Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2020-2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 28/9/2020 - 9/1/2021 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Χριστουγέννων 24/12/2020 - 6/1/2021
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου 15/2/2021 - 29/5/2021 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Πάσχα 26/4/2021 - 9/5/2021