ΕΡ.Π.Ε. - Εργαστήριο Παπυρολογίας και Επιγραφικής
Γενικά
Δραστηριότητες
Βιβλιοθήκη
Έργα
Πηγές

in english


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Το Εργαστήριο, επιπλέον των εκδόσεων που υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, διαθέτει εξειδικευμένη βιβλιοθήκη παπυρολογικών και επιγραφικών εκδόσεων (αποτελείται από τα προσωπικά αντίτυπα βιβλίων, σειρών, περιοδικών, ανατύπων και φωτοτυπημένων άρθρων των μελών του Εργαστηρίου)

Παπυρολογική Συλλογή του ΕΡ.Π.Ε.
Επιγραφική Συλλογή του ΕΡ.Π.Ε.