Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψ. διδάκτορα Άννας Καμπανάρου

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Άννα Καμπανάρου

Γυναικείοι και ανδρικοί χοροί
στο Αισχύλειο Δράμα

Επιβλέπουσα:
Έλενα Αναγνωστοπούλου

Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://diavlos.grnet.gr/epres...

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)