Διδακτορικές Σπουδές

Εγγραφή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ακαδημαϊκή χρονιά. Η εξέταση των αιτήσεων γίνεται σε δύο περιόδους, σύμφωνα με τις παρακάτω προθεσμίες ανά εξάμηνο:

Χειμερινό εξάμηνο: Κατάθεση αίτησης ως 5 Σεπτεμβρίου / Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ως 20 Οκτωβρίου

Εαρινό εξάμηνο: Κατάθεση αίτησης ως 5 Φεβρουαρίου / Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ως 20 Μαρτίου


Η αίτηση και τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται με το ταχυδρομείο στη διεύθυνση «Τμήμα Φιλολογίας, Γραμματεία, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 74100 – Ρέθυμνο» ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:philology@phl.uoc.gr