Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2019-2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 23/09/2019 έως 20/12/2019 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Χριστουγέννων 23/12/2019 έως 06/01/2020
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου 10/02/2020 έως 22/05/2020 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Πάσχα 13/04/2020 έως 26/04/2020