Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Forensic narratives and narrativity in Athenian courts

Υποψήφια Διδάκτορας
Roberta Dainotto


Επιβλέπων:
Δήμος Σπαθάρας


Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://diavlos.grnet.gr/epres...

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)