Έρευνα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, Π.Κ.

2015-2016

Scattered Families between Novel and Hagiography

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στέλιος Παναγιωτάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4280)

2015-2016

Μεθοδολογικά Ζητήματα στις Κλασικές Σπουδές

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη

KA 4285

2014-2016

Σύνδεση βιβλιογραφικών δεδομένων με τις ερευνητικές ανάγκες

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιάννης Δημητρακάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4068)

2014-2015

Πώς πρέπει να πανηγυρίσουμε για τον Αύγουστο; H προοπτική του Ορατίου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λουκία Αθανασάκη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4181)

2014-2015

Φωνολογική ανάπτυξη σε διαλεκτόφωνο περιβάλλον

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννα Κάππα

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4051)

2014-2015

Μια σύντομη ιστορία της ναυτίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στέλιος Παναγιωτάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4047)

2014-2015

ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μανώλης Σειραγάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4182)

2014-2015

Reading Paraphrasis XI as an Apocalyptic Experience

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4183)

2014-2015

Rewriting the History of the Tyrannicides. Thucydides versus Herodotus?

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μελίνα Ταμιωλάκη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4184)

2013-2015

Projet ANR Ι-Stamboul: Ψηφιακό δίκτυο ιστορίας των ελληνικών βιβλιοθηκών

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: André Binggeli (IRHT, CNRS, Paris) & Μαρίνα Δετοράκη (Εργαστήριο Παλαιογραφίας)

Φορέας χρηματοδότησης: ANR: L’Agence Nationale de la Recherche

Ιστοσελίδα του προγράμματος