Προπτυχιακές Σπουδές

Πληροφορίες για νέους φοιτητές και νέες φοιτήτριες ακαδημαϊκού έτους 2023-24. Οριστικοποίηση εγγραφών.

Εγγραφή Φοιτητών & Φοιτητριών (Ηλεκτρονικά)

Έως και Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 οι επιτυχόντες και επιτυχούσες των Πανελλαδικών εξετάσεων και της ειδικής κατηγορίας Σοβαρών Παθήσεων πρέπει να υποβάλουν αίτηση για το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία μόνο εντός του προβλεπόμενου διαστήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΣΟΙ/ΟΣΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ


Οριστικοποίηση εγγραφής

Από Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου ο φοιτητής / η φοιτήτρια υποβάλλει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος email: linoxylaki@uoc.gr:

 • μία ευκρινή φωτοτυπία ταυτότητας
 • την αίτηση της ηλεκτρονικής εγγραφής υπογεγραμμένη
 • µια Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 επικυρωµένη είτε από το gov.gr
  ( https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses) είτε από ΚΕΠ, µε το εξής κείµενο: «Παρακαλώ να µου αποστείλετε τα στοιχεία πρόσβασής µου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο προσωπικό µου email: (να αναγράφεται ευκρινώς το email σας)
 • τη βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης (για τους/τις εγγεγραμμένους/ες σε άλλο Τμήμα) εφόσον δεν σταλεί υπηρεσιακά

Προσοχή: Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει στη συνέχεια να παραδοθούν στη γραμματεία είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: «Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης 74100 Γάλλος Ρέθυμνο»

και παραλαμβάνει στο email που έχει δηλωθεί:

 • Βεβαίωση Σπουδών
 • Ενημερωτικό υλικό
 • Κωδικούς πρόσβασης (για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, για το σύστημα επιλογής συγγραμμάτων, της ακαδημαϊκής ταυτότητας, κ.ά.)

Μετά την οριστικοποίηση της εγγραφής σας και εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τους κωδικούς πρόσβασης όπως θα σας υποδειχθεί, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για σίτιση ή/και στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Ενδεχόμενες μεταβολές στη διαδικασία, όπως και επιπλέον πληροφορίες και ανακοινώσεις θα περιληφθούν στην ιστοσελίδα αυτή.

Πληροφορίες για τις διαδικασίες εγγραφής στα ηλεκτρονικά συστήματα του Πανεπιστημίου και άλλες χρήσιμες πληροφορίες υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://visit.uoc.gr/new-students/.

Υπηρεσίες & Εγκαταστάσεις Τμήματος Φιλολογίας

Πληροφορίες για τις προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας εδώ


Έναρξη Μαθημάτων
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023. Το πρόγραμμα των μαθημάτων μπορείτε να το δείτε εδώ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

ΑΕΦΦ 015

Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία

ΛΑΦΦ 015

Λατινική Θεματογραφία

ΑΕΦΦ 100

Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία

ΛΑΦΦ 100

Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας

ΒΥΦΦ 100

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

ΝΕΦΦ 100

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία

ΓΛΩΦ 100

Εισαγωγή στη Θεωρητική γλωσσολογία

ΓΛΩΦ 175

Γραμματική: Επίπεδα Ανάλυσης της Ελληνικής Γλώσσας

ΘΠΑΦ 100

Εισαγωγή στην Τέχνη του Θεάτρου

ΚΠΑΦ 100

Εισαγωγή στην Τέχνη του Κινηματογράφου

ΝΕΦΦ: ΕΚΟ

Ένα μάθημα Επιλεγόμενο Κορμού

ΑΕΦΦ: ΕΚΟ

Ένα μάθημα Επιλεγόμενο Κορμού

Ξένη Γλώσσα

Ξένη Γλώσσα

Στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας μπορείτε να δείτε τις ανακοινώσεις για τις παροχές που προσφέρονται.

