Εργαστήριο Παλαιογραφίας

Κατάλογος
Χειρογράφων


Σύνδεσμοι


Το εργαστήριο θα είναι ανοικτό για το κοινό κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 9.00-12.00

this page
in englishΤο Εργαστήριο Παλαιογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε το 1998 με το Προεδρικό Διάταγμα 193/1998 (ΦΕΚ 143/1.7.1998 τ. Α΄).
Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η κάλυψη σε προπτυχιακό με μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Φιλολογίας, αλλά και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενό του.

Το Εργαστήριο διαθέτει σημαντικό αριθμό χειρογράφων σε μικροταινίες και φωτογραφίες, βυζαντινολογικού κυρίως ενδιαφέροντος, ο οποίος αυξάνεται ετησίως. Από τον Σεπτέμβριο 2003, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κρήτης (2000-2006), απέκτησε σύγχρονα μηχανήματα ψηφιοποίησης και άρχισε τη σταδιακή ψηφιοποίηση του υπάρχοντος αλλά και του νέου υλικού. Έχει μικρή βιβλιοθήκη παλαιογραφικού ενδιαφέροντος, τα βιβλία της οποίας εμφανίζονται με ειδική σήμανση στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διαθέτει επίσης αναγνωστικά μηχανήματα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την ανάγνωση επιτόπου των μικροταινιών και των ψηφιοποιημένων χειρογράφων.

Το υλικό του Εργαστηρίου δεν δανείζεται, παρά μόνο στους διδάσκοντες του Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας και αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Ωστόσο, όλοι οι φοιτητές, οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου, οι ερευνητές και κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν ελεύθερα να συμβουλεύονται επιτόπου τα μικρο-φωτογραφημένα ή ψηφιοποιημένα χειρόγραφα. Το Εργαστήριο, ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο και με συμβολική αμοιβή, μπορεί να αναλάβει την ψηφιοποίηση υλικού για λογαριασμό τρίτων.

Tο Εργαστήριο Παλαιογραφίας στεγάζεται στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, στα κτίρια του Τμήματος Φιλολογίας.

Υπεύθυνη του Εργαστηρίου: Μαρίνα Δετοράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας.
Υπεύθυνη ψηφιοποίησης: Δέσποινα Πετρουγάκη, ΜΔΕ Βυζαντινής Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης).ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διεύθυνση:  Εργαστήριο Παλαιογραφίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης / Τμήμα Φιλολογίας
GR 741 00 Ρέθυμνο
Τηλέφωνα:+30 2831 077309
Fax:+30 2831 077304
e-mail:paleography@phl.uoc.gr