTICS

 1. Διονύσης Γούτσος
  Σώμα Ελληνικών Κειμένων: Σχεδιασμός και Υλοποίηση

 2. Μαρία Ιακώβου, Γιώργος Μαρκόπουλος, Γιώργος Μικρός
  Θεματοποιημένο Βασικό Λεξιλόγιο μέσω ΗΣΚ: Πρακτική εφαρμογή στη Διδασκαλία της ΝΕ ως ΞΓ

 3. Ελευθερία Γιακουμάκη, Χρυσούλα Καραντζή, Ιώ Μανωλέσσου
  ΙΛΝΕ και Ηλεκτρονική Λεξικογραφία

 4. Manolis Maragoudakis, Katia Kermanidis, Nikos Fakotakis
  A Bayesian Part-Of-Speech and Case Tagger for Modern Greek

 5. Γιώργος Ματσαρίδης
  Ένα Συντακτικό για τη Δόμηση και Παράσταση Οντολογιών σε Συστήματα Θησαυρών Όρων: κανονικότητες και προβλήματα

 6. Γεώργιος Κ. Μικρός
  Στατιστικές Προσεγγίσεις στην Αυτόματη Κατηγοριοποίηση Κειμένων της Νέας Ελληνικής: Μια Πιλοτική Αξιολόγηση Μεταβλητών και Στατιστικών Μεθόδων

 7. Μπέση Σπυριδούλα - Ίριδα
  Μοντέρνοι Καιροί… για τη Μορφολογία της Ελληνικής. Το παράδειγμα του ονόματος, έτσι όπως μόνο ο Η/Υ το καταλαβαίνει

 8. Χάρης Παπαγεωργίου, Προκόπης Προκοπίδης, Βούλα Γιούλη, Ιάσων Δεμοίρος, Αλέξης Κωνσταντινίδης, Στέλιος Πιπερίδης
  Η χρήση της γλωσσικής τεχνολογίας στην επεξεργασία της Ελληνικής

 9. Ράνια Βοσκάκη, Δήμητρα Καζαντζή
  Εξάλειψη αμφισημιών σε ουσιαστικοποιημένα επίθετα και επιρρήματα

 10. Panagiotis Zervas, Nikos Fakotakis, Irini Geourga, George Kokkinakis
  Greek emotional database: Construction and Linguistic Analysis

  HISTORY OF GREEK LANGUAGE

 1. Δώρης Κ. Κυριαζής
  Η Ελληνική ως μεταγλώσσα (Η περίπτωση της Γραμματικής της Αλβανικής Γλώσσης και του Λεξικού της Αλβανικής Γλώσσης του Κ. Χριστοφορίδη)

 2. Νικόλαος Παντελίδης
  Το ιδιωματικό στοιχείο στη γλώσσα των απομνημονευμάτων του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

 3. Γιώργος Παπαναστασίου
  Η πρόθεση εν στη σύνθεση: Ελληνική, Λατινική και Τευτονικές γλώσσες

 4. Συμεών Τσολακίδης
  Παρατηρήσεις για την κατανομή και τη λειτουργία των ρηματικών τύπων στη Βοιωτική

 5. Dragomira Valtcheva
  Η δήλωση της περιοχής του τόπου στα βυζαντινά δημώδη μυθιστορήματα

  MORPHOLOGY

 1. Άννα Αναστασιάδη - Συμεωνίδη, Ασημάκης Φλιάτουρας
  Η διάκριση [ΛΟΓΙΟ] και [ΛΑΪΚΟ] στην Ελληνική γλώσσα. Ορισμός και ταξινόμηση

 2. Alexandra Galani
  So, word formation: Syntax or morphology? Formation of non-suppletive stems in Modern Greek

 3. Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου
  Μορφήματα στα όρια ανάμεσα στην παραγωγή και τη σύνθεση. Η περίπτωση των Θεο-, Ψιλο- και -φέρνω

 4. Γεωργία Κατσούδα
  Η λειτουργία της αποσαφήνισης και του αποπλεονασμού στη μεταδόμηση του ενεστωτικού θέματος: Παραδείγματα από το Νεοελληνικό ρήμα

