Προπτυχιακές Σπουδές

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2019-2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 02/09/2019 έως 21/09/2019
Ορκωμοσία Νοεμβρίου Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019
Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 23/09/2019 έως 20/12/2019 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Χριστουγέννων 23/12/2019 έως 06/01/2020
Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 07/01/2020 έως 27/01/2020
Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου Τετάρτη 11/03/2020
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου 10/02/2020 έως 22/05/2020 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Πάσχα 13/04/2020 έως 26/04/2020
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 01/06/2020 έως 20/06/2020
Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου Τρίτη 21/07/2020