ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ


Πρακτική Άσκηση
      
Ανακοινώσεις
  1. Ανακοίνωση της 12-1-2017 - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.
  2. Ανακοίνωση της 18-5-2017 - Κατάταξη αιτήσεων για την περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος
  3. Ανακοίνωση της 28-2-2017
Έντυπα για την Πρακτική Άσκηση
  1. Καρτέλα Στοιχείων
  2. Αίτηση
  3. Οδηγίες προς τους ασκουμένους