Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Τα γυναικεία πρόσωπα στο τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι και του Νίκου Γκάτσου