Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για τη διδασκαλία στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Ρέθυμνο, 17/8/2020

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες,

Το Τμήμα Φιλολογίας, στο οποίο ανήκουμε διδάσκοντες και διδασκόμενοι, βρίσκεται σε ειδικές συνθήκες που επιβάλλονται από την πανδημία covid 19 - όπως και τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά Τμήματα στην χώρα και στο κόσμο.

Κατά το προηγούμενο εξάμηνο, ανταποκριθήκαμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας και ολοκληρώσαμε εξ αποστάσεως, χωρίς απώλειες και χωρίς εκπτώσεις, τη διδασκαλία των μαθημάτων μας. Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου πραγματοποιήθηκαν επίσης εξ αποστάσεως και με τον ίδιο τρόπο έχουν προγραμματισθεί οι επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020.

Η αβεβαιότητα για το άμεσο μέλλον σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας δεν μας επιτρέπει να ορίσουμε σήμερα τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθούν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021.

Επιθυμούμε να συναντηθούμε πάλι στις τάξεις μας, και ιδιαίτερα επιθυμούμε να καλωσορίσουμε στο Πανεπιστήμιο τους νέους φοιτητές μας, με φυσική παρουσία. Πιστεύουμε ότι η διδασκαλία με φυσική παρουσία δεν έχει ισοδύναμο υποκατάστατο, και συνεπώς ότι πρέπει να επιστρέψουμε σ’ αυτήν μόλις οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν, δηλαδή μόλις κριθεί ότι διασφαλίζεται η υγεία των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε σήμερα πότε και με ποιους όρους θα καταστεί εφικτή η επιθυμητή επιστροφή μας στη πανεπιστημιακή κανονικότητα.

Η ανακοίνωση του τρόπου με τον οποίο θα ξεκινήσει, από 28/9/2020, το επόμενο διδακτικό εξάμηνο θα γίνει μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Φιλολογίας δεσμεύεται

  • να πραγματοποιήσει το σύνολο των προγραμματισμένων μαθημάτων, πλήρως, κινητοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα
  • να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να εξασφαλισθεί στο ακέραιο η δυνατότητα των φοιτητών και των φοιτητριών να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στα οποία θα επιλέξουν να εγγραφούν.

Ο πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Αλέξης Καλοκαιρινός

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 25/8/2020

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας (24/8/2020), κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, τα μαθήματα με ως πενήντα (50) εγγεγραμμένους φοιτητές θα διδαχθούν με φυσική παρουσία, ενώ τα μαθήματα με περισσότερους από πενήντα εγγεγραμμένους φοιτητές θα διδαχθούν εξ αποστάσεως.

Είναι προφανές ότι το Τμήμα Φιλολογίας θα εφαρμόσει τις επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, επιδιώκοντας το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.