In English
 
Ιωάννης Δημητρακάκης
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

Διεύθυνση:Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φιλολογίας
GR 74 100 - Ρέθυμνο

Τηλέφωνο:+30 2831 077287
Fax:+30 2831 077304
e-mail: dimitrakakis@uoc.gr
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Πεζογραφία του 20ού αιώνα
 • Θεωρία της λογοτεχνίας, ιστορία της κριτικής
ΣΠΟΥΔΕΣ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο του Τμήματος Ψυχολογίας-Παιδαγωγικών-Φιλοσοφίας (1988)

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:
«Aspects de la subjectivité dans l’œuvre romanesque de Nikos-Gabriel Pentzikis» (Université Paris-Sorbonne, 2001)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • «Η ποιητική της φανέρωσης στο μυθιστορηματικό έργο του Ν. Γ. Πεντζίκη», στο Αστέριος Αργυρίου, Κωνσταντίνος Α. Δημάδης, Αναστασία Δανάη Λαζαρίδου (επιμ.), Ο Ελληνικός Κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, 1453-1981, Πρακτικά του Α´ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, τ. Α´, Αθήνα 1999, σ. 229-238.
 • «Η προβληματική του υποκειμένου στο έργο του Ν. Γ. Πεντζίκη», Διαβάζω, τχ. 407 (Μάιος 2000), σ. 106-109.
 • «Perspective eschatologique et mise en question du sujet dans Ομιλήματα de N.-G. Pentzikis», στο Astérios Argyriou (επιμ.), Le sentiment religieux dans la littérature néo-grecque, XVIe Colloque International des Néo-hellénistes des Universités francophones, Παρίσι 2001, σ. 311-325.
 • «La lecture comme ivresse chez N.-G. Pentzikis: vers une rupture avec l’esthétique de l’attention», στο Martine Breuillot (επιμ.), Le vigne et le vin dans la langue et la littérature néo-helléniques, XVIIe Colloque International des Néo-hellénistes des Universités francophones, Παρίσι 2002, σ. 427-436.
 • α. «Ο αναξιόπιστος εξομολογούμενος. Αφήγηση και ύφος στον Εξώστη του Ν. Καχτίτση», Νέα Εστία, τχ. 1755 (Απρ. 2003), σ. 600-633.
  β. Συντομευμένη εκδοχή της μελέτης αυτής δημοσιεύτηκε ως επίμετρο στο Νίκος Καχτίτσης, Ο Εξώστης, Κίχλη, Αθήνα 32012, σ. 143-154.
 • «Το νησί ως χώρος επιστροφής του αρχαϊκού. Στοιχεία για μια αρχαιολογία του υποκειμένου στο Μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης του Ν. Γ. Πεντζίκη», στο Αστέριος Αργυρίου (επιμ.), Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα, Πρακτικά του Β´ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, τ. Α´, Αθήνα 2004, σ. 557-566.
 • «Σημειώσεις για τη νεωτερική πεζογραφία», Νέα Εστία, τχ. 1765 (Μάρτ. 2004), σ. 382-391.
 • «Μεταμορφώσεις της αφήγησης και του σώματος στο Ημερολόγιο 1836-2011 του Θ. Βαλτινού», στο Anna Olvia Jacovides Andrieu (επιμ.), Le corps dans la langue, la littérature, l’histoire, les arts et les arts du spectacle, XVIIIe Colloque International des Néo-hellénistes des Universités francophones, Παρίσι 2005, σ. 217-227.
 • «Τέχνη και νεωτερικότητα. Ο Ζήσιμος Λορεντζάτος και η μοντέρνα λογοτεχνία», Νέα Εστία, τχ. 1786 (Φεβρ. 2006), σ. 231-246.
 • «Υφολογικές παρατηρήσεις στο Χρονικό μιας πολιτείας του Π. Πρεβελάκη», Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 33 (Σεπτ.-Δεκ. 2006), σ. 54-64.
