Ανακοίνωση

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών/φοιτητριών και έναρξη μαθημάτων

Αγαπητοί νέοι φοιτητές / αγαπητές νέες φοιτήτριες

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές σας στο Τμήμα Φιλολογίας θα γίνουν ηλεκτρονικά, από 22 έως 29 Σεπτεμβρίου 2020. Ημερομηνίες για δηλώσεις μαθημάτων και οδηγίες για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας θα ανακοινωθούν αργότερα.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Τμήμα Φιλολογίας δεν απαιτείται φυσική παρουσία. Αφού ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική εγγραφή στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, παρακαλείστε να στείλετε με courier στη διεύθυνση: Παν/μιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας 74100 Ρέθυμνο,

  • εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη από τον φοιτητή/τη φοιτήτρια την αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία έγινε η εγγραφή
  • φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του φοιτητή/της φοιτήτριας και
  • υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή/της φοιτήτριας, με την οποία θα ζητούνται οι κωδικοί πρόσβασης στις υπηρεσίες του Παν/μίου και βεβαίωση εγγραφής. Επίσης στην ίδια δήλωση οι φοιτητές/φοιτήτριες χρειάζεται να αναγράφουν καθαρά μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Οι κωδικοί πρόσβασης και η βεβαίωση εγγραφής μαζί με οδηγίες θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email που έχει δηλωθεί, μετά το πέρας της προθεσμίας των εγγραφών.

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 28 Σεπτεμβρίου και όλες οι παραδόσεις που απευθύνονται σε πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Στο studentweb βρίσκονται αναρτημένοι όλοι οι σύνδεσμοι πρόσβασης στα διαδικτυακά μαθήματα, τα προσφερόμενα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου καθώς και το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η διεύθυνση είναι https://student.cc.uoc.gr, στη συνέχεια αναζητήστε στα αριστερά «ανακοινώσεις» και «Τμήμα Φιλολογίας». Στο μεταξύ μέσω των συνδέσμων έχετε πρόσβαση στα διαδικτυακά μαθήματα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρόσβαση στα διαδικτυακά μαθήματα είναι δυνατή ΜΟΝΟ τις μέρες και ώρες που αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Παρακαλούμε τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριες να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος και τις ανακοινώσεις στο studentweb που θα επικαιροποιούνται διαρκώς.

Ευχόμαστε σε όλους και σε όλες σας μια καλή ακαδημαϊκή χρονιά