Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 21/10/2019 έως και τις 30/11/2019 μέσω του συστήματος: https://postgrad.cict.uoc.gr/.

Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη θα ισχύσει για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Ιανουαρίου 2019.

Προσοχή: Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς», ή και «καλώς» σε περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Η γραπτή εξέταση στη Λατινική Φιλολογία θα γίνει στην Αίθουσα 1 των διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής στις 13/1/2020 και από τις 11:30 έως τις 14:30. Η γραπτή εξέταση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Φιλολογίας στις 14/1/2020 και από τις 11:30 έως τις 14:30.

Η προφορική εξέταση θα επιδιωχθεί να γίνει το απόγευμα της 14ης/1/2020 ή την επομένη μέρα (15/1/2020) - οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 21/10/2019 έως και τις 30/11/2019 μέσω του συστήματος: https://postgrad.cict.uoc.gr/.

Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Βυζαντινή Φιλολογία"
Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Νεοελληνική Φιλολογία"
Η εξεταστέα ύλη θα ισχύσει για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Ιανουαρίου 2020.

Προσοχή: Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς», ή και «καλώς» σε περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Η γραπτή εξέταση θα γίνει στην Αίθουσα 1 των διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής στις 13/1/2020, από τις 11:30 έως τις 14:30. Η προφορική εξέταση θα γίνει αργότερα την ίδια μέρα (13/1/2020) ή την επομένη (14/1/2020) - οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

ΠΜΣ «Γλωσσολογία»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 21/10/2019 έως και τις 30/11/2019 μέσω του συστήματος: https://postgrad.cict.uoc.gr/.

Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη θα ισχύσει για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Ιανουαρίου 2020

Προσοχή: Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς», ή και «καλώς» σε περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Η γραπτή εξέταση θα γίνει στην Αίθουσα 1 των διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής στις 13/1/2020, από τις 11:30 έως τις 14:30. Η προφορική εξέταση θα γίνει αργότερα την ίδια μέρα (13/1/2020) ή την επομένη (14/1/2020) - οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

ΔΠΜΣ «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές»

Η επόμενη προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα αυτή έως τον Απρίλιο 2020 με προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών την 31η/7/2020 και για εξετάσεις που θα διενεργηθούν το Σεπτέμβριο 2020.

Εξεταστέα ύλη ΔΠΜΣ στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές.
Η εξεταστέα ύλη θα ισχύσει και για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2019.