Το Πανεπιστήμιο Κρήτης
τιμά τον
Walter Lassally


10-13 Δεκεμβρίου 2009Πρόγραμμα
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου
Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής

17.30Momma don't allow, Lindsay Anderson, Karel Reisz, 1955
 Refuge England, Robert Vas, 1959
18.30Γεύση από μέλι, Tony Richardson, 1961
20.30Ανοιχτή επιστολή, Γιώργος Σταμπουλόπουλος, 1969
Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου
Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής

17.15Κάψα και σκόνη, James Ivory, 1983
 Ερόικα, Μιχάλης Κακογιάννης, 1960
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου
Σπίτι του Πολιτισμού, Ρέθυμνο

16.00Ντίνος Δημόπουλος, Τα δελφινάκια του Αμβρακικού, 1993
18.00Walter Lassally, The Greeks, 1967
18.45Ηλίας Γιαννακάκης, Walter the Greek, 2005
20.00Ο Γιάννης Μπακογιαννόπουλος και ο Ηλίας Γιαννακάκης συνομιλούν με τον Walter Lassally.
Walter Lassally, Τα χέρια, 2010. Παγκόσμια πρώτη.
Επικοινωνία: Ελίζα-'Aννα Δελβερούδη (delveroudi@phl.uoc.gr)