Πρόγραμμα στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το πρόγραμμα σύντομης διάρκειας στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΨΑΕ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους/όλες τους/τις εγγεγραμμένους/ες προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γ΄ Εξαμήνου και άνω, ανεξαρτήτως Σχολής και Τμήματος, καθώς και στους/στις φοιτητές/τριες Erasmus, ημεδαπής και αλλοδαπής. Διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλολογίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΤΑΛΩΣ-Τεχνητή Νοημοσύνη για τις Ανθρωπιστικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες» (https://talos-ai4ssh.uoc.gr/training/).