In English
 
Σ. Ν. Φιλιππίδης
Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

οικία:Καντάνου 65
73131 Χανιά

Τηλέφωνο:+30 2821087195
+30 6978045378
Fax:+30 2831077304
e-mail: philippides@phl.uoc.gr
 

Ειδικά Ενδιαφέροντα:
Σημειωτική της λογοτεχνίας
Θεωρία της λογοτεχνίας
Νεοελληνική λογοτεχνία 1880-1950

Σπουδές:
Πτυχίο, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1966)
University of California at Irvine: PhD in Classics (1984)

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:
"A Grammar of Dramatic Technique: The Dramatic Structure of the Carpet Scene in Aeschylus' Agamemnon" (1984)

Δημοσιεύσεις:

Βιβλία
Τόποι: Μελετήματα για τον αφηγηματικό λόγο επτά νεοελλήνων πεζογράφων: Παπαδιαμάντης, Κονδυλάκης, Θεοτόκης, Χατζόπουλος, Καζαντζάκης, Βενέζης, Καραγάτσης, (Καστανιώτης, 1997).

Αμφισημίες: Μελετήματα για τον αφηγηματικό λόγο έξι νεοελλήνων συγγραφέων: Παπαδιαμάντης, Βλαχογιάννης, Μυριβήλης, Τερζάκης, Καζαντζάκης, Παλαμάς (Ίνδικτος, 2005).

'Αρθρα
«Narrative Strategies and Ideology in Livy's 'Rape of Lucretia'», Helios 10:2 (1983) 113-119

«Τελετουργία στην ποίηση», Πρακτικά Πέμπτου Συμποσίου Ποίησης, Αθήνα 1986, 61-73

«Σημειωτικός προκαθορισμός στην ιστορία της Βιργινίας (Λίβιος ΙΙ-ΙΙΙ), Αριάδνη 4 (1988) 147-155

«Οι Αφηγηματικές θεωρίες του A. J. Greimas», μετάφρ. Σ. Τσιτσιρίδη, Σπείρα, τρίτη περίοδος, 1 (1990) 34-45

«A. J. Greimas, 'Το guizzo: Ένα δοκίμιο για τον Ίταλο Καλβίνο'», Ακτή 7 (1991) 286-291 [μετάφραση και σχολιασμός]

«Η Θεωρία του ρυθμικού πεζού λόγου και η τυποποίηση της κριτικής στην αρχαιότητα», Αριάδνη 6 (1993) 147-173

«Η Σημειωτική ανάλυση του λογοτεχνικού κειμένου (και γιατί δεν πρέπει να την φοβάται κανείς)», Θαλλώ 5 (1993) 17-36

«Ερμηνευτικός υπομνηματισμός πέντε ποιημάτων του Ελύτη που περιέχονται στα σχολικά ανθολόγια», Θαλλώ 9 (1997) 89-110

«Ο Τόντα-Ράμπα του Καζαντζάκη: Ένα πειραματικό μυθιστόρημα;», Πεπραγμένα Επιστημονικού Διημέρου 'Νίκος Καζαντζάκης: Σαράντα χρόνια από το θάνατό του (Χανιά, 1-2 Νοεμβρίου 1997)', Χανιά 1998, 261-276

«Η Ποιητική της έλλειψης στον Σολωμό: Θεωρία και πρακτική του λυρικού ποιήματος σε συσχετισμό με ένα σχήμα λόγου», Πόρφυρας 95-96 (7-9/2000) 173-183

«Οι Μεταφράσεις του Κονδυλάκη, οι επιφυλλίδες της Εφημερίδος, και η γαλλική λογοτεχνία στην Ελλάδα του τέλους του 19ου αιώνα», Πρακτικά Α'. Διεθνούς Συνεδρίου 'Κρήτη και Ευρώπη: Συγκρίσεις, συγκλίσεις και αποκλίσεις στη λογοτεχνία'», Ηράκλειο 2001, 287-308

«Διασύνδεση αφηγηματικών ακολουθιών και νόημα στην Μαργαρίτα Στέφα και στον Κόκκινο βράχο του Ξενόπουλου», Πρακτικά Συνεδρίου 'Γρηγόριος Ξενόπουλος: Πενήντα χρόνια από το θάνατο ενός αθάνατου (1951-2001)' (Αθήνα, 28-29/11/2001), Αθήνα 2003: 107-21

«Κρήτη και Λέσβος: Βουνό και θάλασσα ως σημειωτικοί χώροι στο Δέντρο του Πρεβελάκη και στον Πάνα του Μυριβήλη», Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών 'Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα', (Ρέθυμνο, 10-12/5/2002), Αθήνα 2004, τ. 1: 511-22

«Μανόλης Αναγνωστάκης, λυρικός ποιητής ή Δυσκολίες ανάγνωσης του ποιήματος '΄Αρχισε μια σιγανή βροχή...'», Θέματα λογοτεχνίας 30 (9-12/2005) 3-11

«Το 'Αλογο του Παπαντωνίου και το 'Ατι του Πρεβελάκη», Θέματα λογοτεχνίας 33 (9-12/2006) 74-85

«Mikhail Bakhtin, Προβλήματα της ποιητικής του Ντοστογιέβσκι», Μ. Πουρκός (επιμ.)

