ΕΡ.Π.Ε. - Εργαστήριο Παπυρολογίας και Επιγραφικής
Γενικά
Δραστηριότητες
Βιβλιοθήκη
Έργα
Πηγές

in englishΙΔΡΥΣΗ
Το Εργαστήριο Παπυρολογίας και Επιγραφικής του Τμήματος Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1998 (Π.Δ. 193/1998, Φ.Ε.Κ. 143/1-7-98 τ. Α΄) και είναι ένα από τα τέσσερα θεσμοθετημένα εργαστήρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σύμφωνα με το Καταστατικό ο πρωταρχικός στόχος του Εργαστηρίου είναι η εξυπηρέτηση διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα της Παπυρολογίας και της Επιγραφικής.
Το Εργαστήριο ενδιαφέρεται για κάθε μορφής συνεργασία σε πνεύμα αμοιβαιότητας με συναδέλφους, κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, των οποίων τα ενδιαφέροντα και οι στόχοι είναι συναφείς.


Διευθυντής
Λουκία Αθανασάκη

Μέλη
Μιχάλης Πασχάλης
Αθανασάκη Λουκία
Παναγιωτάκης Στέλιος
Καβουλάκη Αθηνά
Σπαθάρας Δήμος
Σπανουδάκης Κωνσταντίνος
Αποστολάκης Κώστας
Ταμιωλάκη Ελένη-Μελίνα
Σοφία Καμπίτση-Οικονόμου
Νίκος Λίτινας


Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Φιλολογίας των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται σ' αυτό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διεύθυνση:  Εργαστήριο Παπυρολογίας και Επιγραφικής (ΕΡ.Π.Ε.)
Πανεπιστήμιο Κρήτης / Τμήμα Φιλολογίας
GR 741 00 Ρέθυμνο
Τηλέφωνα:+30 2831 077380
Fax:+30 2831 077304
e-mail:erpe@phl.uoc.gr