Ανακοίνωση

Προκηρύξεις εισαγωγής πτυχιούχων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Έχουν δημοσιευθεί οι παρακάτω προκηρύξεις εισαγωγικών εξετάσεων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:

ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»
ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»
ΠΜΣ «Γλωσσολογία»
ΔΠΜΣ «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές»