Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΔΠΜΣ «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές»

ΦΕΚ τ. Β’ 3284 / 8-8-2018

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Κανονισμός: Κανονισμός Π.Μ.Σ. Θ.ΚΙ.Σ. (ΦΕΚ τ. Β' 4001 / 17-9-2018).

Διευθύντρια: Παναγιώτα Μήνη
Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αγγέλα Καστρινάκη

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή: Τζελίνα Χαρλαύτη, Αγγέλα Καστρινάκη, Παναγιώτα Μήνη, Μαρίνος Σαρηγιάννης, Αθηνά Καβουλάκη, Μανώλης Σειραγάκης, Κωνσταντίνα Γεωργιάδη

Συντονιστική Επιτροπή: Παναγιώτα Μήνη, Αγγέλα Καστρινάκη, Μανώλης Σειραγάκης, Αθηνά Καβουλάκη, Κωνσταντίνα Γεωργιάδη