Ανακοίνωση

Προκήρυξη Εισαγωγικών Εξετάσεων στα ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας

Για τις εισαγωγικές εξετάσεων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας έχουν δημοσιευθεί οι αντίστοιχες προκηρύξεις από τις 20/10/2020. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στη διεύθυνση: http://www.philology.uoc.gr/sp...