Έρευνα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, Π.Κ.

2016-2018

The complete portrait of clitic development in Modern Greek

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παρασκευή (Βίνα) Τσακάλη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4488)

2016-2017

Ritual and Politics, Individual and Community in Plutarch’s Works. University of Crete

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λουκία Αθανάσακη

ΕΛΚΕ μικρού μεγέθους, τύπος ΙΙ

2016-2017

Ο τρωικός πόλεμος (la Guerra Troiana) του Ανδρέα Κορνάρου (1551-1617)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στέφανος Κακλαμάνης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4469)

2016-2017

Το υπηρετικό προσωπικό στην ελληνική τέχνη, την κοινωνία και την ιστορία. Μύθοι και πραγματικότητα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτα Μήνη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4472)

2016-2017

Οπερέτα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μανώλης Σειραγάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4467)

2016-2017

Xenophon’s Cyropaedia. A Typology of Readings

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ελένη Ταμιωλάκη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4475)

2016-2017

Film Adaptation

Επιστημονική Υπεύθυνη: Παναγιώτα Μήνη

Μικρού Μεγέθους Ι, Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης. (ΚΑ 4677).

2016-2017

Η κατάκτηση των αντιγεγονοτικών υποθετικών τύπων από τα παιδιά

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παρασκευή (Βίνα) Τσακάλη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4476 )

2016-2017

Πόλεμος στον κινηματογράφο

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτα Μήνη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4554)

2015-2016

Exploring Roots in their contexts

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Έλενα Αναγνωστοπούλου

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4347)