Προπτυχιακές Σπουδές

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2023-2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 1/9/2023 - 22/9/2023
Ορκωμοσία Νοεμβρίου Τετάρτη 22/11/2023
Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 25/9/2023 - 22/12/2023 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Χριστουγέννων 23/12/2023 - 7/1/2024
Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 8/1/2024 - 26/1/2024
Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου Τετάρτη 20/3/2024
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου 12/2/2024 - 24/5/2024 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Πάσχα 29/4/20274 - 10/5/2024
Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 27/5/2024 - 14/6/2024
Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου Τετάρτη 17/7/2024