 5. Evangelos Petrounias
  The pronunciation of "Greek" words in English

 6. Ειρήνη Σεχίδου
  Μορφολογικός δανεισμός της Ρομανί από την Ελληνική: Το επίθημα -imo(s)/-ima

 7. Ευαγγελία Θωμαδάκη
  Παρατηρήσεις για τη μετακίνηση του τόνου στην κλίση και την παραγωγή

  PHONETICS-PHONOLOGY

 1. Μάριος Φουράκης, Αντώνης Μποτίνης, Ελευθερία Νιργιανάκη
  Χρονικά χαρακτηριστικά των συμφωνικών ακολουθιών [ps], [ts] και [ks] στην Ελληνική

 2. Αντώνης Μποτίνης, Robert Bannert, Δημήτριος Τζιμώκας
  Διαγλωσσική προσωδία της έμφασης ανδρών και γυναικών

 3. Jim Davy, Anna Panayotou
  Phonological constraint on the phonetics of Cypriot Greek: Does Cypriot Greek have geminate stops?

 4. J. E. Dawson
  An acoustic analysis of obstruents and vowel durations in the interlanguage English of native speakers of Modern Greek

 5. Athanassia - Lida Dimou, Jean-Yves Dommergues
  The role of natural suprasegmental language identification cues: a comparative study of perceptual abilities of French and Greek adult native speakers

 6. Katerina Nicolaidis, Jan Edwards, Mary Beckman, Georgios Tserdanelis
  Acquisition of lingual obstuents in Greek

 7. Δημήτρης Παπαζαχαρίου
  Οι πραγματώσεις της φωνολογικής μονάδας /L/ της Πατρινής διαλέκτου

 8. Anthi Revithiadou
  Prosodic phrasing and focus in Greek declaratives

 9. C. Anton Rytting
  The listener's view of style and the Lexicon: Attitudes to /I/ and /J/ in lexical and social contexts

 10. Marina Tzakosta
  The Enclisis-Proclisis asymmetry in the acquisition of clitics in Greek

 11. Αικατερίνη Πάππου - Ζουραβλιόβα
  Κλειστά φωνήεντα και η προφορά τους στα νεοελληνικά και στα ρωσικά (στα πλαίσια της διδασκαλίας της Ρωσικής γλώσσας σε Έλληνες)

  PSYCHOLINGUISTICS

 1. Χριστίνα Αλεξάκη
  Γενικές παρατηρήσεις πάνω στην κατάκτηση του ρήματος στη Νέα Ελληνική ως μητρική γλώσσα

 2. Αναστασία Χριστοφίδου
  Προβλήματα κατάκτησης της ονοματικής κλίσης και αποτελέσματα μιας έρευνας περίπτωσης

 3. Σοφία Δεληδάκη
  Η κατάκτηση του χρόνου και του ποιού ενεργείας στα Νέα Ελληνικά

 4. Δήμητρα Κατή, Κική Νικηφορίδου
  Η πολυσημία του δείκτη "που": Συμβολή αναπτυξιακών δεδομένων στην εξήγησή της

 5. Stavroula - Thaleia Kousta
  The interaction of multiple constraints for the interpretation of clitics

 6. Marina Mattheoudakis
  The developmental model for the mental lexicon: evidence from Greek learners of English

 7. Despina Papadopoulou, Thedore Marinis
  Lexical effects in sentence processing: Evidence from modifier attachment in Greek

 8. Σταύρος Γ. Ρίτσος
  Προθήματα της Ελληνικής και αναγνωστικές δυσκολίες Ελλήνων δυσλεξικών μαθητών

 9. Angeliki Salamoura
  Syntactic priming in Greek and English: On the representation of syntactic information in the bilingual mental lexicon

 10. Irene Sanoudaki
  Αλληλεπίδραση κατά τη δίγλωσση κατάκτηση μητρικής γλώσσας: Η περίπτωση των αντωνυμικών συστημάτων Ελληνικής - Αγγλικής

 11. Stathis Selimis, Demetra Katis
  Reference to physical and abstract motion in child language: A cross-linguistic comparison between English and Greek

