Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2019-2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 23/09/2019 έως 20/12/2019 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Χριστουγέννων 23/12/2019 έως 06/01/2020
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου 10/02/2020 έως 22/05/2020 (13 εβδομάδες)
Πρόσθετες Ημέρες Μαθημάτων: Η Μ. Δευτέρα (13/4), η Μ. Τρίτη (14/4), η Τετάρτη (22/4), η Πέμπτη (23/4) και η Παρασκευή (24/4)
Διακοπές Πάσχα 15/04/2020 έως 21/04/2020