Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του Τμήματος Φιλολογίας στο τρέχον εαρινό εξάμηνο θα διενεργηθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως.

Η εξεταστική περίοδος ξεκινά τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και τελειώνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Ο τρόπος με τον οποίο θα εξεταστεί κάθε μάθημα, προφορικά ή γραπτά, θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Το γενικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 1η Ιουνίου. Στο πρόγραμμα αυτό θα προσδιορίζεται ο ακριβής χρόνος γραπτών εξετάσεων καθώς και οι ημέρες κατά τις οποίες θα διενεργηθούν οι προφορικές εξετάσεις σε κάθε μάθημα. Ταυτόχρονα θα δημοσιοποιηθεί ο Κανονισμός των εξετάσεων.

Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση κάθε μαθήματος θα χρειαστεί απαραιτήτως να υποβάλετε δήλωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διάστημα από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου ως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Λεπτομέρειες για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων θα καταρτισθεί αμέσως μετά τη λήξη των δηλώσεων.

Στις έκτακτες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, όπως και στα μαθήματα, έτσι και στις εξετάσεις όλο το προσωπικό του Τμήματος, οι διδάσκουσες και διδάσκοντες, η Γραμματεία και οι τεχνικοί μας θα προσπαθήσουν για το καλύτερο αποτέλεσμα, με προσήλωση στις αρχές του δημόσιου Πανεπιστημίου, την ποιότητα της παιδείας, το αδιάβλητο των διαδικασιών, και με ειλικρινές ενδιαφέρον και φροντίδα για σας, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας.

Ο πρόεδρος του Τμήματος

Αλέξης Καλοκαιρινός

Ανακοίνωση σε PDF