Προκηρύξεις για Θέσεις Εργασίας


ΠροκήρυξηΛήξη Προθεσμίας
Μία (1) θέση συμβασιούχου διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο Κλασική Φιλολογία24-01-2016
Προκήρυξη για πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Προκήρυξη      Αίτηση
3-9-2013
Πιθανές θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στα γνωστικά αντικείμενα Κλασική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία, Θεατρολογία, Κινηματογράφος και Γλωσσολογία17-5-2013
Πιθανές θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στα γνωστικά αντικείμενα Κλασική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία, Θεατρολογία, Κινηματογράφος και Γλωσσολογία20-5-2012
Πιθανές θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στα γνωστικά αντικείμενα Κλασική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία, Θεατρολογία, Κινηματογράφος και Γλωσσολογία15-6-2011
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία»7-8-2010
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα και στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»28-7-2010
Διάφορες θέσεις διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/8015-6-2010