Διδακτορικές Σπουδές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας και στη διαμόρφωση ερευνητών / ερευνητριών στα πεδία των Κλασικών Σπουδών, της Βυζαντινής Φιλολογίας, της Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Γλωσσολογίας, και των θεατρικών και Κινηματογραφικών Σπουδών.