Έρευνα 1985-2010

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, Π.Κ. 1985-2010

1994-1997

LINGUA PROJECT NO. 94-01/1454/UK-IB95-03/1908/UK-IB

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Γεωργία Κατσιμαλή

Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (Κ.Α. 541)

1994-1995

Ιστορία της Κρήτης - Μετάφραση και έκδοση στην Αγγλική γλώσσα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Θεοχάρης Δετοράκης

Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια (Κ.Α. 510)

1994-1995

Πανομοιότυπα κρητικών κωδικογράφου - χρονολογημένα κρητικά χειρόγραφα (13ου- 17ου αιώνα)

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Θεοχάρης Δετοράκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 481)

1994-1995

Νέα Ελληνικά για γνώστες της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Φώτης Καβουκόπουλος

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 529)

1993-1995

Καταλογογράφηση-Μηχανογράφηση Αρχείου Παντελή Πρεβελάκη

Επιστημονικά υπεύθυνοι: Αλέξης Πολίτης (τμήμα Φιλολογίας) και Χρήστος Λούκος (τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας)

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης

1992-1996

Διδασκαλία της νέας Ελληνικής στους ξένους. Προετοιμασία διδακτικού υλικού, προγραμμάτων σπουδών και οργάνωση μαθημάτων.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Φώτης Καβουκόπουλος

Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (Κ.Α. 416)

1992-1995

Η ελληνική τυπογραφία στη Βενετία του 16ου αιώνα. Η έκδοση των πρώτων νεοελληνικών λογοτεχνικών εντύπων

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Στέφανος Κακλαμάνης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 374)

1992-1994

Νεοελληνική Προσωπογραφία

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αλέξης Πολίτης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 375)

1991-1997

Οργάνωση και ανάπτυξη του αρχείου μαγνητοσκοπημένων ταινιών του Τομέα Θεατρολογίας - Μουσικολογίας

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελίζα-Άννα Δελβερούδη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 245 )

1991-1995

Ειδολογική τιτλοφόρηση κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας (Β΄ ήμισυ 16ου - 20ου αιώνα). Πρακτικές και ερμηνευτικά προβλήματα.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δημήτριος Αγγελάτος

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 246)