  SEMANTICS - PRAGMATICS

 1. Μαρία Αντωνίου - Ιωαννίδη
  Πολυσημία: Συχνότητα ανάκλησης και γνωστική υπεροχή των σημασιών

 2. Μαρία Αντωνίου
  Ο ιστορικός ενεστώτας της Νέας Ελληνικής

 3. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης
  Προβλήματα ισοδυναμίας στη νεοελληνική επιστημονική ορολογία

 4. Maria Chondrogianni
  Questions, Interrogative and Int sentence type in Modern Greek

 5. Άννα Ιορδανίδου, Έλενα Μάντζαρη
  Προτάσεις σχεδιασμού παιδαγωγικών λεξικών

 6. Ναπολέων Κάτσος
  Γενικευμένα συνομιλιακά υπονοήματα: Μια ψυχογλωσσολογική προσέγγιση

 7. Maria Lekakou
  Greek passives on the middle interpretation

 8. Αμαλία Μόζερ, Σπυριδούλα Μπέλλα
  Παρελθόν, παρόν, οριστικότητα και παρακείμενος

 9. Θανάσης Νάκας
  Σημασιοσυντακτικά της άκλιτης μετοχής σε -οντας/-ωντας

 10. Αγγελική Ψάλτου - Joycey
  Η λειτουργία της ρηματικής όψης κατά την αναφορά στο παρελθόν

 11. Chrystalla A. Thoma
  The grammatical metaphor of "Process and Range" in Modern Greek

 12. Παρασκευή Θώμου
  Κριτήρια διάκρισης των λεξι(λογι)κών συνάψεων (lexical collocations) από τις στερεότυπες φράσεις (idioms0 στις ρηματο-ονοματικές δομές

 13. Αναστάσιος Τσαγγαλίδης, Ελίζα Κουτούπη - Κητή
  Ρηματική όψη και επιτελεστικότητα

 14. Ελένη Βαλμά
  Η αιτιότητα και οι συλλογιστικές διαδικασίες

 15. Ευγενία Βασιλάκη
  Συνοπτικές/μη-συνοπτικές διαδικασίες και ρηματική άποψη στην προστακτική στα Νέα Ελληνικά

 16. Γιάννης Βελούδης
  Η ισορροπία της διάζευξης

 17. Evangelia Vlachou
  Greek universal concessive conditionals

  SOCIOLINGUISTICS - GREEK DIALEC

 1. Γιάννης Ανδρουτσόπουλος
  "Ο ραψωδός που θέλεις να φτάσεις": Γλωσσικές στρατηγικές πολιτισμικής οικειοποίησης στο ελληνόφωνο rap

 2. Αργύρης Αρχάκης, Βίλλυ Τσάκωνα
  Το γλωσσικό χιούμορ ως μέσο έκφρασης ταυτότητας: Ανάλυση δεδομένων από ανδρικές και γυναικείες νεανικές συνομιλίες

 3. Costas Canakis
  Πλήρωμα καμπίνας, θέσεις γι' απογείωση: On the language of airline announcements

 4. Νίκη Μ. Χριστοδούλου
  Τα βυζαντινά στοιχεία της Κατωιταλικής Ελληνικής διαλέκτου

 5. Μαριάνθη Γεωργαλίδου
  Η αφήγηση: Η συνομιλιακή διαπραγμάτευση ζητημάτων ταυτότητας στο πλαίσιο της δίγλωσσης γλωσσικής κοινότητας των Μουσουλμάνων της Ρόδου

 6. Νίκος Βερβίτης, Μαρία Καπουρκατσίδου
  Οι χρήσεις της τσιγγάνικης και οι γλωσσικές στάσεις των ομιλητών της απέναντι στην Τσιγγάνικη και την Ελληνική

 7. Andromahi Koufogiorgou
  Linguistic practices and gender dynamics in bilingual Metsovo (Greece)

 8. Ευάγγελος Κουρδής
  Αξιολογικές αντιδράσεις Θεσσαλών πληροφορητών στο τοπικό τους ιδίωμα

