Έρευνα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, Π.Κ.

2019-2020

A Near Perfect Leader in a Less than Perfect World

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη

(KA 10359)

2018-2019

Defending Socrates. Xenophon’s Authorial Persona in the Memorabilia

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη

(KA: 10127)

2018-2019

Προσεγγίσεις στην Ιστορία του Κινηματογράφου

Επιστημονική Υπεύθυνη: Παναγιώτα Μήνη

Μέλος ερευνητικής ομάδας: Κωνσταντίνα Γεωργιάδη (Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας)

Μικρού μεγέθους ΙΙ. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΠΚ (ΚΑ 10129)

2018-2019

Διεξαγωγή β’ κύκλου σεμιναρίων διδασκαλίας ρυθμού και κρουστών από μουσικές παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου

ΕΥ Εμμανουήλ Σειραγάκης, Εισηγητής Γιάννης Παπατζανής κ.ά.

ΚΑ 10195

2018-2019

New perspectives on the Ancient Greek and Roman World. International Symposium on new methodological approaches. University of Crete

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λουκία Αθανάσακη

ΕΛΚΕ μικρού μεγέθους, τύπος ΙΙ

2017-2019

The Vicissitudes of Wandering. Xenophon’s Anabasis and its Legacy

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη

Πρόγραμμα Μεγάλου Μεγέθους Τύπου Β (ΚΑ 4728)

2017-2018

Lyric and the Sacred. International Conference, Anargyreios and Korgialeneios School, Spetses.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λουκία Αθανάσακη

ΕΛΚΕ μικρού μεγέθους, τύπος ΙΙ

2017-2018

Κύκλος διεξαγωγής σεμιναρίων ρυθμού και κρουστών μουσικών οργάνων σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΥ Εμμανουήλ Σειραγάκης, Εισηγητής Γιάννης Παπατζανής κ.ά.

ΚΑ 4753

2017-2018

Humour and Double Entendre in Xenophon’s Cyropaedia

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη

(KA 4957)

2016-2018

The complete portrait of clitic development in Modern Greek

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παρασκευή (Βίνα) Τσακάλη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4488)