Πρόσωπα

Συμβασιούχοι διδάσκοντες

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 • Παναγιώτης Δενδραμής

  Τομέας: Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

  Θέση: Πανεπιστημιακός Υπότροφος

  E-mail: philp0584@philology.uoc.gr

 • Μαρία Μπαρούνη

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Θέση: Υπότροφος - Πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2020-21

  E-mail: barouni@uoc.gr

 • Μαρία Μπιζά

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Θέση: Υπότροφος - Πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2020-21

  E-mail: mbiza@uoc.gr

 • Στέλιος Χρονόπουλος

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Θέση: Υπότροφος - Πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2020-21

  E-mail: schronopoulos@gmail.com