Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

ΦΕΚ τ. Β’ 1658 / 11-5-2018

Κανονισμός: Κανονισμός Π.Μ.Σ. Β.ΝΕ.Φ. (ΦΕΚ τ. Β’ 3283 / 8-8-2018)

Διευθυντής: Δημήτρης Πολυχρονάκης
Αναπληρωτής Διευθυντής: Στρατής Παπαϊωάννου

Συντονιστική Επιτροπή: Δημήτρης Πολυχρονάκης, Στρατής Παπαϊωάννου, Μανόλης Πατεδάκης, Αναστασία Νάτσινα, Γιάννης Δημητρακάκης