Προπτυχιακές Σπουδές

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2022-2023

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 1/9/2022 - 21/9/2022
Ορκωμοσία Νοεμβρίου Τετάρτη 23/11/2022
Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 26/9/2022 - 23/12/2022 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Χριστουγέννων 24/12/2022 - 8/1/2023
Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 9/1/2023 - 27/1/2023
Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου Τετάρτη 22/3/2023
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου 13/2/2023 - 26/5/2023 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Πάσχα 10/4/2023 - 21/4/2023
Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 29/5/2023 - 16/6/2023
Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου Τετάρτη 19/7/2023