Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»

ΦΕΚ τ. Β’ 1658 / 11-5-2018

Κανονισμός: Κανονισμός Π.Μ.Σ. Κλασικές Σπουδές (ΦΕΚ τ. Β’ 3284/8-8-2018).

Διευθύντρια: Μελίνα Ταμιωλάκη
Αναπληρωτής Διευθυντής: Κώστας Αποστολάκης

Συντονιστική Επιτροπή: Μελίνα Ταμιωλάκη, Λουκία Αθανασάκη, Κώστας Αποστολάκης, Δήμος Σπαθάρας και Στέλιος Παναγιωτάκης