ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΤα προγράμματα διδασκαλίας και εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα αυτή
αμέσως μόλις δοθούν από τη Γραμματεία.

Πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
Μπορείτε να το δείτε εδώ.

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2018.
Μπορείτε να το δείτε εδώ όπως δόθηκε την 1/8/2018.

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνείτε με τη Γραμματεία:
Δήμητρα Αναργύρου
Τηλέφωνο: 2831077303
email: anargyrd@uoc.gr
Προηγούμενα προγράμματα διδασκαλίας / εξετάσεων

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2018. Μπορείτε να το δείτε εδώ όπως δόθηκε στις 22/5/2018.

Πρόγραμμα διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Μπορείτε να το δείτε εδώ όπως δόθηκε αρχικά στις 21/2/2018.

Πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Μπορείτε να το δείτε εδώ όπως δόθηκε στις 27/9/2017.

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου 2018. Μπορείτε να το δείτε εδώ όπως δόθηκε στις 12/12/2017.

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2017. Έχει καταρτιστεί από τις 25/7/2017 και μπορείτε να το δείτε εδώ όπως δόθηκε στις 25/7/2017.

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2017. Έχει καταρτιστεί από τις 16/5/2017 και μπορείτε να το δείτε εδώ όπως δόθηκε στις 29/5/2017.

Πρόγραμμα διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Μπορείτε να το δείτε εδώ όπως δόθηκε στις 14/2/2017.

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου 2017. Έχει καταρτιστεί από τις 16/12/2016 και μπορείτε να το δείτε εδώ όπως δόθηκε στις 18/1/2017.

Εμβόλιμη Εξεταστική Ιανουαρίου 2017: Ανακοίνωση της 4ης/1/2017 και Ανακοίνωση του Τμήματος Φιλολογίας της 10ης/1/2017

Πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Έχει καταρτιστεί από τις 7/9/2016 και μπορείτε να το δείτε εδώ όπως δόθηκε τελευταία στις 16/9/2016.

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2016: όπως δόθηκε στις 13/7/2016, μπορείτε να το δείτε εδώ.

Πρόγραμμα διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 έχει καταρτιστεί από τις 3/1/2016 και μπορείτε να το δείτε εδώ όπως δόθηκε τελευταία στις 15/3/2016.

Πρόγραμμα εξετάσεων του Ιουνίου 2016 έχει καταρτιστεί από τις 22/4/2016 και μπορείτε να το δείτε εδώ όπως δόθηκε στις 25/5/2016.

Πρόγραμμα εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 έχει καταρτιστεί από τις 16/12/2015 και μπορείτε να το δείτε εδώ.

Πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016: έχει καταρτιστεί από τις 6/8/2015, δόθηκε αρχικά από τη Γραμματεία στις 8/9/2015
και όπως δόθηκε τελευταία στις 21/9/2015 μπορείτε να το δείτε εδώ.

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2015: όπως δόθηκε από τη Γραμματεία στις 3/8/2015, μπορείτε να το δείτε εδώ.

Πρόγραμμα εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου 2014-2015: όπως δόθηκε από τη Γραμματεία στις 21/7/2015, μπορείτε να το δείτε εδώ.

Πρόγραμμα διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015: έχει καταρτιστεί από τις 11/2/2015 αλλά δεν έχει δοθεί από τη Γραμματεία για ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου 2015: έχει καταρτισθεί από τις 8/1/2015, δόθηκε από τη Γραμματεία για ανάρτηση στην ιστοσελίδα στις 26/1/2015 και μπορείτε να το δείτε εδώ.