Προπτυχιακές Σπουδές

Σύμβουλοι Σπουδών

Σύμβουλοι σπουδών των πρωτοετών φοιτητών ορίζονται, για τον καθένα προσωπικά, αμέσως μετά την οριστικοποίηση των εγγεγραμμένων στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Σύμβουλοι Σπουδών ανά Κατεύθυνση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (Δείτε τους εδώ)

Οι φοιτητές/φοιτήτριες παρακαλούνται

  • να συμβουλεύονται τον Οδηγό Σπουδών, προτού απευθυνθούν στους/στις Συμβούλους Σπουδών.
  • Παρακαλούνται να απευθύνονται στον/στην αντίστοιχο/η Σύμβουλο, ανάλογα με την Κατεύθυνση Σπουδών που αφορά το ερώτημά τους, ή τον Τομέα στον οποίο ανήκουν, στέλνοντας με email και σε ευανάγνωστο αρχείο τα ακόλουθα:
    1. την αναλυτική τους βαθμολογία,
    2. τον αντίστοιχο «Βοηθητικό Πίνακα προϋποθέσεων Πτυχίου ανά Κατεύθυνση», συμπληρωμένο με τα μαθήματα που έχουν περάσει μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την αναλυτική τους βαθμολογία. Ο πίνακας βρίσκεται στο Παράρτημα Β, στο τέλος του Οδηγού Σπουδών.

Ενημερώνουμε ότι τα ερωτήματα απαντώνται με σειρά προτεραιότητας και κατά την ευχέρεια του/της κάθε Συμβούλου. Οι φοιτητές/φοιτήτριες από την πλευρά τους καλούνται να περιμένουν με αντίστοιχο πνεύμα συνεργασίας την απάντηση του/της κάθε Συμβούλου Σπουδών στα αιτήματα όλων. Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών θα δίνει όποια άλλη διευκρίνιση, ή θα ενημερώνει για όποια επιπλέον επικοινωνία είναι απαραίτητη κατά τις καθορισμένες ώρες συνεργασίας με τους/τις φοιτητές/τριες.