Πρόσωπα

Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού

 • Γιώργος Μοτάκης

  Βαθμίδα: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)

  E-mail: motakis@uoc.gr

  Αρμοδιότητες: Υπεύθυνος Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διαχείρισης δαπανών Τμήματος

  Τηλέφωνο: 28310-77266

  Γραφείο: 006