Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του Τμήματος Φιλολογίας στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου θα γίνουν εξ αποστάσεως, στο σύνολό τους, από 1/9/2020 ως 26/9/2020.

Σας παρακαλούμε να δείτε:

(α) τον Κανονισμό εξ αποστάσεως εξετάσεων στο Τμήμα Φιλολογίας

(β) το ενημερωτικό σημείωμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

(γ) το γενικό πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων του Τμήματος Φιλολογίας, όπου αναφέρεται και ο τύπος εξέτασης κάθε μαθήματος

Η τυπολογία των εξ αποστάσεως εξετάσεων στο Τμήμα Φιλολογίας έχει ως εξής:

A

Προφορικές εξετάσεις

Β1

Χειρόγραφες εξετάσεις με επιτήρηση, σε μικρές ομάδες, διαδοχικά

Β2

Χειρόγραφες εξετάσεις με επιτήρηση, του συνόλου, ταυτόχρονα

Β3

Γραπτές εξετάσεις σε ηλεκτρονική πλατφόρμα με επιτήρηση

Για τη συμμετοχή σας στις προφορικές εξετάσεις (Α), καθώς και στις γραπτές εξετάσεις τύπου Β1 και Β2 απαιτείται δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα elearn.uoc.gr («Εξετάσεις Φιλολογίας»), όπου θα δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην εξέταση κάθε μαθήματος που θα επιλέξετε (εφόσον έχετε εγγραφεί σε αυτό). Δήλωση δεν προβλέπεται για τις εξετάσεις τύπου Β3 και τα μαθήματα που θα εξετασθούν με τον τρόπο αυτό δεν καταχωρίζονται στην ως άνω ιστοσελίδα.

Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις στην εφαρμογή elearn μπορείτε να υποβάλετε από 17/8/2020 ως και 23/8/2020. Η δήλωση είναι απαραίτητη για να γίνετε δεκτές/οί στις εξέτασεις προφορικές εξετάσεις και στις γραπτές εξετάσεις τύπου Β1 και Β2.

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων θα συγκεκριμενοποιηθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων και θα σας γνωστοποιηθεί ο ακριβής χρόνος εξέτασής σας στις προφορικές εξετάσεις και σε όσες γραπτές δεν έχει ήδη προσδιορισθεί.

Οι διδάσκουσες και διδάσκοντες του Τμήματος θα εκδώσουν ειδικότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων τους μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου 2020.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας

Η ανακοίνωση σε μορφή PDF