ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, Π.Κ.

2016-2018
The complete portrait of clitic development in Modern Greek
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παρασκευή (Βίνα) Τσακάλη
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4488)
Προϋπολογισμός: 10.000 €

2016-2017
Ο τρωικός πόλεμος (la Guerra Troiana) του Ανδρέα Κορνάρου (1551-1617)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στέφανος Κακλαμάνης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4469)
Προϋπολογισμός: 1.500 €

2016-2017
Το υπηρετικό προσωπικό στην ελληνική τέχνη, την κοινωνία και την ιστορία. Μύθοι και πραγματικότητα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτα Μήνη
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4472)
Προϋπολογισμός: 1.500 €

2016-2017
Οπερέτα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μανώλης Σειραγάκης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4467)
Προϋπολογισμός: 695 €

2016-2017
Xenophon’s Cyropaedia. A Typology of Readings
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ελένη Ταμιωλάκη
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4475)
Προϋπολογισμός: 450 €

2016-2017
Η κατάκτηση των αντιγεγονοτικών υποθετικών τύπων από τα παιδιά
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παρασκευή (Βίνα) Τσακάλη
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4476 )
Προϋπολογισμός: 1.500 €

2016-2017
Πόλεμος στον κινηματογράφο
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτα Μήνη
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4554)
Προϋπολογισμός: 990 €

2015-2016
Exploring Roots in their contexts
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Έλενα Αναγνωστοπούλου
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4347)
Προϋπολογισμός: 2.500 €

2015-2016
Αρχειακές έρευνες για τον Βιτσέντζο Κορνάρο
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στέφανος Κακλαμάνης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4283)
Προϋπολογισμός: 1.500 €

2015-2016
Scattered Families between Novel and Hagiography
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στέλιος Παναγιωτάκης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4280)
Προϋπολογισμός: 2.500 €

2014-2016
Σύνδεση βιβλιογραφικών δεδομένων με τις ερευνητικές ανάγκες
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιάννης Δημητρακάκης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4068)
Προϋπολογισμός: 10.000 €

2014-2015
Πώς πρέπει να πανηγυρίσουμε για τον Αύγουστο; H προοπτική του Ορατίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λουκία Αθανασάκη
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4181)
Προϋπολογισμός: 1.300 €

2014-2015
Φωνολογική ανάπτυξη σε διαλεκτόφωνο περιβάλλον
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννα Κάππα
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4051)
Προϋπολογισμός: 1.500 €

2014-2015
Μια σύντομη ιστορία της ναυτίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στέλιος Παναγιωτάκης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4047)
Προϋπολογισμός: 1.000 €

2014-2015
ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μανώλης Σειραγάκης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4182)
Προϋπολογισμός: 440 €

2014-2015
Reading Paraphrasis XI as an Apocalyptic Experience
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Σπανουδάκης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4183)
Προϋπολογισμός: 640 €

2014-2015
Rewriting the History of the Tyrannicides. Thucydides versus Herodotus?
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μελίνα Ταμιωλάκη
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4184)
Προϋπολογισμός: 1.000 €

2013-2015
Projet ANR Ι-Stamboul: Ψηφιακό δίκτυο ιστορίας των ελληνικών βιβλιοθηκών
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: André Binggeli (IRHT, CNRS, Paris) & Μαρίνα Δετοράκη (Εργαστήριο Παλαιογραφίας)
Φορέας χρηματοδότησης: ANR: L’Agence Nationale de la Recherche
Προϋπολογισμός: 48.356 € [για το Εργαστήριο Παλαιογραφίας Π.Κ.]
  Σχετικοί σύνδεσμοι:
 1. Ιστοσελίδα του προγράμματος

2013-2014
Little V, Voice and Phases in Participles
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Έλενα Αναγνωστοπούλου
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3876)
Προϋπολογισμός: 1.000 €

2013-2014
Αναζητώντας τον Παύλο Καρρέρ στα φλωρεντιανά αρχεία
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αύρα Ξεπαπαδάκου
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3813)
Προϋπολογισμός: 1.500 €

