Διεθνές Συνέδριο   

Αφιερωμένο στη μνήμη    
του Charles P. Segal    
Το έπος στην αυτοκρατορική εποχή    
20-21 Μαΐου 2002    
Ρέθυμνο    

   International Conference

    Dedicated to the memory
    of Charles P. Segal
    Roman and Greek Imperial Epic
    20-21 May 2002
    Rethymnon

Αίθουσα "Ι. Καμπίτση"

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

download printable version
ΔΕΥΤΕΡΑ (MONDAY) 18.00-20.00

Xαιρετισμός από τον Πρύτανη Χρήστο Νικολάου

Ενθύμησις Charles P. Segal από τον Alessandro Barchiesi

Ενημερωτική Εισαγωγή από τον Πρόεδρο του Tμήματος Μιχαήλ Πασχάλη

Έναρξη Συνεδρίας
Συντονίζει ο Philip Hardie
Making Epic Silver: The Alchemy of Imperial Satire
Meredith E. Monaghan, Stanford University
Juno and the Poet in Valerius' Argonautica
ΤΡΙΤΗ (TUESDAY) 11.00-13.00

Συντονίζει ο Richard Hunter
Ellen O'Gorman, University of Bristol
Beyond Recognition: Twin Narratives in Statius' Thebaid
Greek Masculinity in the 90's. The Achilleid of Statius
Pandora and the Wooden Horse: A Reading of Triphiodorus' 'Αλωσις Ιλίου
ΤΡΙΤΗ (TUESDAY) 18.00-21.00

Συντονίζει ο Alessandro Barchiesi
Generic Consciousness in the Orphic Argonautica?
The Orphic Argonautica and the Epic Tradition
Epic of the Biblical God: Intercultural Imitation and the Poetics of Alterity
Nonnus' Typhon: The Beast with Many Heads
Η διοργάνωση του συνεδρίου χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης