ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Πρακτική Άσκηση
      
Διαδικασία και Κριτήρια Επιλογής
 • Διαδικασία και κριτήρια επιλογής (με μοριοδότηση) των αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Φιλολογίας.

  Ανακοινώσεις
  1. Ανακοίνωση της 29-1-2018 - Κατάταξη αιτήσεων για τις περιόδους: Μάρτιος-Μάιος και Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2018.
  2. Ανακοίνωση της 12-1-2017 - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.
  3. Ανακοίνωση της 18-5-2017 - Κατάταξη αιτήσεων για την περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος.
  4. Ανακοίνωση της 28-2-2017.
  Έντυπα για την Πρακτική Άσκηση
  1. Καρτέλα Στοιχείων
  2. Αίτηση
  3. Οδηγίες προς τους ασκουμένους