 • «Θ. Βαλτινός, Μπλε βαθύ σχεδόν μαύρο: όψεις ενός μονολόγου», Νέα Εστία, τχ. 1802 (Ιούλ.-Αύγ. 2007), σ. 157-172.
 • «Η ρητορική της σβηστής φωνής στο Πλατύ Ποτάμι του Γ. Μπεράτη», «Χαμηλές φωνές» στη λογοτεχνία, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2009, σ. 185-203.
 • «Η ενθουσιαστική εμπειρία της επιβλητικής φύσης στον Αλαφροΐσκιωτο του Άγγελου Σικελιανού», στο Αγγέλα Καστρινάκη, Αλέξης Πολίτης, Δημήτρης Πολυχρονάκης (επιμ.), Πολυφωνία. Φιλολογικά μελετήματα αφιερωμένα στον Σ. Ν. Φιλιππίδη, Ηράκλειο 2009, σ. 161-178.
 • «Ρητορική και βία. Μια ανάλυση του γλωσσικού συσχετισμού δυνάμεων στον Λοιμό», Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 40 (Ιαν.-Απρ. 2009), σ. 160-172.
 • «Η πορεία του θρησκευτικού στοχασμού του Αντρέ Ζιντ», Νέα Εστία, τχ. 1825 (Σεπτ. 2009), σ. 274-295.
 • «Ο Ζιντ αναγνώστης του Φλωμπέρ», Νέα Εστία, τχ. 1839 (Δεκ. 2010), σ. 852-874.
 • «Αναζητώντας τον αυθεντικό εαυτό: Αντρέας Δημακούδης του Ν. Γ. Πεντζίκη και Γήινες τροφές του André Gide», στο Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος (επιμ.), Η Νεοελληνική Λογοτεχνία στον Μεσοπόλεμο. Ιστορική και φιλολογική προσέγγιση, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Πύργος Ηλείας 2012, σ. 249-260.
 • «Γαλλικές απηχήσεις στη νεοελληνική κριτική 1930-1960: η έννοια του κλασικού», στο Αγγέλα Καστρινάκη, Αλέξης Πολίτης, Δημήτρης Τζιόβας (επιμ.), Για μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα. Προτάσεις ανασυγκρότησης, θέματα και ρεύματα, Πρακτικά Συνεδρίου στη μνήμη του Αλέξανδρου Αργυρίου, Ηράκλειο 2012, σ. 99-120.
 • «Εικαστικά διακείμενα στην Αριάγνη», στο «Με τη σφραγίδα του καλλιτέχνη». 100 χρόνια από τη γέννηση του Στρατή Τσίρκα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2013, σ. 257-280.
 • «Η έννοια του κλασικού συγγραφέα στον πρώιμο κριτικό στοχασμό του Ζήσιμου Λορεντζάτου», Παλίμψηστον, τχ. 31, Φθινόπωρο 2013, σ. 77-160
 • «Ο Κ. Θ. Δημαράς ως κριτικός της λογοτεχνίας και ο C.-A. Sainte-Beuve», Νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική από τον Διαφωτισμό έως σήμερα, Πρακτικά ΙΓ΄ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, 3-6 Νοεμβρίου 2011, Μνήμη Παν. Μουλλά, Α.Π.Θ., Τμήμα Φιλολογίας-Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, Εκδόσεις Σοκόλη-Κουλεδάκη, Αθήνα 2014, σ. 374-387.
 • «Ο Γιώργος Σεφέρης και ο γαλλικός κλασικός 17ος αιώνας», 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014, [PDF file].

  To be published
 • «Ο Αιμίλιος Χουρμούζιος και το ερώτημα για το κλασικό», υπό δημοσίευση στα πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου αφιερωμένου στη μνήμη του Βαγγέλη Αθανασόπουλου, Λογοτεχνικές διαδρομές: Ιστορία-Θεωρία-Κριτική, Τμήμα Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α, Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αθήνα, 17-19 Ιανουαρίου 2013.
 • «Διερευνώντας τις λογοτεχνικές χρήσεις της γραμματικής και του συντακτικού: Ζήσιμος Λορεντζάτος, ‘Ο Θησέας του Αντρέ Ζιντ’», ΙΔ΄ Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα ΜΝΕΣ του ΑΠΘ, αφιερωμένη στη μνήμη του Ξ. Α. Κοκόλη, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2014.
Ενημερώθηκε Ιούλιος 2015