 9. Μυρτώ Νεράντζη
  Η γλωσσική συμπεριφορά και ο συσχετισμός διγλωσσίας και εθνότητας μεταξύ των μελών της Ελληνικής γλωσσικής μειονότητας στο Λονδίνο

 10. Andreas Papapavlou
  Implementing language policies: The standardization and transliteration of toponyms in Cyprus

 11. Renate Portz
  Vocal sound production and speech activity expressions in German and Greek

 12. Elisaveta Sivas
  Γλωσσικές ιδεολογίες και κοινωνιογλωσσική κατάσταση στη σημερινή κοινότητα της Κύπρου

 13. Marina Terkourafi
  The Cypriot Koine: A recent development?

 14. Σταυρούλα Τσιπλάκου
  Στάσεις απέναντι στη γλώσσα και γλωσσική αλλαγή: Μια αμφίδρομη σχέση;

  SYNTAX - DIACHRONIC SYNTAX

 1. Gaberell Drachman
  Approaches to Null-Comp

 2. Michalis Georgiafentis
  On the intonation contours of the VOS order in Greek

 3. Μιχάλης Γεωργιαφέντης, Χρυσούλα Λασκαράτου
  Η ασυμμετρία άμεσου και έμμεσου αντικειμένου στις δίπτωτες δομές της Ελληνικής

 4. Sabine Iatridou
  Two constructions in Greek and what we can learn from them

 5. Brian D. Joseph
  On the existence of [+SELF/+R] anaphoric expressions. Further supporting evidence from Modern Greek

 6. Γραμματική Κάρλα, Νικόλαος Λαβίδας
  Το απαρέμφατο στον άξονα της διαχρονίας της Ελληνικής γλώσσας

 7. Γεωργία Κατσιμαλή
  Ως/σαν δομές στα Νέα Ελληνικά

 8. Maxim Kissilier
  Κλιτικές προσωπικές αντωνυμίες στο "Λειμωνάριον" του Ιωάννου Μόσχου

 9. Valia Kordoni
  Locative Alternation in Modern Greek

 10. Γιώργος Κοτζόγλου
  Ερωτηματική αντιστροφή στην Ελληνική: Συμπεράσματα για την μετακίνηση κεφαλής

 11. Νικόλαος Λαβίδας
  Μεταβιβαστικές εναλλαγές της Ελληνικής και μεταβολές στη μεταβατικότητα

 12. Ιώ Μανωλέσσου
  Οι αναφορικές προτάσεις της Ελληνικής: Διαχρονική προσέγγιση

 13. Dimitris Ntelitheos
  The syntax of Emphasis: Ellipsis and Discontinuity in the DP

 14. Ειρήνη Φιλιππάκη - Warburton
  Παρεμφατικότητα και υποτακτική: Αναζητώντας το χαμένο απαρέμφατο σε δομές ελέγχου

 15. Christina Sevdali
  On the properties of the Ancient Greek infinitive

 16. Efthymios Sipetzis
  An instance of reanalysis in the history of Greek

 17. Σταύρος Σκοπετέας, Ελισάβετ Φερχούβεν
  Συντακτική κυριαρχία των έμψυχων στην ιστορία της Ελληνικής

 18. Niki Tantalou
  Accentuation of Modern Greek and the nature of faithfulness constraints

 19. Θεόδωρος Μαρκόπουλος
  Γραμματικοποίηση, γνωστικά σχήματα και μινιμαλισμός: ΕΧΩ+ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ στην Ελληνιστική Κοινή

 20. Nina Topintzi
  Prosodic patterns and the minimal word in the domain of Greek truncated nickname

 21. Vina Tsakali
  A different type of clitic doubling construction

  TEACHING OF GREEK

 1. Νιόβη Αντωνοπούλου, Φρειδερίκος Βαλετόπουλος
  Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας

 2. Δώρης Κυριαζής, Ασπασία Χατζηδάκη
  Στάσεις Αλβανών μεταναστών απέναντι στη διγλωσσία των παιδιών τους