2013-2014
ΧΑΛΙΜΑ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μανώλης Σειραγάκης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3879)
Προϋπολογισμός: 900 €

2013-2014
Συναισθήματα και νόμος στην κλασική Αθήνα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δήμος Σπαθάρας
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3807)
Προϋπολογισμός: 700 €

2013-2014
Leadership and the Art of Persuasion. Emotional Strategies in Xenophon’s Cyropaedia
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μελίνα Ταμιωλάκη
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3875)
Προϋπολογισμός: 800 €

2012-2014
Τhe Consonants of the (western) Cretan Dialect: A Phonetic and Phonological Analysis
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννα Κάππα
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3493)
Προϋπολογισμός: 15.000 €
  Συνοδευτικά Αρχεία:
 1. Αναλυτικές Πληροφορίες

2012-2013
ΤΙΜΟΚΛΗΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Αποστολάκης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3530)
Προϋπολογισμός: 1.000 €

2012-2013
Idolatry and Sacrilege: Offenbach’s Operetta in Nineteenth-Century Athens
Επιστημονική υπεύθυνη: Αύρα Ξεπαπαδάκου
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3521)
Προϋπολογισμός: 2.500 ευρώ.

2012-2013
Nonnus of Panopolis, Paraphrasis of the Gospel of St John, Chapter XI (Resurrection of Lazarus)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Σπανουδάκης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3610)
Προϋπολογισμός: 1.000 €

2011-2015
Ανδρέα Κορνάρου. Ο πόλεμος της Κύπρου και η ναυμαχία της Ναυπάκτου (Istoria Candiana, Βιβλίο 15ο )
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στέφανος Κακλαμάνης
Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας
Εποπτεία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου

2011-2013
The Theatre Archive of the Societas Raffaello Sanzio
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Aύρα Ξεπαπαδάκου
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3465)
Προϋπολογισμός: 15.000 €

2011-2013
ΛΑΜΠΕΛΕΤ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μανώλης Σειραγάκης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3202)
Προϋπολογισμός: 2.500 €

2011-2012
Η σάτιρα ως λόγος αυθεντίας στον Λουκιανό. Ερμηνευτική προσέγγιση στο “Πως δει ιστορίαν συγγράφειν”
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Mελίνα Ταμιωλάκη
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3364)
Προϋπολογισμός: 1.000 €

2010-2013
Γλωσσική Διδασκαλία και λοιπές Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Γεωργία Κατσιμαλή
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης / Ιδιωτών / Εταιρειών (Κ.Α. 3085)
Προϋπολογισμός: 50.000 €

2010-2012
Αρχείο Αλεξάνδρου Αργυρίου. Καταλογογράφηση-Επεξεργασία-Ψηφιοποίηση.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτρης Πολυχρονάκης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3048)
Προϋπολογισμός: 12.500 €

2010-2011
Ερευνητική επίσκεψη στο Ινστιτούτο Ζακ Νταλκρόζ και έρευνα στο αρχείο C.A.R.M.E.N., La Monnaie, Βρυξέλλες
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Aύρα Ξεπαπαδάκου
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 3098)
Προϋπολογισμός: 2.000 €

2008-2009
Ανταίος (ενισχυτικό Πρόγραμμα της ΑΝΕΜΗΣ).
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξης Πολίτης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

2007-2008
Εργογραφία-βιβλιογραφία Γαλάτειας Καζαντζάκη
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αγγέλα Καστρινάκη
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 2575)
Προϋπολογισμός: 3.000 €

2005-2008
Αγγελίες ελληνικών εντύπων. Αυτοτελείς και στον τύπο (19ος αιώνας)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξης Πολίτης
Φορέας χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ. Πυθαγόρας ΙΙ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΙ) (Κ.Α. 2098)
Προϋπολογισμός: 49.723, 21 €