Λογοτεχνία, διαλογικότητα, ψυχολογία: Κριτικές προσεγγίσεις (Αθήνα: Ατραπός, 2007) 123-43

«Το κωμικό ως σημειωτικός συντελεστής στη μυθιστοριογραφία του Καζαντζάκη», Διαβάζω 480 (Δεκέμβριος 2007) 195-99

«Γιώργου Σεφέρη, 'Πάνω σ' έναν ξένο στίχο': Μια ανάγνωση», Νέα Εστία 163: 1809 (Μάρτιος 2008): 489-504

«Η τυπολογία της λυρικής μελαγχολίας και οι ελληνικές μεταφράσεις (1880-1944)», Διαβάζω 484 (Απρίλιος 2008) 111-18

Από την Quellenforschung στην διακειμενικότητα (Baxtin, Kristeva) και από την διακειμενικότητα στην παρανάγνωση (Bloom), ή Θεωρία και ιστορία της λογοτεχνικής κριτικής (υπό δημοσίευση στα Πρακτικά Συνεδρίου)

Θέσεις για το αφηγηματικό κείμενο και την πρόσληψή του, και προβλήματα πρόσληψης και διδασκαλίας στην εκπαίδευση (υπό δημοσίευση στα Πρακτικά Συνεδρίου)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Eco, Ερμηνεία και υπερερμηνεία και Έξι και μία περιπλανήσεις στο δάσος της αφήγησης (με τίτλο «Η παραποίηση του Έκο», «Βιβλιοθήκη», Ελευθεροτυπία 239 (17/1/2003) 22-23)

Auerbach, Spitzer, Jakobson (με τίτλο «Βίοι παράλληλοι: Με αφορμή το άρθρο για τη Μίμηση του Auerbach», «Βιβλιοθήκη», Ελευθεροτυπία 423 (29/9/2006) 22-23)

Culler, Αποδόμηση (με τίτλο «Αναγνωστικές ιστορίες: Από τον Φις, τον Χόλλαντ και τον Ίζερ μέχρι τον Ντεριντά και τον Φρόιντ», «Βιβλιοθήκη», Ελευθεροτυπία 455 (1/6/2007) 14-15)

Δύο βιβλία στρουκτουραλιστικής θεωρίας της λογοτεχνίας: Algirdas J. Greimas Δομική σημασιολογία και Gerard Genette Σχήματα ΙΙΙ (προς δημοσίευση στο Διαβάζω)

Αλλες δραστηριότητες:
Έχει εργαστεί στο πρόγραμμα Thesaurus Linguae Graecae (1975-1979) και διδάξει Κλασική Φιλολογία στο University of California at Irvine (1979-1984) και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1984-1992). Από το 1992 έως το 2006 δίδαξε Νεοελληνική Λογοτεχνία στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και σύγχρονες θεωρίες για τη Λογοτεχνία στο Μεταπτυχιακό Φιλολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου. Υπήρξε (1997-2001) Πρόεδρος του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας, που εδρεύει στους Βαρβάρους Ηρακλείου, και με πρότασή του το Κέντρο εξέδωσε τα βιβλία: 1) Αλεξάνδρα Λαμπράκη - Παγανού, Εργογραφία Εμμανουήλ Κριαρά (2001), 2) Arnold van Gemert, A. Stamoulis, D. Stijfhorn, και S. Alting, Οδηγός Έργων της Κρητικής Λογοτεχνίας (1370-1690) (2002) και 3) Πρακτικά Συνεδρίου «Κρήτη και Ευρώπη: Συγκρίσεις, συγκλίσεις και αποκλίσεις στη λογοτεχνία» (Βαρβάροι Ηρακλείου, 30/6-2/7/2000) (2001), Συνεδρίου του οποίου είχε την επιστημονική οργάνωση. Έχει οργανώσει δύο Διεθνή Συνέδρια για τον Καζαντζάκη, των οποίων τα πρακτικά έχουν δημοσιευθεί: 1) Πεπραγμένα Επιστημονικού Διημέρου (Χανιά, 1-2/11/1997): Νίκος Καζαντζάκης: Σαράντα χρόνια από το θάνατό του (Χανιά, 1998), 2) Πεπραγμένα Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Γάλλος, 23-25/4/2004): Νίκος Καζαντζάκης: Το έργο και η πρόσληψή του (Ηράκλειο, 2006) και ένα τρίτο, «Νίκος Καζαντζάκης 2007: Πενήντα χρόνια μετά» (Πανεπιστήμιο Κρήτης, 18-21/5/2007), του οποίου τα Πρακτικά θα εκδοθούν εντός του 2009. Επιμελείται τη σειρά «Μελέτες για τον Καζαντζάκη», που δημοσιεύεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τον οίκο «Καστανιώτης».


Ενημερώθηκε την 18-07-2008