 3. M. Dimitrakopoulou, M. Kalaintzidou, A. Roussou, I.M. Tsimpli
  Clitics and determiners in the Greek L2 grammar

 4. Ζωή Γαβριηλίδου
  Χρήση στρατηγικών εκμάθησης της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας: Πιλοτική μελέτη

 5. Θάλεια Στεφανίδου, Άννα Χατζηπαναγιωτίδη
  Η οικουμενική συνείδηση και η ετερότητα ως καθοριστικές παράμετροι στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού για την Ελληνική γλώσσα ως Ξένη

 6. Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Καπουρκατσίδου, Κώστα Σπηλιώτης, Εύα Τζένου
  Το ρηματικό σύστημα της Νέας Ελληνικής στα διδακτικά εγχειρίδια της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας: κριτική παρουσίαση και μια (ακόμη) νέα διδακτική πρόταση

 7. Ειρήνη Κασσωτάκη
  Αυτό-/ αλληλοπάθεια Vs. Παθητική σύνταξη: Αντιλήψεις σημασίας και σύνταξης από φυσικούς και μη φυσικούς ομιλητές των Νέων Ελληνικών

 8. Emmi Mikedakis
  Moving the Greek language online

 9. Παύλος Παύλου, Νίκη Χριστοδούλου
  Η χρήση στρατηγικών επικοινωνίας από μαθητές της Ελληνικής ως Ξένης γλώσσας

 10. Φοίβος Παναγιωτίδης, Σταυρούλα Τσιπλάκου
  What I said this time?' Οι ερωτήσεις μερικής άγνοιας κατά την κατάκτηση της Αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας

 11. Alexandra Vasilopoulou
  Teachers' slightly variant repetitions of pupils' utterances: a study of conversational sequence and intonation in Greek nursery classrooms

  TEXT LINGUISTICS

 1. Αικατερίνη Μπακάκου - Ορφανού, Ελένη Παναρέτου
  Η λειτουργία της ερώτησης στο μη διαλογικό κείμενο

 2. Γεωργία Κωστοπούλου, Ιωάννης Ε. Σαριδάκης
  Κειμενογλωσσολογία και μετάφραση: Ο παράγοντας της προθετικότητας και η συμβολή του στη μεταφραστική διαδικασία

 3. Πηνελόπη Παπαϊωάννου
  Η σύνθεση κειμένου από την πολυθρόνα του σκηνοθέτη: Η προβολή των πληροφοριών στο κείμενο και τα γλωσσικά μέσα της

 4. Περικλής Πολίτης
  Θεματοποίηση, θεματική ανάπτυξη και ρητορική δομή των σύντομων ειδήσεων

 5. Apostolos Poulios
  The construction of elderly identity through troubles-telling in Greek conversations

 6. Ουρανία Χατζηδάκη
  "Απίστευτο κι όμως ελληνικό": Η μη συμβατική πολυτυπία των ιδιωτισμών στον Ελληνικό τύπο

  WORKSHOP COMPUT. LINGUISTICS

 1. Nikos Ioannou
  METIS: Statistical machine translation using monolingual corpora

 2. Γεώργιος Καρμπέρης, Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Γεράσιμος Ξύδας
  Ένα υβριδικό μοντέλο για τη δυναμική κανονικοποίηση Ελληνικών κειμένων

 3. Katia Kermanidis, Manolis Maragoudakis, Nikos Fakotakis
  Exploiting minimal Resources for subcategorization frame acquisition

 4. Γεώργιος Μικρός, Νίκος Χατζηγεωργίου, Γεώργιος Καραγιάννης
  Βασικά ποσοτικά μεγέθη στη γραπτή Νέα Ελληνική γλώσσα: Η αξιοποίηση τοθ ΕΘΕΓ στην Ελληνική Ποσοτική Γλωσσολογία

 5. G. Tambouratzis, S. Markantonatou, M. Vassiliou, D. Tambouratzis
  Employing statistical methods for obtaining discriminant style markers within a specific register

 6. Gerasimos Xydas, Dimitris Spiliotopoulos, Georgios Kouroupetroglou
  Prosody prediction from linguistically enriched documents based on a machine learning approach