Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 15/6/2020 έως και τις 7/9/2020 μέσω του συστήματος: https://postgrad.cict.uoc.gr/.

Εξεταστέα ύλη

Προσοχή: Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς», ή και «καλώς» σε περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Η γραπτή εξέταση στη Λατινική Φιλολογία θα γίνει στις 14/9/2020 και από τις 11:30 έως τις 14:30. Η γραπτή εξέταση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία θα γίνει στις 15/9/2020 και από τις 11:30 έως τις 14:30.

Η προφορική εξέταση θα επιδιωχθεί να γίνει το απόγευμα της 15ης/9/2020 ή την επομένη μέρα (16/9/2020) - οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Πίνακας Επιτυχόντων (16/9/2020)

Οι υποψήφιοι/-ες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»: 1678 και 2675

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 15/6/2020 έως και τις 7/9/2020 μέσω του συστήματος: https://postgrad.cict.uoc.gr/.

Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Βυζαντινή Φιλολογία"
Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Νεοελληνική Φιλολογία"

Προσοχή: Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς», ή και «καλώς» σε περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Η γραπτή εξέταση θα γίνει στις 14/9/2020, από τις 11:30 έως τις 14:30. Η προφορική εξέταση θα γίνει αργότερα την ίδια μέρα (14/9/2020) ή την επομένη (15/9/2020) - οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Πίνακας Επιτυχόντων (16/9/2020)

Για την κατεύθυνση "Βυζαντινή Φιλολογία" δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις.
Στην κατεύθυνση "Νεοελληνική Φιλολογία" δεν γίνεται δεκτός/-η κανείς/-μία από τους/τις υποψηφίους/-ες.

ΠΜΣ «Γλωσσολογία»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 15/6/2020 έως και τις 7/9/2020 μέσω του συστήματος: https://postgrad.cict.uoc.gr/.

Εξεταστέα ύλη

Προσοχή: Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς», ή και «καλώς» σε περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Η γραπτή εξέταση θα γίνει στις 14/9/2020, από τις 11:30 έως τις 14:30. Η προφορική εξέταση θα γίνει αργότερα την ίδια μέρα (14/9/2020) ή την επομένη (15/9/2020) - οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Πίνακας Επιτυχόντων (16/9/2020)
Οι υποψήφιοι/-ες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ «Γλωσσολογία»: 2520, 2246 και 2485

ΔΠΜΣ «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προκήρυξη
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 15/6/2020 έως και τις 7/9/2020 μέσω του συστήματος: https://postgrad.cict.uoc.gr/.

Εξεταστέα ύλη ΔΠΜΣ στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές.

Η γραπτή εξέταση θα γίνει στις 14/9/2020, από τις 11:30 έως τις 14:30. Η προφορική εξέταση θα γίνει αργότερα την ίδια μέρα (14/9/2020) ή την επομένη (15/9/2020) - οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες του συγκεκριμένου Προγράμματος ενημερώνονται ότι κατά το επόμενο διάστημα αναμένεται η δημοσίευση της προκήρυξης υποτροφίας ύψους 750 ευρώ η οποία θα απονεμηθεί στον μεταπτυχιακό φοιτητή ή στην μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Δ.Π.Μ.Σ. «Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές» που κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις για εισαγωγή το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 επέτυχε με τον μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στη γραπτή και προφορική εξέταση εφόσον αυτός είναι Άριστα, δηλαδή τουλάχιστον 8.50, και εφόσον ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλον φορέα κατά το διάστημα Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2020. Η αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας δεν λαμβάνεται υπόψη.