Επικοινωνία με Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών

Υποδοχή Φοιτητών: Τρίτη-Πέμπτη 11.00-14.00
email: philology@phl.uoc.gr, linoxylaki@uoc.gr
τηλέφωνο: 2831077303, 2831077307
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Φιλολογίας – 74100 Ρέθυμνο

Υπηρεσίες & Εγκαταστάσεις Τμήματος Φιλολογίας

Φοιτητική Μέριμνα Αν ενδιαφέρεστε για Σίτιση ή Στέγαση, κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά στο www.merimna.uoc.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Π.Κ.

email: f.merimna-reth@uoc.gr
τηλέφωνα: 28310-77727, 28310-77946, 28310-77729

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Φοιτητική Μέριμνα – 74100 Ρέθυμνο

Ανακοινώσεις Ηλεκτρονικό Σύστημα Eduportal , Ιστοσελίδα Τμήματος

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα https://academicid.minedu.gov.gr/

Συγγράμματα
http://eudoxus.gr

Ασύρματο Δίκτυο Σύνδεση στα ασύρματα δίκτυα UCNET-WWW, Eduroam με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Π.Κ..

Εγκαταστάσεις Μπορείτε να δείτε τον χάρτη των εγκαταστάσεων του Τμήματος Φιλολογίας εδώ.

Διάγραμμα διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής

Μετακινήσεις

Η μετακίνηση σας προς το Ρέθυμνο μπορεί να γίνει:

 1. αεροπορικά και ακτοπλοϊκά προς Χανιά και Ηράκλειο. Ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες, από την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων έως και τον Οκτώβριο 2023, ενδέχεται να παρέχουν σημαντική έκπτωση στους νέους φοιτητές / στις νέες φοιτήτριες, στα μέλη της οικογένειάς τους και για τη μεταφορά οχήματος με την επίδειξη του Δελτίου εξεταζόμενου/υποψηφίου Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023.
 2. με δρομολόγια του ΚΤΕΛ από Χανιά, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ιωάννινα. Πληροφορίες για δρομολόγια του ΚΤΕΛ μπορείτε να βρείτε εδώ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το ΚΤΕΛ αναφέρονται εδώ.


Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου θα παρέχει στους επιτυχόντες, ΕΚΠΤΩΣΗ 50% για τους ίδιους και τους συνοδούς τους, σε όλα τα δρομολόγια από τον τόπο κατοικίας τους προς τη σχολή εισαγωγής τους και αντίστροφα.

Η έκπτωση θα ισχύει έως τις 30/09/2023 και θα παρέχεται με την επίδειξη:
α) της βεβαίωσης επιτυχίας στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2023 και
β) του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του επιτυχόντα.

Αναλυτικά, τα δρομολόγια ΕΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ είναι τα εξής:
• Από Χανιά προς Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη, κάθε Κυριακή-Τρίτη-Τετάρτη και Παρασκευή
• Από Θεσσαλονίκη – Λάρισα –Λαμία προς Χανιά, κάθε Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή και Κυριακή
• Από Χανιά προς Κόρινθο-Πάτρα-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Άρτα-Ιωάννινα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή
• Από Ιωάννινα-Άρτα-Αγρίνιο-Μεσολόγγι-Πάτρα-Κόρινθο προς Χανιά, κάθε Πέμπτη και Κυριακή
Για τα δρομολόγια αυτά υπάρχει ανταπόκριση και με το Ρέθυμνο.

Η μετακίνηση σας από την πόλη του Ρεθύμνου προς το Πανεπιστήμιο και αντίστροφα μπορεί να γίνει:

 1. με αστικό λεωφορείο. Χρειάζεται να προμηθευτείτε από περίπτερο εισιτήριο αξίας 1,20 ευρώ για κάθε μετακίνηση ή 0,60 ευρώ αν έχετε δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου. Στάσεις υπάρχουν κατά μήκος της κεντρικής Λεωφόρου (οδοί με ονόματα: Πορτάλιου, Κουντουριώτου, Ηγ. Γαβριήλ και Σταμαθιουδάκη). Τα δρομολόγια γίνονται κάθε 15 λεπτά και τα λεωφορεία έχουν τις ενδείξεις «Πανεπιστήμιο» και «10 Γάλλου». Το πρόγραμμα των αστικών λεωφορείων από την πόλη του Ρεθύμνου προς το Πανεπιστήμιο υπάρχει εδώ (Δρομολόγιο Περιβόλια-Πανεπιστήμιο).
 2. με TAXI που μπορείτε να βρείτε στο ΚΤΕΛ, στο Λιμάνι, στο κέντρο της πόλης, Πλατεία 4 Μαρτύρων και στην Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη. Τηλέφωνα για Radio TAXI υπάρχουν εδώ. Ένα ενδεικτικό κόστος για μετακίνηση από το κέντρο της πόλης προς το Πανεπιστήμιο είναι 4,00-6,00 ευρώ.