Ανδρέας ΚάλβοςΗμερίδα
Νέες έρευνες για τον Ανδρέα Κάλβο


Τρεις σημαντικές ανακοινώσεις για το κριτικό και ποιητικό έργο του Ανδρέα Κάλβου.

Ρέθυμνο 21 Οκτωβρίου 2013, 19.00

Ωδείο Ρεθύμνου

Την εκδήλωση θα προλογίσει η Αγγέλα Καστρινάκη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Νάσος Βαγενάς
Ομότιμος Καθηγητής Θεωρίας και Κριτικής της Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Ένα λανθάνον κριτικό κείμενο του Κάλβου»

Συγκρίνοντας τις βασικές κριτικές θέσεις και εκφραστικές διατυπώσεις ενός ανώνυμου κειμένου του ιταλικού περιοδικού L’Αpe italiana (1819), με τις θέσεις και διατυπώσεις των υπόλοιπων κριτικών κειμένων του ποιητή της περιόδου 1820-1825, ο Ν. Β. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κείμενο αυτό έχει γραφεί από τον Κάλβο.

Ευριπίδης Γαραντούδης
Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Η έκδοση των Ωδών του Κάλβου από το Μουσείο Μπενάκη»

Παρουσίαση της νέας έκδοσης των ελληνόγλωσσων ωδών του Κάλβου («Ελπίς πατρίδος», 1819. Η Λύρα, 1824. Λυρικά, 1826). Η έκδοση αυτή πρόκειται να περιληφθεί στην έκδοση των Απάντων του Κάλβου που θα κυκλοφορήσει προσεχώς σε τέσσερις τόμους από το Μουσείο Μπενάκη. Ο ομιλητής θα εξηγήσει τον τρόπο εργασίας του, την οργάνωση της έκδοσης και τις διαφορές της από τις προηγούμενες εκδόσεις.

Μιχαήλ Πασχάλης
Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Ξαναδιαβάζοντας τον Κάλβο»

Ο Μιχαήλ Πασχάλης θα μιλήσει για το βιβλίο του Ξαναδιαβάζοντας τον Κάλβο: Ο Ανδρέας Κάλβος, η Ιταλία και η αρχαιότητα, που κυκλοφορεί από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Το βιβλίο αμφισβητεί την κρατούσα ελληνοκεντρική προσέγγιση της καλβικής ποίησης και επιχειρεί να θέσει σε νέες βάσεις την έρευνα γύρω από τη γλώσσα, την ποιητική και τις φιλολογικές επιδόσεις του Ζακύνθιου ποιητή. Επισημαίνει μεγάλο αριθμό ιταλισμών στο καλβικό ιδίωμα, εντοπίζει τα ιταλικά πρότυπα των Ωδών και παράλληλα αναδεικνύει τις αδυναμίες της γλωσσικής και φιλολογικής κατάρτισης του Κάλβου. Η προσέγγιση των Ωδών υπό το πρίσμα αυτό δεν μειώνει τη σημασία και την αισθητική τους αξία, υποδεικνύει όμως την ανάγκη να αναπροσανατολιστεί η έρευνα ως προς τις πηγές και τις προϋποθέσεις της δημιουργίας τους.