ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ


      
Ενημέρωση Πανεπιστημιακής Κοινότητας για ηλεκτρονική αξιολόγηση
Στο διάστημα από 3 / 12 / 2018 έως και 16 / 12 / 2018 θα γίνει για το Τμήμα Φιλολογίας η διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των Μαθημάτων/Διδασκαλίας από τους φοιτητές. Οι φοιτητές θα προσκληθούν να συμμετέχουν στη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας, για όλα τα μαθήματα που παρακολουθούν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Οι προσκλήσεις θα σταλλούν με email στον κάθε φοιτητή, στο λογαριασμό email που του παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οδηγίες για την πρόσβαση στο email υπάρχουν παρακάτω.


Οδηγίες Πρόσβασης στο σύστημα email του Πανεπιστημίου
Σε κάθε φοιτητή του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρεται λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο λογαριασμό αυτόν θα αποσταλούν οι προσκλήσεις για συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Η πρόσβαση στο λογαριασμό αυτό γίνεται μέσω των στοιχείων (όνομα χρήστη και κωδικός) που έχει κάθε φοιτητής για πρόσβαση σε συστήματα όπως Eudoxus, VPN και WiFi.
Αν κάποιος φοιτητής δεν έχει αυτούς τους κωδικούς μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία ζητώντας «Επανέκδοση Κωδικού».

Αναλυτικές οδηγίες για την πρόσβαση στο σύστημα email υπάρχουν στο παρακάτω αρχείο:
    Συνοδευτικά Αρχεία:
  1. Οδηγίες