Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»

Η προκήρυξη για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Ιανουαρίου 2023 έχει δημοσιευθεί. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

Η προκήρυξη για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Ιανουαρίου 2023 έχει δημοσιευθεί. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

ΠΜΣ «Γλωσσολογία»

Η προκήρυξη για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Ιανουαρίου 2023 έχει δημοσιευθεί. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

ΔΠΜΣ «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές»

Η προκήρυξη για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2023 αναμένεται να δημοσιευθεί έως το τέλος Μαΐου 2023. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν εδώ.