Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ «Γλωσσολογία»

ΦΕΚ τ. Β’ 1658 / 11-5-2018

Κανονισμός: Κανονισμός Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας (ΦΕΚ τ. Β' 3554 / 22-8-2018).

Διευθύντρια: Ιωάννα Κάππα
Αναπληρωτής Διευθυντής: Αλέξης Καλοκαιρινός

Συντονιστική Επιτροπή: Ιωάννα Κάππα, Έλενα Αναγνωστοπούλου, Αλέξης Καλοκαιρινός, Μαρίνα Δετοράκη, Βίνα Τσακάλη