Νέα

20 Οκτωβρίου 2020


Προκήρυξη Εισαγωγικών Εξετάσεων στα ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας


20/10/2020

Ιστότοπος

20 Οκτωβρίου 2020


Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών/φοιτητριών και έναρξη μαθημάτων


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

20/10/2020

Αθηνά Ψαροπούλου


Η επιφάνεια στον ποιητικό υπερρεαλιστικό λόγο του Ανδρέα Εμπειρίκου.


30/09/2020 · 11:00

Ιστότοπος

20 Οκτωβρίου 2020


Πληροφορίες για νέους φοιτητές / νέες φοιτήτριες


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

20/10/2020

26 Σεπτεμβρίου 2020


Η τέχνη της συμφιλίωσης: αρχαίες και σύγχρονες προσεγγίσεις


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

26/09/2020

20 Οκτωβρίου 2020


Ανακοίνωση του Τμήματος Φιλολογίας για την τήρηση των κανόνων στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

20/10/2020

20 Οκτωβρίου 2020


Ανακοίνωση για τη διδασκαλία στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

20/10/2020

13 Αυγούστου 2020


Απώλεια Δήμητρας Δαλακλή


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

13/08/2020 Ανακοίνωση σε PDF

29 Αυγούστου 2020


Διεθνές Συνέδριο Θεατρικής Ανθρωπολογίας


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

29/08/2020

20 Οκτωβρίου 2020


Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού (Κ.Α. 10686)


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

20/10/2020