2005-2007
Παρουσιολόγιο ποίησης 1801-1850
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξης Πολίτης
Φορέας χρηματοδότησης: Ι.Μ.Σ. – Ι.Τ.Ε.
  Σχετικοί Σύνδεσμοι:
 1. Παρουσιολόγιο Νεοελληνικής Ποίησης (1801-1850)

2005-2007
ΑΝΕΜΗ. Ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον νεότερο ελληνισμό
Πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξης Πολίτης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
  Σχετικοί Σύνδεσμοι:
 1. Ανέμη

2003-2007
Πρωτοπορίες και Νεοελληνικό Θέατρο
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αντώνης Γλυτζουρής
Ερευνητική ομάδα: Παναγιώτα Μήνη
Φορέας χρηματοδότησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών–Ι.Τ.Ε

2003-2005
Τεχνολογία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» του Τμήματος Φιλολογίας (Κ.Α. 1735)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Πασχάλης
Ερευνητική ομάδα: Έλενα Αναγνωστοπούλου, Ελίζα-Άννα Δελβερούδη, Μαρίνα Δετοράκη, Ιωάννα Κάππα
Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΙ).
Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (75%) και Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (25%).
Προϋπολογισμός: 58.429,33 €.

2002-2007
Η λογοτεχνική παραγωγή της γενιάς του ΄40
και η επιστροφή στη λυρική πεζογραφία-Υπ. 52.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αγγέλα Καστρινάκη
Φορέας χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ (Κ.Α. 1907)
Προϋπολογισμός: 32.203,24 €

1999-2003
ΕΛΕΥΣΙΣ. Ελεγχόμενη Ελληνική υπολογιστικών συστημάτων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξης Καλοκαιρινός
Ερευνητική ομάδα: Έλενα Αναγνωστοπούλου, Γεωργία Κατσιμαλή
Φορέας χρηματοδότησης: Γ.Γ.Ε.Τ. (Κ.Α. 1370)
Προϋπολογισμός: 103.008,07 ΔΡΧ

1999-2001
Λόγιος Ερμής: Διεθνής κόμβος συνολικής επαφής των Νεοελληνιστών
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξης Πολίτης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΑ. 1230)
Προϋπολογισμός: 5.869,41 €

1999-2000
Προσωπογραφία του νεώτερου Ελληνισμού
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξης Πολίτης
Φορέας χρηματοδότησης: Γ.Γ.Ε.Τ. και Ι.Τ.Ε. (Κ.Α. 1252)
Προϋπολογισμός: 88.041,09 €
  Σχετικοί Σύνδεσμοι:
 1. Αργώ

1999-2000
Δημιουργία αρχείου επιγραφικών κειμένων νομού Ρεθύμνης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Τζιφόπουλος
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 1213)
Προϋπολογισμός: 5.869,40 €

1997-1998
Ερμής ο Λόγιος: Διεθνής κόμβος συνολικής επαφής των Νεοελληνιστών
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξης Πολίτης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΑ. 993)
Προϋπολογισμός: 4.402,06 €

1996-1999
Μουσικολογική έρευνα και συγκέντρωση πρωτότυπου υλικού
για το αρχείο έρευνας και μελέτης της Ελληνικής παραδοσιακής και έντεχνης μουσικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικόλαος Μάμαλης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 776)
Προϋπολογισμός: 4.110,72 €

1996-1998
LINGUA - Developpement d' outils pour l' apprentissage et l' enseignement des langues et l' evalyation des competences linguistiques. SOCRATES
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φώτης Καβουκόπουλος
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (Κ.Α. 1022)
Προϋπολογισμός: 55.136,90 €

1996-1997
Βibliotheca Hagiographica Neograeca [=BHNG]
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεοχάρης Δετοράκης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 775)
Προϋπολογισμός: 4.108,59 €

1996-1997
Ποιητικές θεωρίες απο τον Αριστοτέλη ως την σύγχρονη εποχή
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεόδωρος Χατζηπανταζής
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 554)
Προϋπολογισμός: 12.766 €

