ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Πρακτική Άσκηση
      
Διαδικασία και Κριτήρια Επιλογής
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 • Δημοφιλείς Φορείς με τους οποίους υπήρξε συνεργασία τα τελευταία χρόνια
 • Επικαιροποίηση θεσμοθέτησης της Πρακτικής και τον κανονισμό της Πρακτικής στο Τμήμα Φιλολογίας (31-7-2018)
 • Διαδικασία και κριτήρια επιλογής (με μοριοδότηση) των αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Φιλολογίας (21-12-2017)

  Ανακοινώσεις
  1. Ανακοίνωση τελικής επιλογής φοιτητών/τριών για την Π.Α. στο Τμήμα Φιλολογίας (ακαδ. έτος 2018-19)
  2. Ανακοίνωση της 07-12-2018 - Συνάντηση την Πέμπτη 13/12/2018, στις 10:30 στην αίθουσα 2.
  3. Ανακοίνωση της 30-12-2018 - Συνάντηση την Πέμπτη 6/12/2018, στις 10:15 στην αίθουσα 9.
  4. Ανακοίνωση της 29-01-2018 - Κατάταξη αιτήσεων για τις περιόδους: Μάρτιος-Μάιος και Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2018.
  5. Ανακοίνωση της 12-01-2017 - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.
  6. Ανακοίνωση της 18-05-2017 - Κατάταξη αιτήσεων για την περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος.
  7. Ανακοίνωση της 28-02-2017.
  Έντυπα για την Πρακτική Άσκηση
  1. Καρτέλα Στοιχείων
  2. Αίτηση
  3. Οδηγίες προς τους ασκουμένους