Έρευνα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, Π.Κ.

2015-2016

Αρχειακές έρευνες για τον Βιτσέντζο Κορνάρο

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στέφανος Κακλαμάνης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4283)

2015-2016

Scattered Families between Novel and Hagiography

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στέλιος Παναγιωτάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4280)

2015-2016

Μεθοδολογικά Ζητήματα στις Κλασικές Σπουδές

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη

KA 4285

2014-2016

Σύνδεση βιβλιογραφικών δεδομένων με τις ερευνητικές ανάγκες

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιάννης Δημητρακάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4068)

2014-2015

Πώς πρέπει να πανηγυρίσουμε για τον Αύγουστο; H προοπτική του Ορατίου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λουκία Αθανασάκη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4181)

2014-2015

Φωνολογική ανάπτυξη σε διαλεκτόφωνο περιβάλλον

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννα Κάππα

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4051)

2014-2015

Μια σύντομη ιστορία της ναυτίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στέλιος Παναγιωτάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4047)

2014-2015

ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μανώλης Σειραγάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4182)

2014-2015

Reading Paraphrasis XI as an Apocalyptic Experience

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4183)

2014-2015

Rewriting the History of the Tyrannicides. Thucydides versus Herodotus?

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μελίνα Ταμιωλάκη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4184)