1994-1997
LINGUA PROJECT NO. 94-01/1454/UK-IB95-03/1908/UK-IB
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεωργία Κατσιμαλή
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (Κ.Α. 541)
Προϋπολογισμός: 27.500 €

1994-1995
Ιστορία της Κρήτης - Μετάφραση και έκδοση στην Αγγλική γλώσσα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεοχάρης Δετοράκης
Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια (Κ.Α. 510)
Προϋπολογισμός: 23.477,60 €

1994-1995
Πανομοιότυπα κρητικών κωδικογράφου - χρονολογημένα κρητικά χειρόγραφα
(13ου- 17ου αιώνα)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεοχάρης Δετοράκης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 481)
Προϋπολογισμός: 6.551,80 €

1994-1995
Νέα Ελληνικά για γνώστες της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φώτης Καβουκόπουλος
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 529)
Προϋπολογισμός: 155.684,00 €

1993-1995
Καταλογογράφηση-Μηχανογράφηση Αρχείου Παντελή Πρεβελάκη
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Αλέξης Πολίτης (τμήμα Φιλολογίας) και Χρήστος Λούκος (τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας)
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός:

1992-1996
Διδασκαλία της νέας Ελληνικής στους ξένους.
Προετοιμασία διδακτικού υλικού, προγραμμάτων σπουδών και οργάνωση μαθημάτων.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φώτης Καβουκόπουλος
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (Κ.Α. 416)
Προϋπολογισμός: 36.198,40 €

1992-1995
Η ελληνική τυπογραφία στη Βενετία του 16ου αιώνα.
Η έκδοση των πρώτων νεοελληνικών λογοτεχνικών εντύπων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στέφανος Κακλαμάνης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 374)
Προϋπολογισμός: 1.643,44 €

1992-1994
Νεοελληνική Προσωπογραφία
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξης Πολίτης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 375)
Προϋπολογισμός: 1.173,90 €

1991-1997
Οργάνωση και ανάπτυξη του αρχείου μαγνητοσκοπημένων ταινιών
του Τομέα Θεατρολογίας - Μουσικολογίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ελίζα-Άννα Δελβερούδη
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 245 )
Προϋπολογισμός: 3.903,20 €

1991-1995
Ειδολογική τιτλοφόρηση κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας (Β΄ ήμισυ 16ου - 20ου αιώνα).
Πρακτικές και ερμηνευτικά προβλήματα.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτριος Αγγελάτος
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 246)

1991-1993
Καταλογογράφηση βιβλιοθήκης Παπακώστα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξης Πολίτης
Φορέας χρηματοδότησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – Ι.Τ.Ε.

1991-1992
Απογραφή και αποδελτίωση ιστοριών νεοελληνικής λογοτεχνίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξης Πολίτης
Φορέας χρηματοδότησης: Πανεπιστήμιο Κρήτης

1990-1994
Αρχείο νεοελληνικής λογοτεχνίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Πιερής
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 176 )
Προϋπολογισμός: 6.755,70 €

1990-1994
Τράπεζα δεδομένων με γλωσσολογικούς όρους στην ελληνική, αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χριστόφορος Χαραλαμπάκης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 175 )
Προϋπολογισμός: 10.987,50 €

1988-1991
Οργάνωση Αρχείου Μικροταινιών Χειρογράφων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεοχάρης Δετοράκης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 58 )
Προϋπολογισμός: 14.798,50 €

1987-1989
Η μουσικολογική ανάλυση του δημοτικού τραγουδιού με σημειολογικές μεθόδους
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιώργος Αμαργιανάκης
Φορέας χρηματοδότησης: ΥΠΕΒΤ (Κ.Α. 34)
Προϋπολογισμός: 3.374,90 €

1985-1987
Τα Ελληνικά της Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Κλαίρης
Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 12 )
Προϋπολογισμός: 2.923 €