ΕΡ.Π.Ε. - Εργαστήριο Παπυρολογίας και Επιγραφικής
Γενικά
Δραστηριότητες
Βιβλιοθήκη
Έργα
Πηγές

in english


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

N. Litinas, Sales of Donkeys
N. Litinas, Prosopography of the Cynopolite Nome


ΑΡΧΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Το αρχείο του Ζήνωνα
Το αρχείο του Κλέωνα
Το αρχείο του τραπεζίτη Νικάνoρα
Το αρχείο του Νεμεσίωνα
Το αρχείο του Κλαύδιου Τιβεριανού
Το αρχείο του Πανίσκου και της Πλουτογένιας


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

'Ασκηση εύρεσης παραδειγμάτων για την μεταγραφή παπυρικών εγγράφων ή εντοπισμού παλαιογραφικών στοιχείων
'Ασκηση αναζήτησης κειμένων και λέξεων σε ελληνικές επιγραφές


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Association Internationale de Papyrologues
Πληροφορίες για τη Διεθνή Ένωση Παπυρολόγων: Ιστορία της Ένωσης, Μέλη, Ιδρύματα με παπυρολογικές σπουδές, ενδιαφέροντα links σε ιστοσελίδες παπυρολογικού ενδιαφέροντος
http://www.ulb.ac.be/assoc/aip/index.html


APIS (Advanced Papyrological Information System)
Στοιχεία και φωτογραφίες παπύρων οστράκων και πινακίδων
http://www.columbia.edu/cu/lweb/projects/digital/apis/index.html


CHECKLIST OF EDITIONS OF GREEK, LATIN, DEMOTIC AND COPTIC PAPYRI, OSTRACA AND TABLETS Web Edition [Last Updated January 2002] by J.F. Oates et alii
Όλες οι πληροφορίες για τις εκδόσεις παπύρων, οστράκων και πινακίδων και η ονομασία παραπομπής τους
http://odyssey.lib.duke.edu/papyrus/texts/clist.html


The Leuven Homepage of Papyrus Collections World Wide
Πληροφορίες για τις συλλογές παπύρων στον κόσμο, για τα αρχεία σε παπύρους.
E.G. Turner, Greek Papyri. An Introduction, Oxford University Press, 1968, μτφρ. Γιώργος Μ. Παράσογλου, Ελληνικοί Πάπυροι. Εισαγωγή στη μελέτη και τη χρήση των παπυρικών κειμένων, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1981, σελ. 75: Με τον όρο «αρχείο» οι παπυρολόγοι εννοούν μια ομάδα από -ανόμοια ίσως- ιδιωτικά ή δημόσια έγγραφα και λογοτεχνικά κείμενα για τα οποία υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι ανακαλύφθηκαν όλα μαζί σε ένα σημείο, αλλά πιθανόν να έχουν διασκορπιστεί μετά την ανακάλυψή τους σε διαφορετικές συλλογές.
http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/


Για τη συλλογή του Πανεπιστημίου στο Ρέθυμνο βλ.
http://lhpc.arts.kuleuven.ac.be/collections/sample_coll.php?id=173


Centres of Papyrological Studies
Πληροφορίες για τα Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα ή Μουσεία, τα οποία σχετίζονται με τη μελέτη των παπύρων
http://www.ulb.ac.be/assoc/aip/centres.htm


Papyrologist Hall of Fame
Φωτογραφίες παπυρολόγων
http://www.ulb.ac.be/assoc/aip/galerie.htm