Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»

Η προκήρυξη για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2022 έχει δημοσιευθεί. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

Η προκήρυξη για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2022 έχει δημοσιευθεί. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

ΠΜΣ «Γλωσσολογία»

Η προκήρυξη για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2022 έχει δημοσιευθεί. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

ΔΠΜΣ «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές»

Η προκήρυξη για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2022 έχει δημοσιευθεί. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν εδώ.